SOLICITĂRI

Principalul rol al Sindicatului Salariaților din Radio România constă în apărarea drepturilor și promovarea intereselor lucrătorilor, precum și negocierea unor condiții decente și echitabile de muncă și salarizare.

Solicitare pentru respectarea Legii Dialogului Social

Subscrisa, Sindicatul Salariaților din Radio România, organizație legal constituită la nivel de unitate – SRR, prin prezenta vă aducem la cunoștință următoarele și vă rugăm să dispuneți măsuri, astfel încât să fie respectată Legea Dialogului Social:       În după-amiaza zilei de 30 mai, în jurul orei 16.00, prin intermediul serviciului Comunicare, a sosit o invitație nesemnată și neasumată, în care se face o invitație la ”dialog social” către entități neprecizate, denumite generic ”reprezentanții legali ai salariaților”. Acea invitație neasumată de nimeni conține, în opinia noastră, o tentativă de a ocoli dialogul social așa cum este el definit de legislația în

DETALII »

Solicitare de plată în avans a salariilor

Stimate domnule Președinte Director General, Subscrisa, Sindicatul Salariaților din Radio România, organizație sindicală legal constituită la nivel de unitate (SRR), în baza sentinței civile nr. 3396, pronunțată în dosarul 6302/303/2019, având adresa în strada Lipscani, nr 53, sector 3, București și adresa de contact la contact@ssrr.ro vă solicităm prin prezenta să dispuneți acordarea salariilor destinate angajaților SRR cu câteva zile înainte de data de 14 aprilie, data obișnuită. Vă rugăm să aveți în vedere faptul că Sărbătorile Pascale ortodoxe sunt pe 16 aprilie, iar data de 14 este vineri. Prin specificul activității din SRR, sunt colegi care nu vor avea

DETALII »

Solicitare în interesul salariaților

Către,Președintele Director General al SRR, Consiliul de Administrației al SRR, Subscrisa, Sindicatul Salariaților din Radio România (SSRR), organizație sindicală legal constituită la nivel de unitate (SRR) în baza sentinței civile pronunțată în dosarul 6302/303/2019, cu sediul în București, str. Lipscani nr. 53, sector 3,     Având în vedere situația socio-economică actuală și scăderea puterii de cumpărare pentru majoritatea angajaților SRR,     Ținând seama de faptul că angajații Radio România activează într-o instituție ”de interes national” (art. 1, legea 41/1994) și trebuie protejați în fața inflației, iar munca lor să le asigure un trai decent, vă solicităm să luați în calcul: 1. Aprobarea

DETALII »

Salariații Radio România – în pragul sărăciei. E necesară o indexare urgentă!

Către, Comisia paritară a Societății Române de Radiodifuziune Subscrisa, Sindicatul Salariaților din Radio România (SSRR), organizație sindicală legal constituită la nivel de unitate (SRR) în baza sentinței civile pronunțată în dosarul 6302/303/2019, cu sediul în București, str. Lipscani nr.53, sector 3, Având în vedere situația socio-economică actuală, Ținând seama de faptul că salariații trebuie protejați în fața inflației și munca lor să le asigure un trai decent, vă solicităm următoarele: Includerea în Contractul colectiv de muncă al SRR a unei clauze cu privire la corelarea salariilor cu rata inflației și creșterea prețurilor. Indexarea salariilor de bază cu rata inflației anual.

DETALII »

Solicitare de negociere a drepturilor bănești prevăzute în Contractul Colectiv de Muncă

Către, Comisia paritară a Societății Române de Radiodifuziune Subscrisa, Sindicatul Salariaților din Radio România (SSRR), organizație sindicală legal constituită la nivel de unitate (SRR) în baza sentinței civile pronunțată în dosarul 6302/303/2019, cu sediul în București, str. Lipscani nr.53, sector 3, Având în vedere: prevederile art.168 lit. b) din Contractul colectiv de muncă la nivelul Societății Române de Radiodifuziune, coroborate cu prevederile art.170 din același document, hotărârea Consiliului de Administrație nr.397/2022 prin care a fost aprobat Bugetul de Venituri și Cheltuieli al SRR pe anul 2022, iar suma alocată pentru cele trei prime (Paști, Crăciun, Ziua Radioului) a fost in

DETALII »

Solicitare de acordare a drepturilor bănești prevăzute în Contractul Colectiv de Muncă

