Către

Președinte Director General, Georgică Severin,

In atentia

Consiliul de Administrație al SRR,

Comitetul Director al SRR,

Director Direcția Economică,

Unitate Management Proiect,

Subscrisa, Sindicatul Salariaților din Radio România, formațiune legal constituită la nivel de unitate (SRR), prin prezenta formulăm o cerere conform Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare la care vă solicităm să ne răspundeți în termenul legal de 10 zile. Dorim să primim răspunsuri concrete la următoarele întrebări și copii după documente, acolo unde solicităm.

 1. Dacă începând din 2017 și până în prezent, Societatea Română de Radiodifuziune derulează împreună cu Ministerul Culturii proiecte.

 2. Dacă există aceste proiecte, vă rugăm să le nominalizați și să specificați când au început și pe ce durată se derulează.

 3. Pentru fiecare proiect, vă rugăm să precizați ce foruri din conducerea SRR au hotărât și/sau avizat aceste proiecte.

 4. Pentru fiecare proiect, vă rugăm să precizați dacă au fost/sunt implicați angajați SRR.

 5. Dacă răspunsul la întrebarea 4 este afirmativ, vă rugăm să precizați, pentru fiecare proiect, câți angajați SRR au fost sau sunt implicați.

 6. Dacă răspunsul la întrebarea 4 este afirmativ, vă rugăm să precizați câți angajați sunt din structurile de conducere SRR și câți ocupă funcții de execuție.

 7. Dacă răspunsul la întrebarea 6 este afirmativ în privința unor angajați în structurile de conducere, care sunt acele structuri.

 8. Dacă răspunsul la întrebarea 4 este afirmativ, vă rugăm să precizați care este modalitatea contractuală prin care angajații SRR lucrează pentru acest proiect.

 9. Dacă răspunsul la întrebarea 1 este afirmativ, vă rugăm sa precizați valoarea fiecărui contract în parte.

 10. Dacă răspunsul la întrebarea 1 este afirmativ, vă rugăm să precizați obligațiile SRR în aceste proiecte.

 11. Dacă răspunsul la întrebarea 1 este afirmativ, vă rugăm să precizați dacă și colaboratori ai SRR sunt implicați în acest proiect.

 12. Dacă răspunsul la întrebarea 11 este afirmativ, vă rugăm să precizați care este modalitatea contractuală prin care colaboratorii participă la proiect.

 13. Dacă răspunsul la întrebarea 1 este afirmativ, vă rugăm să precizați în care capitole din Bugetul de Venituri și Cheltuieli al SRR sunt prevăzute bugetarea și cheltuielile SRR.

 14. Dacă răspunsul la întrebarea 1 este afirmativ, vă rugăm să ne puneți la dispoziție copie după următoarele documente:
  – Hotărâri de Consiliu de Administrație al SRR și nota de fundamentare în baza cărora s-au aprobat proiectele.
  – Documente de avizare și/sau aprobare de către Comitetul Director al SRR împreună cu notele de fundamentare pentru aceste proiecte.
  – Avizele juridice și economice, precum și ale altor compartimente implicate
  – Toate rapoartele din baza de date a Arhivei Digitale

 15. Dacă mai sunt și alte proiecte pentru care SRR prin Unitatea Management Proiect a aplicat, în ce condiții, pe ce axe, care este scopul acestora. Vă rugăm să ne comunicațitotodată denumirea proiectelor.

 16. Dacă răspunsul la întrebarea 15 este afirmativ vă rugăm să ne puneți la dispoziție copie după următoarele documente:
  – Hotărâri de Consiliu de Administrație al SRR și nota de fundamentare în baza cărora s-au aprobat proiectele.
  – Documente de avizare și/sau aprobare de către Comitetul Director al SRR împreună cu notele de fundamentare pentru aceste proiecte.
  – Avizele juridice și economice, precum și ale altor compartimente implicate

 17. Dacă în perioada 2017 și până în prezent în cadrul UMP a fost numită o persoană pentru ocuparea postul de Director sau a fost organizat concurs în acest sens.

 18. Dacă în perioada 2017 și până în prezent în cadrul UMP au fost angajate persoane și încheiate contracte individuale de muncă .

 19. Dacă răspunsul la întrebarea 17 este afirmativ, vă rugăm să ne comunicați cate persoane au fost angajate, modul în care au fost recrutate, care este data de începere a contractelor și perioada.

Adresa noastră de corespondență la care așteptăm documentele solicitate este contact@ssrr.ro.

Cu mulțumiri,

Președinte SSRR,

Nicoleta Balaci,

06.08.2020