Caută
Close this search box.

SOLICITĂRI

Principalul rol al Sindicatului Salariaților din Radio România constă în apărarea drepturilor și promovarea intereselor lucrătorilor, precum și negocierea unor condiții decente și echitabile de muncă și salarizare.

Solicitare actualizare CIM-uri

În atenția membrilor Consiliului de Administrație al Societății Române de Radiodifuziune În atenția domnului Președinte – Director General al Societății Române de Radiodifuziune Sindicatul Salariaților din Radio Romania, organizație sindicală înființată la nivelul Societății Române de Radiodifuziune a luat act cu îngrijorare de impasul negocierilor Contractului Colectiv de Muncă, după 45 de zile în care angajaților li s-au prezentat informații și variante incomplete ori nerealiste ale acestui proces. Este o situație fără precedent la nivelul SRR, în condițiile în care negocierea CCM ar fi trebuit să trateze cu maximă seriozitate ocrotirea și îmbunătățirea drepturilor celor reprezentați. Mai mult, acest document

DETALII »

SSRR solicită CA respingerea propunerii de Regulament Intern al SRR care încalcă drepturile angajaților

Radio România, teatrul aberațiilor administrative Confruntat cu proteste fără precedent ale angajaților și cu o inflație a aparatului managerial menținut fără concurs în funcții, cu salarii și privilegii aberante, Radio România a ajuns teatrul unor tentative fățișe de intimidare și legiferare a cenzurii libertății de expresie ori a vieții private a angajaților! După lansarea unui proiect de Regulament Intern, inițial neasumat, și o așa zisă consultare cu sindicatele, conducerea SRR mimează dialogul social și ignoră majoritatea semnalărilor, forțând adoptarea acestui document într-o ședință a Consiliului de Administrație, in 11 aprilie,  anunțată la propriu peste noapte, cu încălcarea regulamentului CA. Sindicatul

DETALII »

Angajații Radio România, în pericol! Sindicatul trage un semnal de alarmă către conducerea instituției

Către Președintele-Director General, Răzvan Ioan DINCĂ Către Consiliul de Administrație al Societății Române de Radiodifuziune Stimate domnule Președinte-Director General, Stimate doamne, stimați domni SALVAȚI RADIO ROMÂNIA! Subscrisa, Sindicatul Salariaților din Radio România, cea mai mare formațiune sindicală din Societatea Română de Radiodifuziune, afiliată Federației Naționale CulturMedia și CNS CARTEL ALFA, vă aducem în atenție situația deosebit de gravă în care se află angajații instituției noastre, solicitându-vă să dispuneți cu celeritate măsurile legale. După cum v-am semnalat în repetate rânduri, situația salarială a personalului de specialitate este una disperată. Majoritatea acestor colegi câștigă sume echivalente salariilor pentru muncitorii necalificați din alte

DETALII »

Solicitare de îndreptare a inechităților salariale în Radio România

Către FRJ Mediasind, În atenția conducerii FRJ Mediasind, Stimați colegi, Subscrisa, Sindicatul Salariaților din Radio România, formațiune legal constituită la nivel de unitate SRR, prin prezenta vă solicităm să vă implicați, potrivit prevederilor legale și în calitate de co-semnatar al CCM în Comisia Paritară, în soluționarea unor inechități și nedreptăți la care sunt supuși cei mai mulți din angajații Radio România. Astfel, prin indicii salariali stabiliți în anexele 5A și 5B ale CCM, respectiv pentru funcțiile de execuție/conducere din SRR, discrepanțele au ajuns inadmisibile, respectiv salariul unui șef fiind și de 10 ori mai mare decât al personalului de execuție.

DETALII »

SOS Radio România: Salarii de mizerie pentru executiv, șefii câștigă cât președintele țării

Către Președintele Director General al SRR, Răzvan Ioan Dincă În atenția Consiliului de Administrație, Subscrisa, Sindicatul Salariaților din Radio România, formațiune legal constituită la nivel de unitate SRR, dorim să vă aducem la cunoștință următoarele și vă solicităm ca, în limita mandatului conferit de Parlament și Legea 41/1994 de funcționare a SRR, să dispuneți măsurile legale: În prezent, nivelul salariilor și organizarea în instituție au atins cote absurde. Pe o schemă supradimensionată în privința funcțiilor de conducere, mare parte din ele ocupate de ani de zile fără concurs, raportul veniturilor salariale pentru funcții de execuție / funcții de conducere a