Către, SOCIETATEA ROMÂNĂ DE RADIODIFUZIUNE Domnului Răzvan Ioan Dincă, Președinte Director General Comitetul Director al SRR, Director Direcția Economica, Elena Borcea Subscrisa, Sindicatul Salariaților din Radio România (SSRR), organizație sindicală legal constituită la nivel de unitate (SRR) în baza sentinței civile pronunțată în dosarul 6302/303/2019, cu sediul în București, str. Lipscani nr.53, sector 3, prin prezenta vă rugăm următoarele: Să dispuneți, în baza Contractului Colectiv de Muncă, a ROF SRR și documentelor care vă conferă atribuții legale în acest sens, acordarea primelor de Ziua Radioului și Crăciun la care salariații SRR au dreptul. Să ne comunicați temeiul legal în baza

DETALII »

Solicitare SSM

Către Bogdan Negulescu – directorul Direcției Management Organizațional, Către Eduard Nicolau – director Resurse Umane, Solicitare, Stimați domni, Subscrisa, Sindicatul Salariaților din Radio România, formațiune legal constituită la nivel de instituție – SRR: Având în vedere prevederile legale privind sănătatea și securitatea în muncă, Luând în considerare atribuțiile Dvs, conferite prin Regulamentul de Organizare și Funcționare al SRR, Ținând cont de contextul epidemiologic intern, confirmat de Ministrul Sănătății, Alexandru Rafila, respectiv (cităm din declarația de presă din 11.07.2022 a ministrului menționat): ”Începând de mâine Ministerul Sănătății va pune la dispoziție un buletin de informare zilnică. În săptămâna precedentă au fost

DETALII »

Solicitare conform Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public

Către, Domnul Răzvan Ioan Dincă, Președinte Director General Domnului Bogdan Negulescu, Director Management Organizațional Subscrisa, Sindicatul Salariaților din Radio România (SSRR), formațiune legal constituită la nivelul Societății Române de Radiodifuziune (SRR), recunoscută prin sentința judecătorească nr.3396/08.05.2018, cu sediul în București, Splaiul Independenței nr 273, sector 6, prin prezenta formulăm o cerere conform Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, prin care vă solicităm, respectuos, să ne comunicați: Componența Grupului de inițiativă Ad-hoc constituit la nivelul Societății Române de Radiodifuziune în vederea organizării Adunării Generale a Salariaților la nivelul SRR din data de 14.04.2022 cu scopul final de

DETALII »

Revenire la solicitare transparentizare activitate Comisia Paritară și răspunsuri pentru art 213 CCM

Către Bogdan Negulescu, co-președinte al Comisiei Paritare Către FRJ Mediasind Către reprezentanții salariaților în Comisia Paritară Către Eduard Nicolau, director al Direcției Resurse Umane Spre informare Consiliului de Administrație al SRR, Comitetului Director al SRR Revenire la solicitarea în interesul salariaților, referitor la aplicarea articolului 213 din Contractul Colectiv de Muncă, Subscrisa, Sindicatul Salariaților din Radio România, formațiune legal constituită la nivel de unitate – SRR – recunoscută prin sentința judecătorească nr.3396/08.05.2018, prin prezenta revenim la solicitarea ca articolul 213 să se aplice tuturor salariaților SRR și la aceea de transparentizare a activității Comisiei Paritare. Apreciem celeritatea cu care s-a

DETALII »

Transparentizare activitate Comisia Paritară și răspunsuri pentru art 213 CCM

Către Bogdan Negulescu, co-președinte al Comisiei Paritare Către FRJ Mediasind Către reprezentanții salariaților în Comisia Paritară Către Eduard Nicolau, director al Direcției Resurse Umane Spre informare Consiliului de Administrație al SRR, Comitetului Director al SRR Subscrisa, Sindicatul Salariaților din Radio România, formațiune legal constituită la nivel de unitate – SRR – recunoscută prin sentința judecătorească nr.3396/08.05.2018, prin prezenta vă solicităm următoarele: Să le răspundeți angajaților SRR care v-au solicitat temeiul juridic pentru care sunt exceptați de la aplicarea art. 213 din Contractul Colectiv de Muncă. În virtutea dreptului la petiție, ocrotit de lege, salariații SRR au dreptul la un răspuns

DETALII »
Acestea sunt toate articolele !

Te-ai convins ?
Semnează astăzi adeziunea !

În conformitate cu prevederile Legii dialogului social nr. 62/2011, se specifică că nicio persoană nu poate fi constrânsă să facă sau să nu facă parte, să se retragă sau să nu se retragă dintr-o organizaţie sindicală.