În atenția domnului Președinte – Director General al

Societăţii Române de Radiodifuziune

În atenţia membrilor Consiliului de Administraţie al Societăţii

Române de Radiodifuziune

Stimate doamne, stimați domni,

 

Subscrisa, Sindicatul Salariaților din Radio România, formațiune legal constituită la nivel de unitate SRR, recunoscută prin sentința judecătorească 3396/ 8 mai 2018.

Având în vedere prevederile legii 55/2020, potrivit cărora la încetarea stării de alertă, în termen de 45 de zile trebuie declanșată negocierea unui nou contract colectiv de muncă.

Având în vedere atribuțiile Consilului de Administrație, conferite de legea 41/1994 cu modificările ulterioare, dar și de regulamentul de organizare și funcționare al CA.

Având în vedere prevederile legii 62/2011 privind negocierea contractelor colective de muncă la nivel de unitate.

Prin prezenta vă solicităm respectuos ca, în conferirea mandatului pentru negocierea CCM de către reprezentanții angajatorului, să țineți cont de următoarele:

  1. Salariile marii majorități ai angajaților se situează la limita subzistenței, plasând instituția într-o situație fără precedent în privința angajaților săi. Mulți dintre ei experimentează sărăcia în adevăratul sens al cuvântului.
  2. Deși de-a lungul anilor, diverse instituții cu care SRR este asimilată doar în privința unor consecințe dezavantajoase au beneficiat de majorări salariale reglementate prin lege, situația la Radio România s-a deteriorat constant. Astfel, personalul de specialitate (conform legii 41/1994), personalul calificat, artiști, sunt plătiți cu mult sub nivelul calificării și funcțiilor similare din alte instituții.
  3. De-a lungul timpului, au existat multiple solicitări de majorări salariale, pe care mulți dintre angajați le-au adresat conducerii, majoritatea dintre ele soldându-se cu promisiuni, amânări, chiar lipsa oricărui răspuns.

Astfel, s-a ajuns în situația fără precedent ca reporteri, realizatori, alți jurnaliști, tehnicieni, ingineri, regizori, artiști, economiști, conducători auto, personal administrativ, alte categorii profesionale, să nu nu mai poată supraviețui cu veniturile salariale de la SRR.

Niciodată, în istoria postdecembristă a SRR, situația majorității angajaților nu a fost atât de dificilă din punct de vedere salarial. Și, pentru a avea idee despre situația descrisă, încercați să vă reprezentați în imaginație, traiul pe o luna cu 2200 – 2500 de lei, sume cu care mare parte din salariați pleacă acasă.

De aceea, stimate domnule Președinte Director General, stimați membri ai Consiliului de Administrație, vă solicităm ca mandatul acordat de Dvs. echipei de negociere a Contractului Colectiv de Muncă să prevadă, între altele:

  • Revenirea la salariul minim pe SRR, calculat ca salariul minim pe economie plus 40%
  • Îngustarea plajelor de salarizare între ”minim și maxim” din anexa de funcții și salarizare, prin creșterea pragului minim
  • Retribuirea conform principiului legal ”la muncă egală, salariu egal”
  • Încurajarea și retribuirea performanței
  • Accesul oricărui salariat la un plan de evoluție profesională.

De asemenea, vă solicităm ca mandatul acordat de Dvs. să prevadă declanșarea negocierilor pentru noul Contract Colectiv de Muncă la limita maximă a celor 45 de zile prevăzute de legea 55/2020.

În speranța că îi veți sprijini pe angajații Radio România să depășească această perioadă dificilă, grație mandatului și atribuțiilor Dvs., ne oferim să vă fim alături unde considerați de cuviință.

 

Cu stimă,

Biroul Operativ

al

Sindicatului Salariaților din Radio România

15 martie 2022