Către Consiliul de Administrație al Societății Române de Radiodifuziune

Către Președinte Director General, Georgică Severin,

 

Stimați membri ai Consiliului de Administrație,

Stimate domnule Președinte Director General,

 

Subscrisa, Sindicatul Salariaților din Radio România, formațiune legal constituită la nivel de unitate (SRR), având în vedere că, potrivit legii 55/2020, valabillitatea Contractului Colectiv de Muncă actual s-a prelungit, iar partea sindicală cu care ați fi negociat prin reprezentanți un draft de contract colectiv a publicat acel document din care reiese că se agrease o indexare salarială, vă rugăm:

  1. Să aprobați disponibilizarea sumei prevăzute ca punct de negociere pentru indexarea salariilor cu 5%, respectiv 3% pentru funcțiile de conducere și folosirea ei pentru majorare salarială dispusă prin ordin de președinte, mandatat de Consiliul de Administrație, astfel: împărțirea acestei sume în mod egal, la numărul de salariați cu funcții de execuție din SRR și majorarea salariilor cu sumă fixă. În acest mod, s-ar mai atenua din discrepanțele salariale existente în SRR și care fac obiectul inclusiv al unor acțiuni în instanță contra SRR, la care Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării este parte citată.

Precizăm că, în acest moment, în Societatea Română de Radiodifuziune se înregistrează numeroase disfuncționalități, pe alocuri chiar ”aberații” salariale, respectiv angajați cu fișe de post identice, plătiți diferit, categorii profesionale descrise expres ca personal de specialitate în legea 41/1994 (de funcționare a SRR și SRTV) salarizate la minimum, cu un cuantum umilitor față de specializările lor, raport salariu execuție/salariu funcție de conducere de aproximativ ¼, foarte multe funcții de conducere ocupate fără concurs, pe delegație, de ani întregi etc.

De asemenea, eliminarea discrepanțelor salariale a constituit leitmotivul pentru care cei doi reprezentanți ai salariaților din Consiliul de Administrație au cerut și obținut votul angajaților în anul 2017, iar noi considerăm că această solicitare se încadrează în mandatul obținut de la angajați pentru funcția din Consiliu.

  1. Vă solicităm să dispuneți actualizarea contractelor individuale ale salariaților SRR, astfel încât acestea să nu conțină clauze sub nivelul minim stabilit prin Contractul Colectiv de Muncă, așa cum am solicitat și în adresa precedentă, argumentând cu dispozitiile imperative ale Codului Muncii (articolul 11).
  1. Totodată, având în vedere existența (prin Contractul Colectiv de Muncă) și bugetarea fondului de premieri (de către Consiliul de Administrație), vă rugăm să dispuneți folosirea acestui fond și pentru premierea angajaților care în perioada stării de urgență și a stării de alertă și-au desfășurat munca din sediile SRR sau din teren ori peste hotare, fiind astfel, expuși zilnic la infectarea cu SARS-COV2, o parte dintre ei trecând deja prin această nefericită experiență, în urma căreia și-au plătit din bugetul propriu testările și tratamentul aferent.

Cu stimă,

Nicoleta Balaci,

Președinte SSRR

16.12.2020