SOLICITĂRI

Principalul rol al Sindicatului Salariaților din Radio România constă în apărarea drepturilor și promovarea intereselor lucrătorilor, precum și negocierea unor condiții decente și echitabile de muncă și salarizare.

Salariații Radio România – în pragul sărăciei. E necesară o indexare urgentă!

Către, Comisia paritară a Societății Române de Radiodifuziune Subscrisa, Sindicatul Salariaților din Radio România (SSRR), organizație sindicală legal constituită la nivel de unitate (SRR) în baza sentinței civile pronunțată în dosarul 6302/303/2019, cu sediul în București, str. Lipscani nr.53, sector 3, Având în vedere situația socio-economică actuală, Ținând seama de faptul că salariații trebuie protejați în fața inflației și munca lor să le asigure un trai decent, vă solicităm următoarele: Includerea în Contractul colectiv de muncă al SRR a unei clauze cu privire la corelarea salariilor cu rata inflației și creșterea prețurilor. Indexarea salariilor de bază cu rata inflației anual.

DETALII »

Solicitare de negociere a drepturilor bănești prevăzute în Contractul Colectiv de Muncă

Către, Comisia paritară a Societății Române de Radiodifuziune Subscrisa, Sindicatul Salariaților din Radio România (SSRR), organizație sindicală legal constituită la nivel de unitate (SRR) în baza sentinței civile pronunțată în dosarul 6302/303/2019, cu sediul în București, str. Lipscani nr.53, sector 3, Având în vedere: prevederile art.168 lit. b) din Contractul colectiv de muncă la nivelul Societății Române de Radiodifuziune, coroborate cu prevederile art.170 din același document, hotărârea Consiliului de Administrație nr.397/2022 prin care a fost aprobat Bugetul de Venituri și Cheltuieli al SRR pe anul 2022, iar suma alocată pentru cele trei prime (Paști, Crăciun, Ziua Radioului) a fost in

DETALII »

Solicitare de acordare a drepturilor bănești prevăzute în Contractul Colectiv de Muncă

Către, SOCIETATEA ROMÂNĂ DE RADIODIFUZIUNE Domnului Răzvan Ioan Dincă, Președinte Director General Comitetul Director al SRR, Director Direcția Economica, Elena Borcea Subscrisa, Sindicatul Salariaților din Radio România (SSRR), organizație sindicală legal constituită la nivel de unitate (SRR) în baza sentinței civile pronunțată în dosarul 6302/303/2019, cu sediul în București, str. Lipscani nr.53, sector 3, prin prezenta vă rugăm următoarele: Să dispuneți, în baza Contractului Colectiv de Muncă, a ROF SRR și documentelor care vă conferă atribuții legale în acest sens, acordarea primelor de Ziua Radioului și Crăciun la care salariații SRR au dreptul. Să ne comunicați temeiul legal în baza

DETALII »

Solicitare SSM

Către Bogdan Negulescu – directorul Direcției Management Organizațional, Către Eduard Nicolau – director Resurse Umane, Solicitare, Stimați domni, Subscrisa, Sindicatul Salariaților din Radio România, formațiune legal constituită la nivel de instituție – SRR: Având în vedere prevederile legale privind sănătatea și securitatea în muncă, Luând în considerare atribuțiile Dvs, conferite prin Regulamentul de Organizare și Funcționare al SRR, Ținând cont de contextul epidemiologic intern, confirmat de Ministrul Sănătății, Alexandru Rafila, respectiv (cităm din declarația de presă din 11.07.2022 a ministrului menționat): ”Începând de mâine Ministerul Sănătății va pune la dispoziție un buletin de informare zilnică. În săptămâna precedentă au fost

DETALII »

Solicitare conform Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public

Către, Domnul Răzvan Ioan Dincă, Președinte Director General Domnului Bogdan Negulescu, Director Management Organizațional Subscrisa, Sindicatul Salariaților din Radio România (SSRR), formațiune legal constituită la nivelul Societății Române de Radiodifuziune (SRR), recunoscută prin sentința judecătorească nr.3396/08.05.2018, cu sediul în București, Splaiul Independenței nr 273, sector 6, prin prezenta formulăm o cerere conform Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, prin care vă solicităm, respectuos, să ne comunicați: Componența Grupului de inițiativă Ad-hoc constituit la nivelul Societății Române de Radiodifuziune în vederea organizării Adunării Generale a Salariaților la nivelul SRR din data de 14.04.2022 cu scopul final de

DETALII »

Revenire la solicitare transparentizare activitate Comisia Paritară și răspunsuri pentru art 213 CCM

