Stimați membri ai Consiliului de Administrație,

Stimate domnule Președinte Director General,

Subscrisa, Sindicatul Salariaților din Radio România, formațiune legal constituită la nivel de unitate (SRR), prin prezenta vă solicităm să acordați mandat de prelungire a Contractului Colectiv de Muncă domnului Președinte Director General și comisiei mandatate de Dumneavoastră.

Motivăm solicitarea noastră prin prevederile legale, respectiv art.20 din legea 55/2020, respectiv:

Articolul 20

(1) Valabilitatea contractelor colective de muncă și a acordurilor colective de muncă se prelungește pe durata stării de alertă, precum și pentru o perioadă de 90 de zile de la încetarea acesteia.

(2) În cazul contractelor și acordurilor colective de muncă prevăzute la alin. (1), părțile au obligația inițierii negocierii colective în termen de 45 de zile de la încetarea stării de alertă, în condițiile legii.

De asemenea, ne exprimăm încă o dată disponibilitatea la dialog și la a găsi cele mai bune soluții, din perspectiva dialogului social, pentru instituția noastră.

Cu respect,

Nicoleta Balaci,

Președinte SSRR

05.10.2020