În atenţia membrilor Consiliului de Administraţie al Societăţii Române de Radiodifuziune

În atenția domnului Președinte – Director General al Societăţii Române de Radiodifuziune

Sindicatul Salariaților din Radio Romania, organizație sindicală înființată la nivelul Societății Române de Radiodifiziune, în considerarea următoarelor aspecte:

– Nefuncționalitatea Comitetului de Securitate și Sănătate în Muncă conform dispozițiilor art. 57; 58; 59 din HG 1425/2006.

– Nerespectarea art. 63 din HG 1425/2006 privind nominalizarea membrilor CSSM.

– Nerespectarea alin (7) al art. 66 din HG 1425/2006 privind afișarea la loc vizibil a copiilor proceselor-verbale ale întrunirilor Comitetului de Securitate și Sănătate în Muncă.

– Nerespectarea art. 67 din HG 1425/2006 și al ordinelor MS referitoare prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, în contextul creșterii numărului salariaților care prezintă simptome și/sau au intrat în contact la locul de muncă cu colegi confirmați pozitiv SARS COV-2 .

– Ignorarea condițiilor dificile în care își desfășoară activitatea personalul de specialitate și a faptului că au fost semnalate mai multe cazuri de infectare cu SARS COV-2 .

– Dispozițiie art. 1 din Legea 41/1994

– Dispozițiile art. 10 ; 11 ; 12 și 13 din Legea 319/2006,

vă solicităm să identificați disponibilizarea unei sume (inclusiv din fondul pentru acțiuni sociale, constituit potrivit Codului Fiscal) pentru decontarea testelor efectuate de către salariații suspecți sau confirmați, precum și finanțarea integrală a măsurilor igenico-sanitare impunse de contextul pandemic actual.

Subliniem că potrivit art. 1 din Legea 41/1994, Societatea Română de Radiodifuziune este serviciu public autonom de interes național, iar salariații acesteia trebuie să fie protejați potrivit dispozițiilor legale.

Cu stimă,

Președinte SSRR

Nicoleta Viorica Balaci

30.09.3020