Stimați colegi,

Urmează pentru angajații Radio România o perioadă în care au nevoie, mai mult decât oricând, de implicare și unitate.

În contextul în care starea de alertă nu se prelungește, în termen de 45 de zile se declanșează negocierile pentru un nou Contract Colectiv de Muncă. Potrivit Legii 62/2011, din partea salariatilor, documentul se poate negocia astfel:

  • În cazul în care există sindicat reprezentativ, de către reprezentanții acestuia.
  • În unităţile în care nu există sindicate reprezentative negocierea contractului colectiv de muncă se face după cum urmează:
    • dacă există un sindicat constituit la nivel de unitate, afiliat la o federaţie sindicală reprezentativă în sectorul de activitate din care face parte unitatea, negocierea se face de către reprezentanţii federaţiei sindicale, la solicitarea şi în baza mandatului sindicatului, împreună cu reprezentanţii aleşi ai angajaţilor;
    • dacă există un sindicat neafiliat la o federaţie sindicală reprezentativă în sectorul de activitate din care face parte unitatea sau nu există niciun sindicat, negocierea se face numai de către reprezentanţii angajaţilor.

Reprezentanții salariaților se aleg în Adunarea Generală a salariaților, cu prezența și votul a cel putin jumatate din numarul total al salariatilor. Organizarea Adunării Generale nu este sarcina angajatorului, iar legea nu prevede expres cum s-ar putea face.

 

Stimați colegi,

Cea mai sigură și rapidă posibilitate de a fi reprezentați onest și cu mandat oferit expres este cea a sindicatului reprezentativ.

De aceea, vă invităm să formăm împreună un sindicat majoritar, reprezentativ, în următoarele condiții transparente pentru angajați:

  1. Conducerea sindicatului să fie aleasă direct, de membrii sindicatului.
  2. Reprezentanții din Comisia Paritară să fie aleși, prin vot direct, de membrii sindicatului.
  3. Mandatul de negociere să fie decis, prin vot, de membrii sindicatului.

În vederea realizării acestui deziderat important pentru TOȚI ANGAJAȚII SRR, Sindicatul Salariaților din Radio România își pune la dispoziție toată infrastructura, îi invită pe toți colegii să fie parte a acestui organism colectiv. Vă puteți informa la adresa: https://ssrr.ro/inscriere-in-sindicat/

La atingerea numărului de membri necesar reprezentativității, liderii SSRR își depun mandatul, urmând ca noua conducere să fie desemnată democratic, prin alegeri transparente.

Amintim că, de la înființare, 2018, SSRR a fost permanent conectat la problemele angajaților, a comunicat constant cu aceștia, pe care i-a sprijinit în mod continuu.

Liderii săi nu sunt tributari funcțiilor și își pun la dispoziție energia, experiența și buna credință.

 

 

Cu stimă,

Biroul Operativ

al

Sindicatului Salariaților din Radio România

Comunicat Uniți, reușim!