Către Consiliul de Administrație al Societății Române de Radiodifuziune,

Către Președintele Director General, Georgică Severin,

Stimați membri ai Consiliului de Administrație,

Stimate domnule Președinte Director General,

Subscrisa, Sindicatul Salariaților din Radio România, formațiune legal constituită la nivel de unitate – SRR, vă aducem în atenție câteva aspecte care, in opinia noastră, sunt grave și care se petrec la nivelul SRR. Vă solicităm prin prezenta, ca, în baza prerogativelor și mandatului conferite de Legea 41/1994 actualizată și de Parlamentul României, precum și potrivit atribuțiilor pe care le aveți stabilite în Regulamentul de Organizare și Funcționare al Consiliului de Administrație, să dispuneți măsuri urgente pentru revenirea la legalitate și tragerea la răspundere a celor vinovați.

Vă semnalăm următoarele:

  1. Se fac diverse angajări, în special în sectoare nespecifice obiectului de activitate al SRR, așa cum este el definit în legea 41/1994. După ce am semnalat că au fost angajați inspectori control, deși această funcție nu este prevăzută în standardul ocupațional al României, nu are niciun echivalent cod COR, concursul s-a desfășurat fără nicio problemă, cu încălcarea legii, în opinia noastră. Recent s-a scos la concurs un post de referent de specialitate la serviciul de Pregătire Profesională, iar în cerințele necesare ocupării acestui post, nu există nicio specializare sau criteriu de angajare pentru acest domeniu, ci numai “studii superioare”. Pe de altă parte, serviciul Pregătire Profesională nu și-a făcut datoria de ani buni, având în vedere că în Contractul Colectiv de Muncă (și Codul Muncii) este prevăzută participarea angajaților la cursuri de pregătire profesională cel puțin o dată la doi ani, iar în realitate, mai mult de 90 la sută din personalul SRR nu a urmat un curs organizat de SRR de mai bine de 5 ani. Având în vedere subdimensionarea organigramei în privința personalului de specialitate, dar și faptul că posturile scoase la concurs nu sunt anunțate, potrivit legii, la Agenția Națională de Ocupare a Forței de Muncă, vă rugăm să verificați aspectele semnalate și să dispuneți măsuri.

  2. Deși s-au anunțat probleme financiare, iar bugetele titularilor din SRR au fost reduse considerabil, la Reșița, a fost numit un nou redactor șef adjunct pe delegație. Menționăm că ocuparea unei funcții de conducere ca aceea de redactor șef adjunct nu este imperios necesară, multe alte posturi din SRR, cu schema de personal mai amplă, neavând ocupată această funcție. Vă rugăm să analizați situațiile și tăierile bugetare pentru fiecare entitate titulară de buget din SRR și să inițiați o discuție cu managerii, în legătură cu îndeplinirea obiectului de activitate al SRR, în condițiile bugetare date.
  3. Vă rugăm să dispuneți verificarea unei alte situații, pe care noi o considerăm o anomalie în aplicarea legii: anul trecut a fost organizat un concurs extern pentru ocuparea funcțiilor de referent de specialitate la serviciul Registratură, fără a se cere în documentația de concurs un anumit profil profesional, ci doar studii superioare. În urma concursului au fost angajate două persoane, iar la câteva luni după ocuparea postului, una dintre ele a fost transferată la Serviciul Juridic, fără concurs, dar cu un contract de muncă pe durată nedeterminată. Potrivit legii, ocuparea unui post pe durată nedeterminată nu se poate face decât printr-un concurs, iar la Serviciul Juridic cu atât mai riguroasă trebuie să fie selecția. Acesta este doar un exemplu, cel mai recent, însă această “procedură” a fost folosită repetitiv, cu încălcarea legii, inclusiv la ocuparea unor funcții de conducere. Vă rugăm să dispuneți verificarea urgentă a acestor cazuri și să informați angajații SRR și sindicatul despre aceste demersuri.

  4. Vă rugăm să verificați de la cei responsabili și să ne comunicați dacă au fost respectate dispozițiile Legii 76/2002, privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării fortei de muncă, inclusiv ale normelor de aplicare, dispozițiile HG 1027/2014 și HG 286/2011, în privința angajărilor în SRR. Dacă nu au fost respectate, vă rugăm să ne comunicați care este baza legală ce a stat la baza nerespectării acestor dispoziții.

Vă precizăm totodată că, în urma precedentelor memorii adresate Dvs și discutate in Consiliu, nu am primit din partea secretariatului CA niciun răspuns, ceea ce, de asemenea, este nelegal. Vă rugăm să dispuneți ca secretariatul Consiliului de Administrație să răspundă petenților care vi se adresează, implicit și nouă.

Adresă de corespondență:

contact@ssrr.ro

Splaiul Independentei nr 273, sector 6, București

Cu stimă,

Biroul Operativ SSRR

09.03.2020