Către Bogdan Negulescu, co-președinte al Comisiei Paritare Către FRJ Mediasind Către reprezentanții salariaților în Comisia Paritară Către Eduard Nicolau, director al Direcției Resurse Umane Spre informare Consiliului de Administrație al SRR, Comitetului Director al SRR Revenire la solicitarea în interesul salariaților, referitor la aplicarea articolului 213 din Contractul Colectiv de Muncă, Subscrisa, Sindicatul Salariaților din Radio România, formațiune legal constituită la nivel de unitate – SRR – recunoscută prin sentința judecătorească nr.3396/08.05.2018, prin prezenta revenim la solicitarea ca articolul 213 să se aplice tuturor salariaților SRR și la aceea de transparentizare a activității Comisiei Paritare. Apreciem celeritatea cu care s-a

DETALII »

Transparentizare activitate Comisia Paritară și răspunsuri pentru art 213 CCM

Către Bogdan Negulescu, co-președinte al Comisiei Paritare Către FRJ Mediasind Către reprezentanții salariaților în Comisia Paritară Către Eduard Nicolau, director al Direcției Resurse Umane Spre informare Consiliului de Administrație al SRR, Comitetului Director al SRR Subscrisa, Sindicatul Salariaților din Radio România, formațiune legal constituită la nivel de unitate – SRR – recunoscută prin sentința judecătorească nr.3396/08.05.2018, prin prezenta vă solicităm următoarele: Să le răspundeți angajaților SRR care v-au solicitat temeiul juridic pentru care sunt exceptați de la aplicarea art. 213 din Contractul Colectiv de Muncă. În virtutea dreptului la petiție, ocrotit de lege, salariații SRR au dreptul la un răspuns

DETALII »

Solicitare în interesul salariaților SRR – art 213 din CCM 2022-2024

Domnului Bogdan Negulescu, co-președinte al Comisiei Paritare Reprezentanților salariaților în Comisia Paritară, Reprezentanților FAIR-Mediasind în Comisia Paritară, Reprezentanților desemnați de Consiliul de Administrație în Comisia Paritară, Domnului Eduard Nicolau, director al Direcției Resurse Umane, Spre știință Consiliului de Administrație al SRR, Comitetului Director al SRR Subscrisa, Sindicatul Salariaților din Radio România, formațiune legal constituită la nivel de unitate SRR, recunoscută prin hotărârea judecătorească 3396/ 8 mai 2018, prin prezenta formulăm Solicitare în interesul salariaților SRR, Stimați reprezentanți, Contractul Colectiv de Muncă la nivel de SRR, valabil din 7.06.2022 include articolul 213, ce vizează acordarea unei majorări salariale brute de 450

DETALII »

Solicitare conform Legii nr 544 din 2001 privind liberul acces la informațiile de interes public

Către, SOCIETATEA ROMÂNĂ DE RADIODIFUZIUNE Domnului Răzvan Ioan DINCĂ Președinte director general Subscrisa, Sindicatul Salariaților din Radio România (SSRR), formațiune legal constituită la nivelul Societății Române de Radiodifuziune, recunoscută prin sentința judecătorească nr.3396/08.05.2018, cu sediul în București, Splaiul Independenței nr 273, sector 6, prin prezenta, formulăm o cerere conform Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, prin care solicităm să dispuneți comunicarea către sindicat a următoarelor informații: Numărul salariaților din cadrul SRR cărora li s-a negociat și/sau majorat salariul de încadrare în perioada 01.01.2022 – 31.05.2022 cu specificarea numărului acestora pe funcții de execuție și funcții de conducere.

DETALII »

SSRR solicită sprijinirea angajaților cu o Primă de Paște în condițiile economice actuale

Domnului Președinte Director General al SRR, Răzvan Ioan Dincă În atenția Comitetului Director al SRR, Stimate domnule Președinte Director General, Stimate doamne, stimați domni, Subscrisa, Sindicatul Salariaților din Radio România, organizație legal constituită la nivel de unitate, SRR, vă rugăm să decideți acordarea unei bonificații pentru angajații societății, având în vedere următoarele considerente: Majoritatea dintre ei celebrează Sărbătorile Pascale, iar în cazul celor catolici, acestea urmează peste câteva zile. Solicităm acordarea acestor prime tuturor angajaților, indiferent de confesiune religioasă. În condițiile în care majoritatea salariaților nu mai face față scumpirilor în lanț și a scăderii drastice a puterii de cumpărare,

DETALII »
Acestea sunt toate articolele !

Te-ai convins ?
Semnează astăzi adeziunea !

În conformitate cu prevederile Legii dialogului social nr. 62/2011, se specifică că nicio persoană nu poate fi constrânsă să facă sau să nu facă parte, să se retragă sau să nu se retragă dintr-o organizaţie sindicală.