SOLICITĂRI

Principalul rol al Sindicatului Salariaților din Radio România constă în apărarea drepturilor și promovarea intereselor lucrătorilor, precum și negocierea unor condiții decente și echitabile de muncă și salarizare.

Solicitare SSM

Către Bogdan Negulescu – directorul Direcției Management Organizațional, Către Eduard Nicolau – director Resurse Umane, Solicitare, Stimați domni, Subscrisa, Sindicatul Salariaților din Radio România, formațiune legal constituită la nivel de instituție – SRR: Având în vedere prevederile legale privind sănătatea și securitatea în muncă, Luând în considerare atribuțiile Dvs, conferite prin Regulamentul de Organizare și Funcționare al SRR, Ținând cont de contextul epidemiologic intern, confirmat de Ministrul Sănătății, Alexandru Rafila, respectiv (cităm din declarația de presă din 11.07.2022 a ministrului menționat): ”Începând de mâine Ministerul Sănătății va pune la dispoziție un buletin de informare zilnică. În săptămâna precedentă au fost

DETALII »

Solicitare conform Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public

Către, Domnul Răzvan Ioan Dincă, Președinte Director General Domnului Bogdan Negulescu, Director Management Organizațional Subscrisa, Sindicatul Salariaților din Radio România (SSRR), formațiune legal constituită la nivelul Societății Române de Radiodifuziune (SRR), recunoscută prin sentința judecătorească nr.3396/08.05.2018, cu sediul în București, Splaiul Independenței nr 273, sector 6, prin prezenta formulăm o cerere conform Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, prin care vă solicităm, respectuos, să ne comunicați: Componența Grupului de inițiativă Ad-hoc constituit la nivelul Societății Române de Radiodifuziune în vederea organizării Adunării Generale a Salariaților la nivelul SRR din data de 14.04.2022 cu scopul final de

DETALII »

Revenire la solicitare transparentizare activitate Comisia Paritară și răspunsuri pentru art 213 CCM

Către Bogdan Negulescu, co-președinte al Comisiei Paritare Către FRJ Mediasind Către reprezentanții salariaților în Comisia Paritară Către Eduard Nicolau, director al Direcției Resurse Umane Spre informare Consiliului de Administrație al SRR, Comitetului Director al SRR Revenire la solicitarea în interesul salariaților, referitor la aplicarea articolului 213 din Contractul Colectiv de Muncă, Subscrisa, Sindicatul Salariaților din Radio România, formațiune legal constituită la nivel de unitate – SRR – recunoscută prin sentința judecătorească nr.3396/08.05.2018, prin prezenta revenim la solicitarea ca articolul 213 să se aplice tuturor salariaților SRR și la aceea de transparentizare a activității Comisiei Paritare. Apreciem celeritatea cu care s-a

DETALII »

Transparentizare activitate Comisia Paritară și răspunsuri pentru art 213 CCM

Către Bogdan Negulescu, co-președinte al Comisiei Paritare Către FRJ Mediasind Către reprezentanții salariaților în Comisia Paritară Către Eduard Nicolau, director al Direcției Resurse Umane Spre informare Consiliului de Administrație al SRR, Comitetului Director al SRR Subscrisa, Sindicatul Salariaților din Radio România, formațiune legal constituită la nivel de unitate – SRR – recunoscută prin sentința judecătorească nr.3396/08.05.2018, prin prezenta vă solicităm următoarele: Să le răspundeți angajaților SRR care v-au solicitat temeiul juridic pentru care sunt exceptați de la aplicarea art. 213 din Contractul Colectiv de Muncă. În virtutea dreptului la petiție, ocrotit de lege, salariații SRR au dreptul la un răspuns

DETALII »

Solicitare în interesul salariaților SRR – art 213 din CCM 2022-2024

Domnului Bogdan Negulescu, co-președinte al Comisiei Paritare Reprezentanților salariaților în Comisia Paritară, Reprezentanților FAIR-Mediasind în Comisia Paritară, Reprezentanților desemnați de Consiliul de Administrație în Comisia Paritară, Domnului Eduard Nicolau, director al Direcției Resurse Umane, Spre știință Consiliului de Administrație al SRR, Comitetului Director al SRR Subscrisa, Sindicatul Salariaților din Radio România, formațiune legal constituită la nivel de unitate SRR, recunoscută prin hotărârea judecătorească 3396/ 8 mai 2018, prin prezenta formulăm Solicitare în interesul salariaților SRR, Stimați reprezentanți, Contractul Colectiv de Muncă la nivel de SRR, valabil din 7.06.2022 include articolul 213, ce vizează acordarea unei majorări salariale brute de 450

