Către Parlamentul României,

Către Comisiile de Cultură ale Senatului și Camerei Deputaților,

Solicitare,

Doamnelor și domnilor președinți, senatori, deputați,

Subscrisa, Sindicatul Salariaților din Radio România, formațiune legal constituită la nivel de instituție SRR și afiliată Federației CulturMedia și CNS Cartel Alfa, facem un apel la deblocarea situației fără precedent, deosebit de grave, în care se află instituția noastră:
În data de 28 octombrie a încetat mandatul directorului general interimar pentru Radio România. Vineri, 29 octombrie, Parlamentul a declanșat procedura de numire a noului Consiliu de Administrație.

Între timp, Societatea Română de Radiodifuziune nu are conducere curentă, deoarece inclusiv o parte dintre membrii Comitetului Director nu mai au mandate, întrucât delegația pentru funcția de conducere în SRR a încetat. Instituția se află practic într-un vid organizational și legislativ, care împiedică plățile curente, plata salariilor, alte măsuri curente necesare pentru funcționarea Radio România.

Mai mult, potrivit legii 41/1994, instalarea unui Consiliu de Administrație presupune, pe de-o parte, numirea a 11 membri titulari și 11 supleanți din partea Președinției, Guvernului, partidelor politice parlamentare și a 2 membri titulari și 2 supleanți din partea salariaților. Organizarea alegerilor pentru numirea celor doi membri din partea salariaților este, potrivit legii, atributul conducerii SRR:

Articolul 18 (1) ”Conducerea serviciilor publice de radiodifuziune şi de televiziune, în cadrul fiecărei societăţi, este asigurată de: a) consiliul de administraţie; b) directorul general; c) comitetul director.

(2) Consiliul de administraţie se organizează pentru fiecare societate şi este compus din 13 persoane, dintre care una îndeplineşte funcţia de preşedinte.
Potrivit aceleiași legi, alegerea celor doi reprezentanți ai salariaților în Consiliul de Administrație se face prin vot secret, într-un scrutin organizat de conducerea societății. Or, neexistând conducere, scrutinul intern nu poate fi organizat.
”Articolul 19

(d) personalul angajat al fiecărei societăţi desemnează, prin vot secret, candidaţii pentru două locuri, în cadrul unui scrutin organizat de conducerea societăţii respective ;”
Președintele director general este ales dintre membrii Consiliului de Administrație. Dacă nu se organizează alegeri pentru reprezentanții salariaților, procedura este viciată și, de asemenea este încălcat dreptul constituțional de a alege și a fi ales, atât în ce privește Consiliul de Administrație, cât și președintele director general.

De aceea, stimați membri ai Parlamentului, chiar în ziua în care Radio România împlinește 93 de ani de la înființare, vă solicităm să dispuneți, potrivit prerogativelor legale, măsurile necesare, astfel încât, până la instalarea noului Consiliu de Administrație, conducerea Radio România să poată fi asigurată.


Cu stimă,

Biroul Operativ al Sindicatului Salariaților din Radio România

1.11.2021