Stimați colegi,

În această perioadă, sindicatul nostru v-a informat în mod constant, corect și fără patimă asupra consecințelor încetării stării de alertă și, implicit, a valabilității Contractului Colectiv de Muncă. Datorită comunicării noastre și interacțiunii permanente cu membrii noștri, am devenit cel mai mare sindicat din Radio România și vom continua în acest fel, insistând pe respectarea legii și pe interesul suprem al salariatului.

Având în vedere că în data de 11.04.2022 s-a încercat, fără succes, convocarea Adunării Generale a Salariaților pentru desemnarea, prin vot, a reprezentanților acestora în Comisia Paritară de negociere a CCM,  poziția noastră este următoarea:

Milităm și sprijinim orice demers legal pentru un nou Contract Colectiv de Muncă avantajos pentru toți salariații, în care discriminările salariale să nu mai existe, iar colegii aflați în această situație să-și recapete demnitatea, prin recunoaștere financiară și a meritelor profesionale. Iar pentru aceste minime cerințe din CCM vom face tot ce este necesar și posibil, legal.

De aceea, insistăm ca organizarea unei Adunări Generale să aibă în vedere etapele legale, iar decizia colegilor de a veni la vot să se facă în cunoștință de cauză, documentat și nu sub presiunea managementului. De asemenea, ne dorim de la viitorii candidați pentru Comisia Paritară din partea salariaților să aflăm ce proiect de negociere au, pentru a le oferi mandatul nostru ca pe un contract cu asigurarea că își vor respecta promisiunile. Din păcate, anteriorii candidați de la AG s-au concentrat mai mult pe mesaje antisindicale, iar acesta nu este un semnal sănătos pentru organizație, întrucât sindicatele sunt cele care veghează la respectarea drepturilor salariaților.

Facem apel la acei manageri care au încălcat legea, atacând sindicatele, amestecându-se în Adunarea Generală a Salariaților, intimidând și presând subalternii, să se oprească și să nu decredibilizeze acest for suprem al angajaților!

Este momentul în care oamenii trebuie lăsați să își exprime liber opțiunea, garantându-le acest drept democratic.

Prin urmare, dacă se dorește convocarea unei Adunări Generale a Salariaților, aceasta trebuie făcută legal și transparent, astfel:

  1. Întrunind întâi cvorumul, iar după atingerea acestei condiții legale, dându-i acestuia instrumentul legal de a desemna prin vot Birourile electorale (comisiile), Comisiile de soluționare a contestațiilor, de a desemna PRIN VOT reprezentanții salariaților.
  2. Punând la dispoziția angajaților un regulament de alegeri clar, astfel încât ei să știe ce au de făcut.
  3. Stabilind VOTUL SECRET, pe buletine de vot și nu cel la vedere, deoarece votul la vedere nu este practicat nicăieri, poate reprezenta un instrument de presiune, dar si o încălcare a legislației GDPR. De asemenea, listele nenumerotate și nedatate au ridicat semne de întrebare ale angajaților.

Reiterăm faptul că necesitatea unui Contract Colectiv de Muncă la nivel de SRR este reală, însă nu a unui contract colectiv golit de conținut, pentru care angajații să își dea acordul sub presiune, inducându-le cineva panică sau fiind amenințați. Sprijinim, cu pârghiile legale, negocierea unui contract colectiv de muncă just și cel puțin la nivelul actualului CCM. Pentru o corectă informare a angajaților,  facem precizarea că tot ce este trecut în contractele individuale de muncă NU POATE DISPĂREA odată cu eventuala încetare a valabilității CCM-ului, deoarece modificarea unilaterală a CIM-urilor este interzisă prin lege.

În consecință, dacă aceste minime cerințe de transparență, comunicare și onestitate sunt îndeplinite de către organizatorii Adunării Generale a Salariaților, suntem convinși că se poate ajunge, în echipă, la cel mai bun contract colectiv de muncă pentru salariați.

Iar Sindicatul Salariaților din Radio România nu poate decât să încurajeze acest lucru.

 

Cu respect,

Biroul Operativ

al

Sindicatului Salariaților din Radio România

12.04.2022