DETALII »

Solicitare conform Legii nr 544 din 2001 privind liberul acces la informațiile de interes public

Către, SOCIETATEA ROMÂNĂ DE RADIODIFUZIUNE Domnului Răzvan Ioan DINCĂ Președinte director general Subscrisa, Sindicatul Salariaților din Radio România (SSRR), formațiune legal constituită la nivelul Societății Române de Radiodifuziune, recunoscută prin sentința judecătorească nr.3396/08.05.2018, cu sediul în București, Splaiul Independenței nr 273, sector 6, prin prezenta, formulăm o cerere conform Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, prin care solicităm să dispuneți comunicarea către sindicat a următoarelor informații: Numărul salariaților din cadrul SRR cărora li s-a negociat și/sau majorat salariul de încadrare în perioada 01.01.2022 – 31.05.2022 cu specificarea numărului acestora pe funcții de execuție și funcții de conducere.

DETALII »

SSRR solicită sprijinirea angajaților cu o Primă de Paște în condițiile economice actuale

Domnului Președinte Director General al SRR, Răzvan Ioan Dincă În atenția Comitetului Director al SRR, Stimate domnule Președinte Director General, Stimate doamne, stimați domni, Subscrisa, Sindicatul Salariaților din Radio România, organizație legal constituită la nivel de unitate, SRR, vă rugăm să decideți acordarea unei bonificații pentru angajații societății, având în vedere următoarele considerente: Majoritatea dintre ei celebrează Sărbătorile Pascale, iar în cazul celor catolici, acestea urmează peste câteva zile. Solicităm acordarea acestor prime tuturor angajaților, indiferent de confesiune religioasă. În condițiile în care majoritatea salariaților nu mai face față scumpirilor în lanț și a scăderii drastice a puterii de cumpărare,

DETALII »

In atentia membrilor CA – Memoriu SSRR

Către Consiliul de Administrație al Societății Române de Radiodifuziune, Stimate domnule Președinte Director General, Stimați membri ai Consiliului de Administrație, Subscrisa, Sindicatul Salariaților din Radio România, organizație legal înființată la nivel de unitate SRR, afiliată la Federația Națională a Sindicatelor din Cultură și Presă (CulturMedia) și la Confederația Națională Sindicală Cartel Alfa, vă semnalăm următoarele și solicităm măsuri urgente: Referitor la situația financiară îngrijorătoare a instituției: În condițiile în care cheltuielile au fost reduse la limita blocării activității instituției, la nivelul SRR sunt în continuare posturi de conducere nejustificat de multe și, o parte dintre ele, în continuare ocupate fără

DETALII »

Solicitare SSRR

In atenția Președintelui Director General al Societății Române de Radiodifuziune, Georgică Severin În atenția membrilor Consiliului de Administrație al Societății Române de Radiodifuziune, Stimați membri ai Consiliului de Administrație, Subscrisa, Sindicatul Salariaților din Radio Romania, formațiune legal constituită la nivel de unitate – SRR, vă solicităm, cu respect, să uzați de toate mijloacele legale pentru soluționarea următoarelor probleme existente la nivelul SRR: Eliminarea subfinanțării instituției. Vă rugăm să vă adresați tuturor forurilor responsabile, pentru obținerea unei rectificări pozitive bugetare, având în vedere că acum SRR funcționează la nivel “de avarie” din cauza lipsei de fonduri (potrivit argumentelor domnului Președinte Director

DETALII »

Solicitare – În atenţia membrilor Consiliului de Administraţie al Societăţii Române de Radiodifuziune

În atenţia membrilor Consiliului de Administraţie al Societăţii Române de Radiodifuziune În atenția domnului Președinte – Director General al Societăţii Române de Radiodifuziune Sindicatul Salariaților din Radio Romania, organizație sindicală înființată la nivelul Societății Române de Radiodifiziune, in urma sesizărilor si solicitărilor sosite din partea membrilor noștri de sindicat vă rugăm să ne transmiteți următoarele informații: 1. Care este baza legală a reținerii tichetelor de masă pentru personalul aflat in delegație pe perioada deplasării, cu indicarea temeiului legal. 2. Care este termenul de acordare a indemnizației de delegare pentru personalul aflat in delegație in afara României si care sunt motivele

DETALII »
Acestea sunt toate articolele !

Te-ai convins ?
Semnează astăzi adeziunea !

În conformitate cu prevederile Legii dialogului social nr. 62/2011, se specifică că nicio persoană nu poate fi constrânsă să facă sau să nu facă parte, să se retragă sau să nu se retragă dintr-o organizaţie sindicală.