Susține cu 3,5 %

Redirecționează până la 3,5% din impozitul pe venit către organizația noastră.

Statul impozitează cu 10% veniturile asimilate salariilor. Cei care sunt supuși acestei impozitări, pot redirecționa până la 3,5% din impozitul anual către o entitate cu rol social.

Potrivit legislației actuale, formularul 230 are ca termen de depunere data de 25 mai.

Depunerea formularului 230 la Fisc e posibilă atât fizic, în format tipărit cu acest formular, cât și online, folosind PDF-ul inteligent pus la dispoziție de Fisc.

Instrucțiuni pentru completarea formularului găsiți aici.

Documentul are două mari funcții, astfel că prin intermediul lui:

  • se poate cere statului să redirecționeze până la 3,5% din impozitul anual, datorat de fiecare contribuabil, în scopul susținerii entităților nonprofit care se înființează și funcționează în condițiile legii sau unităților de cult;
  • se poate cere restituirea, de la stat, a sumelor ce reprezintă cheltuielile făcute cu acordarea de burse private.

Este bine de știut !

  • Cererea se completează în două exemplare.
  • Un exemplar se depune la Administrația Financiară, de care aparții, până în data de 25 mai inclusiv.
  • Un exemplar se păstrează.
  • Administrația Financiară, de care aparții, este cea din localitatea de domiciliu.
  • Pentru ca formularul să fie validat, de Administrația Financiară și fondurile direcționate către SINDICATUL SALARIAȚILOR DIN RADIO ROMÂNIA (CUI 39424630), trebuie să completezi de mână, cu majuscule, citeț și corect.
  • Rubrica SUMA nu trebuie completata. Inspectorul fiscal va face acest lucru.
  • Nu este necesar să atașezi fișa fiscală.
  • Dacă ai semnătura electronică, poți face tot procesul online.

În cazul în care ai deja un formular care nu este completat cu datele S.S.R.R., acestea sunt:

Denumire entitate nonprofit / unitate de cult: SINDICATULUI SALARIAȚILOR DIN RADIO ROMÂNIA

Codul de identificare fiscală al entității : 39424630

Cont bancar (IBAN) al entității : RO31BTRLRONCRT0444304301

Banca Transilvania

După ce-l completezi depune-l la sediul ANAF din localitatea de domiciliu sau trimite-l la sediul sindicatului, adresa se află aici:

Splaiul Independenței, Nr. 73, Sector 6

București – România