Către Președintele Director General al SRR, Răzvan Ioan Dincă
În atenția directorului Direcței Management Organizațional din SRR, Bogdan Negulescu
În atenția Comitetului Director al SRR,

Stimate domnule Președinte Director General,
Stimate doamne, stimați domni directori,

Subscrisa, Sindicatul Salariaților din Radio România, formațiune legal constituită la nivel de unitate SRR,
Având în vedere legislația recurentă privind prevenirea și combaterea îmbolnăvirilor cu Sars-Cov2,

 • Regulamentul de Organizare și Funcționare SRR,
 • Planul de măsuri privind protejarea împotriva îmbolnăvirii cu Sars – Cov2, aprobat prin OPDG nr. 76/2022,
 • Creșterea fără precedent a incidenței infectărilor cu noul coronavirus (astăzi, 1 februarie, peste 40 de mii de infectări), vă rugăm să dispuneți:
  a. Planificarea activității astfel încât angajații SRR să fie cât mai puțin expuși (muncă la domiciliu sau telemuncă, acolo unde specificul activității permite, funcționarea în ture alternative, cu diminuarea nr de oameni prezenți în încăperi unde se lucrează colectiv – ex. Camera Știrilor RRA).
  Acolo unde activitatea se desfasoară, sunt necesare igienizarea suplimentară/nebulizarea cabinelor de emisie sau producție și măsuri suplimentare în privința transportului de noapte cu autovehiculele instituției.
  b. Adaptarea evaluării anuale contextului actual, astfel încât ea să se realizeze online acolo unde este posibil sau să nu existe succesiuni ale colegilor evaluați fără igienizarea spațiilor.
  Actualizarea, la nivelul SRR și comunicarea pe canalele interne, a situației privind nr de îmbolnăviri / angajați aflați în izolare.
  c. Totodată, vă rugăm să dispuneți deblocarea funcționării Comitetelor de Securitate și Sănătate în Muncă, așa cum legislația prevede.

Cu stimă,
Biroul Operativ SSRR

1.02.2022