Către: Președintele Director General al SRR, Georgică Severin

Consiliul de Administrație al SRR

Secretarul general al Studiourilor Teritoriale, Emilian Blînda,

Responsabilului GDPR, Nicoleta Nedelescu

 

Stimate doamne, stimați domni,

Subscrisa, Sindicatul Salariaților din Radio România, formațiune legal constituită la nivel de unitate – SRR, prin prezenta vă aducem la cunoștință fapte deosebit de grave care se întâmplă la Radio România Reșița și vă solicităm să dispuneți măsuri urgente. Având în vedere caracterul ilegal, sancționabil penal al unora dintre cele întâmplate acolo, prin prezenta vă informăm că vom sesiza organele penale pentru a investiga cele semnalate de noi:

În data de 26.03.2020 vă semnalam în scris, cu dovezi și cu acordul scris a doi colegi, hărțuirea și discriminarea la care sunt supuși ei la studioul Teritorial Reșița. Totodată, vă semnalam haosul managerial și nerespectarea normelor interne de către conducerea studioului (în întregime la data semnalării numită cu delegație). Vă adresam acel memoriu în speranța că Dvs, în calitate de for conducător al instituției (sau persoană desemnată pentru a coordona activitatea de acolo), veți cerceta acele fapte pe care noi le considerăm ilegale și veți dispune măsuri, potrivit atribuțiilor pe care le aveți.

Imediat după acest demers al nostru, la panoul de afișaj oficial de la Studioul Teritorial Reșița au apărut memoriul sindicatului nostru, document care nu fusese făcut public și era adresat DOAR dumneavoastră, precum și fotografia pe care v-o dădusem ca probă la ce semnalam (cu acordul doamnei în cauză), fotografia fiind făcută la spital, cu certificatul medical în mână, pentru a demonstra că este bolnavă.

Având în vedere aceste aspecte deosebit de grave, care arată încă o dată maniera agresivă, de gherilă, în care, ilegal, sunt tratați unii angajați ai Societății Române de Radiodifuziune, la Radio România Reșița, vă semnalăm prin prezenta și vă solicităm să luați măsuri urgente:

  • Încălcarea legislației GDPR,

  • Încălcarea dreptului constituțional la imagine, demnitate

  • Încălcarea dreptului constituțional, dar și prevăzut în Codul Civil, al vieții private al membrilor noștri de sindicat.

  • Încălcarea regulamentului intern al SRR (art. 17, 18, 19)

  • Hărțuirea și intimidarea metodice, repetate, organizate și săvârșite asupra colegilor 

  • Discriminare pe criterii de stare de sănătate, apartenență la sindicat (a se vedea programările pentru zile de weekend, majorările salariale, prime, la care membrii noștri de sindicat sunt excluși), apartenență etnică, jigniri repetate și amenințări proferate de membrii acestui grup de presiune.

  • Intimidări și hărțuiri făcute asupra celor doi colegi care au refuzat să se alăture unui grup de presiune constituit în jurul redactorului șef cu delegație Mario H. Balint.

Reiterăm prevederile art 21 din Regulamentul Intern:

Orice comportament care vizează atingerea demnității sau crearea unei atmosfere ostile, intimidante, degradante sau umilitoare, ofensatoare, manifestat atât față de reclamant, cât și de altă persoană care ajută la investigarea cazului, vor fi considerate acte discriminatoare și vor fi sancționate potrivit reglementărilor legale în vigoare. “

Art. 71, Codul Civil:

(1) Orice persoană are dreptul la respectarea vieții sale private.

(2) Nimeni nu poate fi supus vreunor imixtiuni în viața intimă, personală sau de familie, nici în domiciliul, reședința sau corespondența sa, fără consimțământul său ori fără respectarea limitelor prevăzute la art. 75.

(3) Este, de asemenea, interzisă utilizarea, în orice mod, a corespondenței, manuscriselor sau a altor documente personale, precum și a informațiilor din viața privată a unei persoane, fără acordul acesteia ori fără respectarea limitelor prevăzute la art. 75.

Art. 73, Codul Civil:

  1. Orice persoană are dreptul la propria imagine.

Art. 74,Codul civil:

g) difuzarea de materiale conținând imagini privind o persoană aflată la tratament în unitățile de asistență medicală, precum și a datelor cu caracter personal privind starea de sănătate, problemele de diagnostic, prognostic, tratament, circumstanțe în legătură cu boala și cu alte diverse fapte, inclusiv rezultatul autopsiei, fără acordul persoanei în cauză, iar în cazul în care aceasta este decedată, fără acordul familiei sau al persoanelor îndreptățite;

De urgență vă solicităm demiterea conducerii delegate de la Radio România Reșița, având în vedere că sunt puse în pericol sănătatea și viața celor doi colegi. Și, de asemenea, să dispuneți o anchetă internă asupra modului în care documente aparținând Consiliului de Administrație sunt afișate în spații oficiale ale SRR, deși ele nu erau destinate informării publice, iar Dvs, în calitate de membri CA, aveți obligația asumată prin semnătură de a păstra confidențialitatea asupra materialelor. De asemenea, considerăm că prin Legea 41, regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului de Administrație, regulamentele interne, aveți prerogativele de a veghea la buna funcționare a societății și de a împiedica încălcarea legii și a drepturilor fundamentale ale angajaților SRR, atunci când acestea se fac de către managementul societății.

Vă rugăm să ne comunicați răspunsul la contact@ssrr.ro

Cu stima,

Nicoleta Balaci,

Președinte SSRR

30.03.2020