Obiective

Principalul rol al sindicatului constă în apărarea drepturilor și promovarea intereselor lucrătorilor, precum și negocierea unor condiții decente și echitabile de muncă și salarizare

Profesionalizare

  • Profesionalizarea sindicalismului și abordarea lui pe criterii de transparență și comunicare onestă.

Reprezentativitate

  • Obținerea reprezentativității la nivel de unitate SRR și negocierea Contractului Colectiv de Muncă pentru Radio România

Implicare

  • Obținerea, alături de partenerii din Federația CulturMedia, a reprezentativității la nivel de sector de activitate ”media și cultură” și implicarea în activitatea sindicală a presei si instituțiilor de cultură din România.