Către,

SOCIETATEA ROMANA DE RADIODIFUZIUNE

Domnului Președinte Director General, Georgică Severin

În atenția Consiliului de Administrație al SRR

Stimate domnule Președinte Director General,

Ca urmare a adresei dvs. 1.00/5107/07.12.2020 prin care ne solicitati un punct de vedere referitor la unele modificari aduse Regulamentului Intern al SRR, va învederăm următoarele:

Documentul trimis de Dvs astăzi sindicatului nostru (7 decembrie a.c.), cu termen de răspuns tot astăzi (7 decembrie) constituie un demers al celor care l-au întocmit superficial, neserios și care un respectă etapele legale, întrucât ni se solicită consultarea (opinia) DUPĂ avizarea documentului în Comitetul Director (3 decembrie 2020). Totuși, în cele câteva ore puse la dispoziție ”cu generozitate” pentru ”consultare”, am discutat și am informat membrii de sindicat și suntem în măsură să vă comunicăm următoarele:

Cel mai recent regulament intern al SRR aprobat de Consiliul de Administratie datează din 21.06.2018 prin HCA nr.323 . Între timp, au mai apărut modificări legislative sau legi de sine stătătoare care influențează și statuează relațiile de muncă și care trebuiau să se regăsească în prevederi ale regulamentului intern.

Față de modificările propuse de dvs. vă solicităm să introduceți, modificați și/sau completați Regulamentul Intern al SRR ținând cont de faptul că prevederile legislative menționate mai jos nu au fost incluse în acest document nici până la această dată. Consecința nepunerii în aplicare a acestor prevederi legale, obligatorii pentru angajator, este sancționarea acestuia cu amenzi prevăzute în legile respective.

Câteva dintre prevederile legale care ar trebui să se regăsească în Regulamentul Intern:

 1. Legea nr.81/2018 privind reglementarea activitatii de telemunca, publicata in Monitoul Oficial nr.296 din 2 aprilie 2018, in vigoare de la 5 aprilie 2018

 2. Legea nr.88/2018 privind aprobarea OUG nr. 53/2017 pentru modificarea si completarea Codului muncii, publicata in Monitorul Oficial nr.315 din 10 aprilie 2018, in vigoare de la 13 aprilie 2018;

 3. Regulamentul (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul General privind protectia datelor)

 4. Legea nr.190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (publicata in Monitorul Oficial nr.651/26.07.2018, în vigoare de la 31.07.2018)

 5. OUG nr.114/2018 privind instituirea unor măsuri in domeniul investițiilor publice si a unor masuri fiscal bugetare, modificarea și completarea unor acte normative si prorogarea unor termene, publicată in Monitorul Oficial nr. 1116 din 29 decembrie 2018;

 6. art.IV din OUG nr.96/2018 privind prorogarea unor termene, precum și pentru modificarea si completarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial nr.963 din 14 noiembrie 2018

 7. Legea nr. 93/2019 pentru aprobarea OUG nr. 96/2018 privind prorogarea unor termene, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, publicată in Monitorul Oficial nr. 354 din 8 mai 2019, în vigoare de la 11 mai 2019;

 8. art.147 alin.1 din Codul Muncii, introdus de art.IV din OUG nr. nr.26/2019 pentru modificarea și completarea unor acte normative, publicată in Monitorul Oficial nr.309 din 19 aprilie 2019

 9. Legea nr.263/2019 care a abrogat alin.5^1-5^5 de la art.146 “Stabilirea și plata contribuțiilor de asigurări sociale” și alin. 5^1 de la art.168 “Stabilirea și plata contribuției de asigurări sociale de sănătate” din Codul Fiscal, cu aplicabilitate incepând cu veniturile aferente lunii ianuarie 2020

 10. Legea nr.37/2020 pentru completarea art.139 din Codul Muncii

 11. Legea nr.19/2020 privind acordarea unor zile libere părinților pentru supravegherea copiilor, în situația închiderii temporare a unităților de invățământ

 12. Normele de aplicare a prevederilor OUG nr.158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, modificate și completate prin Ordinul nr.502/417/26.03.2020.

 13. Ordinul nr.3577/831/2020 privind măsurile pentru prevenirea contaminării cu noul coronavirus SARS-CoV-2 și pentru asigurarea desfășurării activității la locul de muncă in condiții de securitate și sănătate în muncă, pe perioada stării de alertă, publicat in MO nr.403 din 16 mai 2020

 14. Ordinul nr.874/81/2020 privind instituirea obligativității purtarii măștii de protecție, a triajului epidemiologic și dezinfectarea obligatorie a mâinilor pentru prevenirea contaminării cu virusul SARS-CoV-2 pe durata stării de alertă, publicat in Monitorul Oficial nr.435 din 22 mai 2020

 15. Legea nr.151/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii, publicată in Monitorul Oficial nr.658 din 24 iulie 2020

 16. Legea nr.167/2020 pentru modificarea și completarea OG nr. 137/2000 privind prevenirea și sanctionarea tuturor formelor de discriminare, precum și pentru completarea art. 6 din Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de sanse și de tratament intre femei și barbați, publicată în Monitorul Oficial nr.713 din 7 august 2020

 17. Legea nr.213/2020 privind modificarea si completarea Codului Muncii.

Aceste documente, deși legea o impune,
nu se regăsesc în Regulamentul Intern al SRR.

Cu stimă,

Nicoleta Balaci,

Președinte SSRR

07.12.2020