• Profesionalizarea sindicalismului și abordarea lui pe criterii de transparență și comunicare onestă.

  • Obținerea reprezentativității la nivel de unitate SRR și negocierea Contractului Colectiv de Muncă pentru Radio România.

  • Obținerea, alături de partenerii din Federația CulturMedia, reprezentativității la nivel de sector de activitate ”media și cultură” și implicarea în activitatea sindicală a presei si instituțiilor de cultură din România.