Către,

Domnul Răzvan DINCĂ

Președinte Director General al SRR

 

Subscrisa, Sindicatul Salariaților din Radio România (SSRR), formațiune legal constitută la nivelul Societății Române de Radiodifuziune, recunoscută prin sentința judecătorească nr.3396/08.05.2018, cu sediul în Splaiul Independenței, Nr. 273, Sector 6, București, formulăm prezenta,

 

SESIZARE

prin care vă solicităm să luați act de faptul că pe un document depus la cabinetul dumneavoastră cu nr.1.00/1680/31.03.2022 – anexat și postat în mediul online pe site-ul Sindicatului Liber din Societatea Română de Radiodifuziune a fost utilizată sigla Societății Române de Radiodifuziune, cât și date despre SRR cum ar fi adresa Societății, numere de telefon, adresa de e-mail comunicare@radioromania.ro.

Utilizarea siglei SRR și a unor date ale acesteia în documente ce nu aparțin Societății Române de Radiodifuziune contravine prevederilor reglementărilor interne ale SRR: Regulament de prezență și comunicare online, Regulamentului de Organizare și Funcționare, Regulamentului Intern, Codului de conduită etică.

De asemenea, având în vedere cele menționate mai sus utilizarea siglei SRR pe acte cu scop sindical poate fi interpretată ca o imixtiune a angajatorului în activitatea sindicală, ori acest fapt este interzis de legea dialogului social, în vigoare.

Vă rugăm să întreprindeți măsurile care se impun și să prezentați poziția oficială a SRR față de cele prezentate.

 

Articolul respectiv îl găsiți la această adresă: https://slsrr.ro/2022/03/31/slsrr-sustine-alegerea-reprezentantilor-salariatilor-pentru-negocierea-unui-contract-colectiv-de-munca/

 

Cu stimă,

Biroul Operativ

al

Sindicatului Salariaților din Radio România