– În atenţia membrilor Consiliului de Administraţie al Societăţii Române de Radiodifuziune

– În atenția domnului Președinte – Director General al Societăţii Române de Radiodifuziune

Stimați membri ai Consiliului de Administrație al SRR,

Stimate domnule Președinte Director General,

Sindicatul Salariaților din Radio Romania, organizație sindicală înființată la nivelul Societății Române de Radiodifiziune, având în vedere următoarele aspecte:

– dispozițiile art. 25 alin (2^1) din Legea 227/2015 cu modificările și completările ulterioare : „ Cheltuielile suportate de angajator aferente activității în regim de telemuncă pentru salariații care desfășoară activitatea în acest regim, potrivit legii, sunt cheltuieli deductibile pentru determinarea rezultatului fiscal.

– dispozițiile art. 76 alin (4) lit w) din Legea 227/2015 cu modificările și completările ulterioare : „ nu sunt impozabile (…) sumele acordate angajaților care desfășoară activități în regim de telemuncă pentru susținerea cheltuielilor cu utilitățile la locul în care angajații își desfășoară activitatea, precum electricitate, încălzire, apă și abonamentul de date, și achiziția mobilierului și a echipamentelor de birou, în limitele stabilite de angajator prin contractul de muncă sau regulamentul intern, în limita unui plafon lunar de 400 lei corespunzător numărului de zile din luna în care persoana fizică desfășoară activitate în regim de telemuncă. Sumele vor fi acordate fără necesitatea de prezentare a documentelor justificative.”

– dispozițiile art. 142 lit w) din Legea 227/2015 cu modificările și completările ulterioare : „ Nu se cuprind în baza lunară de calcul al contribuțiilor de asigurări sociale (…) sumele acordate angajaților care desfășoară activități în regim de telemuncă pentru susținerea cheltuielilor cu utilitățile la locul în care angajații își desfășoară activitatea, precum electricitate, încălzire, apă și abonamentul de date, și achiziția mobilierului și echipamente de birou, în limitele stabilite de angajator prin contractul de muncă sau regulamentul intern, în limita unui plafon lunar de 400 lei corespunzător numărului de zile din luna în care persoana fizică desfășoară activitate în regim de telemuncă. Sumele vor fi acordate fără necesitatea de prezentare a documentelor justificative;

– art. 153 din Legea 62/2011 Conform principiului recunoașterii reciproce, orice organizație sindicală legal constituită, poate încheia cu un angajator sau cu o organizație patronală orice alte tipuri de acorduri, convenții sau înțelegeri, în formă scrisă, care reprezintă legea părților și ale căror prevederi sunt aplicabile numai membrilor organizațiilor semnatare.”

Vă solicităm o întâlnire în cadrul căreia să stabilim, pentru membrii Sindicatului Salariaților din Radio România care își desfășoară activitatea în regim de telemuncă, sumele acordate pentru susținerea cheltuielilor cu utilitățile la locul în care angajații își desfășoară activitatea, precum electricitate, încălzire, apă și abonamentul de date, și achiziția mobilierului și echipamente de birou.

Cu stimă,

28.12.2020

Președinte SSRR

Nicoleta Viorica Balaci