În atenţia membrilor Consiliului de Administraţie al Societăţii Române
de Radiodifuziune

În atenția domnului Președinte – Director General al Societăţii Române
de Radiodifuziune

Subscrisa, Sindicatul Salariaților din Radio Romania, organizație sindicală înființată la nivelul Societății Române de Radiodifuziune, vă readucem în atenție câteva aspecte sesizate si in trecut, având în vedere inițierea procedurii de constituire a comisiei de negociere a Contractului Colectiv de Muncă la nivelul Socității Române de Radiodifuziune :

– lipsa unui sindicat reprezentativ la nivel de unitate.

– obligația angajatorului de a verifica legalitatea documentelor care atestă reprezentativitatea organizației sindicale în condițiile art. 51 alin (1) C. c), respectiv 130 alin (1) și (5) din Legea 62/2011.

– respectarea dispozițiilor art. 135 alin (1) lit. a), în situația în care există un sindicat înființat la nivel de unitate (conform actului constitutiv) în condițiile art. 5, 6 și 7, coroborate cu dispozițiile art. 14, 15 și 17 din Legea 62/2011. Astfel, organizația sindicală trebuie să fi obținut personalitate juridică în baza unei hotărâri judecătorești de înființare ca sindicat la nivel de unitate.

– în situația în care nu există un sindicat cu personalitate juridică obținută la nivel de unitate (Societatea Română de Radiodifuziune), se impune aplicarea dispozițiilor art. 135 alin (1) lit. b), coroborate cu dispozițiile art. 221 și urm. din Codul Muncii.

Ținând cont de aspectele enumerate anterior, considerăm că se impune clarificarea acestora cât mai rapid, astfel încât procedura de negociere a Contractului Colectiv de Muncă să nu fie afectată.

În acest sens solicităm o întrevedere la care să participe atât angajatorul, cât și reprezentanții organizațiilor sindicale înființate în condițiile legii la nivel de unitate, pentru a stabili, de comun acord, condițiile în care se va desfășura negocierea viitorului Contract Colectiv de Muncă. Ținând cont de numărul organizațiilor sindicale, propunem ca numărul participanților să fie limitat la cel mult două persoane/organizație înființată în baza Legii 62/2011.

Cu stimă,

Președinte SSRR

Nicoleta Viorica Balaci

23.09.2020