DETALII »

Solicitare pentru respectarea Legii Dialogului Social

Subscrisa, Sindicatul Salariaților din Radio România, organizație legal constituită la nivel de unitate – SRR, prin prezenta vă aducem la cunoștință următoarele și vă rugăm să dispuneți măsuri, astfel încât să fie respectată Legea Dialogului Social:       În după-amiaza zilei de 30 mai, în jurul orei 16.00, prin intermediul serviciului Comunicare, a sosit o invitație nesemnată și neasumată, în care se face o invitație la ”dialog social” către entități neprecizate, denumite generic ”reprezentanții legali ai salariaților”. Acea invitație neasumată de nimeni conține, în opinia noastră, o tentativă de a ocoli dialogul social așa cum este el definit de legislația în

DETALII »

Solicitare de plată în avans a salariilor

Stimate domnule Președinte Director General, Subscrisa, Sindicatul Salariaților din Radio România, organizație sindicală legal constituită la nivel de unitate (SRR), în baza sentinței civile nr. 3396, pronunțată în dosarul 6302/303/2019, având adresa în strada Lipscani, nr 53, sector 3, București și adresa de contact la contact@ssrr.ro vă solicităm prin prezenta să dispuneți acordarea salariilor destinate angajaților SRR cu câteva zile înainte de data de 14 aprilie, data obișnuită. Vă rugăm să aveți în vedere faptul că Sărbătorile Pascale ortodoxe sunt pe 16 aprilie, iar data de 14 este vineri. Prin specificul activității din SRR, sunt colegi care nu vor avea

DETALII »

Solicitare în interesul salariaților

Către,Președintele Director General al SRR, Consiliul de Administrației al SRR, Subscrisa, Sindicatul Salariaților din Radio România (SSRR), organizație sindicală legal constituită la nivel de unitate (SRR) în baza sentinței civile pronunțată în dosarul 6302/303/2019, cu sediul în București, str. Lipscani nr. 53, sector 3,     Având în vedere situația socio-economică actuală și scăderea puterii de cumpărare pentru majoritatea angajaților SRR,     Ținând seama de faptul că angajații Radio România activează într-o instituție ”de interes national” (art. 1, legea 41/1994) și trebuie protejați în fața inflației, iar munca lor să le asigure un trai decent, vă solicităm să luați în calcul: 1. Aprobarea

DETALII »

Salariații Radio România – în pragul sărăciei. E necesară o indexare urgentă!

Către, Comisia paritară a Societății Române de Radiodifuziune Subscrisa, Sindicatul Salariaților din Radio România (SSRR), organizație sindicală legal constituită la nivel de unitate (SRR) în baza sentinței civile pronunțată în dosarul 6302/303/2019, cu sediul în București, str. Lipscani nr.53, sector 3, Având în vedere situația socio-economică actuală, Ținând seama de faptul că salariații trebuie protejați în fața inflației și munca lor să le asigure un trai decent, vă solicităm următoarele: Includerea în Contractul colectiv de muncă al SRR a unei clauze cu privire la corelarea salariilor cu rata inflației și creșterea prețurilor. Indexarea salariilor de bază cu rata inflației anual.

DETALII »

Solicitare de negociere a drepturilor bănești prevăzute în Contractul Colectiv de Muncă

Către, Comisia paritară a Societății Române de Radiodifuziune Subscrisa, Sindicatul Salariaților din Radio România (SSRR), organizație sindicală legal constituită la nivel de unitate (SRR) în baza sentinței civile pronunțată în dosarul 6302/303/2019, cu sediul în București, str. Lipscani nr.53, sector 3, Având în vedere: prevederile art.168 lit. b) din Contractul colectiv de muncă la nivelul Societății Române de Radiodifuziune, coroborate cu prevederile art.170 din același document, hotărârea Consiliului de Administrație nr.397/2022 prin care a fost aprobat Bugetul de Venituri și Cheltuieli al SRR pe anul 2022, iar suma alocată pentru cele trei prime (Paști, Crăciun, Ziua Radioului) a fost in

DETALII »
Acestea sunt toate articolele !

Te-ai convins ?
Semnează astăzi adeziunea !

În conformitate cu prevederile Legii dialogului social nr. 62/2011, se specifică că nicio persoană nu poate fi constrânsă să facă sau să nu facă parte, să se retragă sau să nu se retragă dintr-o organizaţie sindicală.