Membru al unui sindicat poate fi persoana care are calitatea de salariat, care exercită legal o meserie sau are o profesie, cu excepţia celor, cărora le este interzis prin lege constituirea în sindicate.

În conformitate cu prevederile Legii dialogului social nr. 62/2011 la articolul 3, se specifică că nicio persoană nu poate fi constrânsă să facă sau să nu facă parte, să se retragă sau să nu se retragă dintr-o organizaţie sindicală.

O persoană poate face parte, în acelaşi timp, numai dintr-o singura organizaţie sindicală la acelaşi angajator.

Pentru a deveni membru de sindicat SSRR trebuie să îndeplineşti următoarele condiţii:

  • Să fii angajat cu contract individual de muncă în Societatea Română de Radiodifuziune;
  • Să respecţi Statutul sindicatului la care aderi;
  • Să plăteşti regulat cotizaţia de membru stabilită prin Statut şi să fii de acord ca ea să fie reţinută pe statul de plată. În prezent, cotizaţia reţinută pe statul de plată este de 0,6% din salariul brut, deductibilă din impozit;
  • Să completezi şi să semnezi cererea de adeziune.

Ce trebuie să faci pentru a deveni membru SSRR, dacă faci parte din alt sindicat?

În situaţia în care doreşti să devii membru SSRR şi figurezi înscris în alt sindicat, trebuie să parcurgi următoarele etape:

  • Să depuni o cerere de retragere din sindicatul unde eşti înscris.
  • Să completezi şi să semnezi cererea de adeziune în SSRR

Ce trebuie să faci pentru a deveni membru SSRR, dacă NU faci parte din alt sindicat?

În situaţia în care doreşti să devii membru SSRR şi NU figurezi înscris în alt sindicat, trebuie să completezi cererea de adeziune şi să o depui la reprezentantul SSRR din unitatea unde îţi desfăşori activitatea şi ai contractul individual de muncă înregistrat.