Către,

Consiliul de Administrație

Societatea Română de Radiodifuziune (S.R.R.)

Subscrisa, Sindicatul Salariaților din Radio România, formațiune legal constituită la nivel de unitate (SRR), prin prezenta formulăm o cerere conform Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare, dar și în calitate de structură sindicală, la care vă solicităm să ne răspundeți în termenul legal de 10 zile,

Având în vedere:

  • atribuțiile Consiliului de Administrație al Societății Române de Radiodifuzine conferite de Legea nr.41/1994 privind organizarea și funcționarea Societății Române de Radiodifuziune și Societății Române de Televiziune,

  • scopul Sindicatul Salariaților din Radio România de a apăra interesele profesionale, economice și sociale ale membrilor ei

  • e-mailul transmis în cadrul Studioului Teritorial Reșița, structură din cadrul S.R.R., pe adresele interne ale studioului, dar și extern, de la o adresă car ne este necunoscută (anexăm e-mail)

prin prezenta vă rugăm să ne comunicați:

  1. Dacă există un proiect/discuție la nivelul Consiliului de Administrație referitor la modificarea structurii organizatorice în ceea ce privește studiourile teritoriale „necesare realizării obiectului specific de activitate” al S.R.R. și cărora li s-a acordat, în conformitate cu legea, competențe în domeniul tehnic, economic, comercial, administrativ, financiar, precum si delegare în probleme juridice. În caz afirmativ, vă rugăm să argumentați.

  1. Dacă a fost solicitat, de către Consiliul de Administrație., un material/o documentare domnului Balint Mario Hadrian, redactor șef în cadrul Studioului Teritorial Reșița, cu privire la o eventuală modificare a statutului postului, din studio teritorial în studio local. În caz afirmativ, vă rugăm să argumentați.

  1. Dacă a fost solicitat, de către Consiliului de Administrație, domnului Balint Mario Hadrian, redactor șef cu delegație în cadrul Studioului Teritorial Reșița (STR), o analiză economico-financiară în cazul în care Radio Reșița pierde statutul de studio teritorial. În caz afirmativ, vă rugăm să argumentați.

  1. Dacă sunteți la curent că la Radio Reșița continuă acțiunile de hărțuire și intimidare a unor angajați, mulți dintre ei adresându-se dumneavoastră, prin intermediul nostru și al managerului Laura Sgaverdea, sesizări la care NU S-A PRIMIT NICIUN RĂSPUNS. De altfel, acest document întocmit și asumat de redactorul șef cu delegație al Studioului Teritorial Reșița, domnul Balint Mario Hadrian, reprezintă tot o formă de hărțuire a membrilor noștri de sindicat, în proiectul respectiv Mario Balint eliminând din organigramă funcțiile deținute de ei (de execuție sau conducere). Am fost informați că managerul Studioului Teritorial Reșița a transmis membrilor CA sesizari cu privire la situația studioului, pentru care, de asemenea, nu a primit niciun răspuns până la data prezentei.

  1. Dacă a fost efectuată o analiză a perfomanței studiourilor teritoriale în ultimii 5 ani. În caz afirmativ, vă rugăm să ne înaintați o copie a acesteia.

  1. Având în vedere îngrijorările transmise de membrii noștri de sindicat, dar și de alți salariați, vă rugăm să precizați care este situația financiară a Societății Române de Radiodifuziune la data prezentei? De asemenea, vă rugăm să comunicați public, în organizație, aceste informații.

  1. Ce ne puteți spune despre stadiul rapoartelor de activitate ale S.R.R. pentru anii 2017-2019 depuse la comisiile de specialitate din ParlamentulRomâniei?

Vă semnalăm, de asemenea, că există deja un obicei la nivelul structurilor responsabile din SRR cărora le adresăm solicitări sau întrebări, de a răspunde evaziv, altor subiecte decât celor solicitate, de a ne informa doar că solicitarea a fost redirecționată, în spețele respective nefăcându-se, de fapt, niciun demers. În afară de faptul că sunt încălcate reglementările referitoare la petiții, această atitudine încurajează abuzurile și pe cei care le comit. Ne referim la răspunsuri aiuritoare, nedemne de funcțiile publice ocupate, venite din partea domnului Eduard Nicolau, director cu delegație Direcția Resurse Umane, domnului Emilian Blînda – secretar general al Studiourilor Teritoriale, Mariana Milan – șef Serviciu Juridic, Geanina Negreanu – șef serviciu Comunicare, Mario Balint Hadrian – redactor șef cu delegație Radio Reșița, Florin Humiță – inginer șef și o perioadă manager cu delegație la Radio Reșița.

Vă rugăm, ca pe lângă răspunsurile solicitate, să dispuneți măsuri.

Cu stimă,

Nicoleta Balaci,

Președinte SSRR

22.08.2020