Către Președintele Director General al Societății Române de Radiodifuziune, Georgică Severin

Către Consiliul de Administrație al Societății Române de Radiodifuziune,

Către Secretarul General al Studiourilor Teritoriale, Emilian Blînda,

Către Directorul Resurse Umane, Eduard Nicolau,

Stimate doamne, stimați domni,

Sindicatul Salariaților din Radio România, organizație legal constituită la nivel de unitate, SRR, având în vedere faptul că am fost sesizați cu privire la posibile nerespectări ale timpului de muncă și de odihnă, inclusiv nerespectarea evidențierii reale a orelor de muncă prestate de salariați în cadrul Studioului Teritorial Reșița, dar și lipsa oricărui răspuns/rezolvare privind cazurile de hărțuire semnalate de noi și membrii noștri de sindicat (Gerhard Cwoika, Anca Marilena Bica Bălălau, Alin Datcu), vă solicităm să ne precizați:

 1. Cum sunt evidențiate orele prestate de către salariați în afara programului de lucru înscris în contractele individuale de muncă.

 2. Cum sunt pontați salariații care au activități în teren după orele de program și dacă există obligația acestora de a reveni, chiar după terminarea programului de lucru, pentru a preda sau a realiza materialele finale și ce criterii stau la baza selectării salariaților care lucrează în zilele libere legale.

 3. Dacă sunt obligați salariații să lucreze suplimentar pentru a realiza materialele ce vor fi difuzate în perioada concediilor legale de odihnă și dacă aceste ore suplimentare sunt evidențiate corespunzător.

 4. Cum au fost stabilite și care sunt normele de muncă pentru toți salariații SRR, conform dispozițiilor C. Muncii art. 131 „Normarea muncii se aplică tuturor categoriilor de salariați”. De asemenea, vă solicităm să ne transmiteți procedura care a stat la baza elaborării normelor de muncă, în conformitate cu art. 132 din C. Muncii „Normele de muncă se elaborează de către angajator, conform normativelor în vigoare, sau, în cazul în care nu există normative, normele de muncă se elaborează de către angajator după consultarea sindicatului reprezentativ ori, după caz, a reprezentanților salariaților.

 5. Cum se aplică dispozițiile art. 121 și dacă pentru orele suplimentare există dovada solicitării angajatorului, respectiv dovada acceptării din partea salariatului.

 6. Care sunt măsurile dispuse la nivelul SRR pentru evitarea situațiilor de hărțuire morală la locul de muncă și cum sunt acestea implementate. De asemenea, pentru că sesizările primite din partea membrilor noștri au ca obiect astfel de situații de hărțuire, vă solicităm să ne prezentați stadiul cercetărilor dispuse și începute ca urmare a sesizărilor anterioare.

 7. În ce măsură SRR a soluționat sesizările anterioare cu privire la hărțuirea salariaților din cadrul Studioului Teritorial Reșița.

 8. Cărui serviciu/departament/compartiment se pot adresa salariații în situația în care se consideră că sunt hărțuiți și/sau discriminați și care este procedura stabilită în astfel de situații, în conformitate cu dispozițiile legale obligatorii pentru angajatori.

 9. Cum sunt stabilite salariile pentru aceeași funcție, conform grilei (anexa CCM), având în vedere că există diferențe de până la 300% între minimul și maximul grilei.

De asemenea vă atașăm adresa colegului Gabriel Pintilie și vă solicităm să luați măsurile legale pentru ca hărțuirea asupra membrilor de sindicat să înceteze, iar activitatea să se desfășoare în conformitate cu dispozițiile legale.

În acest vă informăm că în cadrul ședinței din data de 24.08.2020 la care a participat și Președintele Director General al SRR, s-a decis constituirea unei comisii privind o eventuală breșă de securitate, deși documentul la care se face referire (și pe care vi l-am înaintat și Dvs)a fost asumat de către autor – Mario Balint, acesta fiind trimis pe adresele oficiale al SRR, de la o terță adresă de email, fiind astfel public.

Totodată, având în vedere că, deși tot la Studioul Teritorial Reșița a fost semnalată o altă breșă de securitate, fiind dezvăluite date cu caracter personal ale unor salariați, (Anca Marilena Bica Bălălau), așa cum a semnalat și sindicatul nostru, angajatorul nu a dispus nicio măsură, raportul comisiei înființate nefiind încă finalizat, considerăm că sesizările salariaților sunt tratate cu dublă măsură, fiind astfel aplicat un tratament diferențiat.

Vă reamintim că angajatorul are obligația legală de a se asigura că:

 • Este respectată egalitatea de șanse și tratament pentru toți angajații

 • Nu există situații de hărțuire morală, fizică sau de altă natură

 • Există o repartizare justă și echitabilă a turelor de lucru și a sarcinilor de serviciu

 • Se respectă drepturile cu privire la libertatea de exprimare și de asociere

 • Sănătatea și securitatea salariaților nu sunt puse în pericol

 • Salariații îndeplinesc numai sarcinile prevăzute de COR și Standardul Ocupațional pentru funcțiile pe care sunt încadrați, iar fișele de post corespund întocmai

 • Se respectă timpul legal de muncă și de repaus

 • Se asigură iun mediu optim pentru buna desfășurare a activității

 • Dispozițiile legale incidente sunt respectate întocmai și aplicate fără discriminare.


Așteptăm răspuns la contact@ssrr.ro

Cu respect, 24.08.2020

Nicoleta Balaci,

Președinte SSRR