Către Societatea Română de Radiodifuziune,

În atenția:

 • Președintelui Director General, Georgică Severin

 • Responsabilei relații publice și comunicare, director adjunct, Gianina Negreanu

 • Directorului Direcției Resurse Umane – Eduard Nicolau

Solicitare

Subscrisa, Sindicatul Salariaților din Societatea Română de Radiodifuziune, formațiune sindicală legal constituită la nivel de instituție – SRR, prin prezenta, vă solicităm ca în baza legii 544/2001 actualizată în 2018, să ne comunicați următoarele:

 1. Care este cuantumul salariului MEDIU pe SRR în lunile decembrie 2019 , ianuarie 2020, februarie 2020?
 2. Care a fost acest cuantum pe cele trei luni cu un an in urmă – respectiv februarie 2019, ianuarie 2019, decembrie 2018?

 3. Există funcții de conducere ocupate fără concurs, ci doar prin delegație?

 4. Câte funcții de conducere sunt ocupate cu delegație (fără concurs extern organizat)?

 5. Daca răspunsul la întrebările 3 si 4 este pozitiv, unde sunt structurile din organigrama SRR cu posturi de conducere ocupate prin delegație?

 6. Există încadrări cu doua contracte individuale de muncă ale unor angajați SRR în cadrul aceleiași instituții, SRR, pentru perioada ianuarie 2017 – ianuarie 2020?

 7. Există angajați SRR, care sunt încadrați cu contract individual de muncă, care au încheiat totodată cu SRR contract pentru drepturi de autor sau contract prestări servicii, pentru perioada ianuarie 2017- ianuarie 2020?

 8. Există salariați care sunt încadrați cu contract individual de muncă, dar care totodată, prin decizia conducerii, îndeplinesc şi atribuții suplimentare postului lor, pentru perioada ianuarie 2017-ianuarie 2020?

 9. Daca răspunsul la întrebarile 6, 7 şi 8 este afirmativ, câți salariați dețin astfel de contracte de muncă/ contract de drept de autor/contract prestări servicii/ atribuții suplimentare şi câte astfel de contracte sunt înregistrate ?

 10. Dacă răspunsul la întrebarile 6, 7 şi 8 este afirmativ, unde sunt structurile din cadrul organigramei, unde lucrează persoane cu două contracte individuale de muncă în cadrul SRR, care sunt funcțiile de încadrare pentru cele două contracte, care este numărul de ore pentru al doilea contract, care este salariul pentru contractul cu normă întreagă și care este salariul pentru al doilea contract? De asemenea, vă solicităm aceleaşi date şi în situația salariaților SRR care au încheiate contracte de drept de autor/contracte prestări servicii/atribuții suplimentare postului, care este salariul pentru normă şi care este cuantumul plăților efectuate către aceştia, pentru fiecare situație în parte?

 11. În luna decembrie 2019 și în luna ianuarie 2020, s-au acordat prime de merit sau alte beneficii financiare în afara celor care rezultă din Contractul Individual de Muncă sau în afara bonificației de Crăciun, acordată tuturor angajaților?

 12. Dacă răspunsul la întrebarea 11 este afirmativ, vă rugăm să precizați cuantumul total al acestor bonificații, numărul de angajați (inclusiv funcțiile) cărora li s-au acordat și structurile din organigrama SRR unde s-au acordat astfel de prime/bonusuri?Va rugam sa precizati si argumentatia legala a acordarii primelor.

 13. Câte posturi ocupate fără concurs, pe durată determinată, se regăsesc în Societatea Română de Radiodifuziune?

 14. În ce structuri ale instituției se regăsesc aceste posturi?

 15. Care este cuantumul salariului MEDIAN pe SRR în lunile decembrie 2019 , ianuarie 2020, februarie 2020?

 16. Cate sindicate sunt inregistrate la nivel SRR?

 17. Care sunt aceste sindicate?

 18. Va rugam sa ne precizati, pentru fiecare sindicat, care este numarul de membri pentru care angajatorul retine cotizatia pe statul de plata.

Precizăm că întrebările adresate nu se supun protecției datelor personale, ele neavând legătură cu persoane, ci cu cheltuirea banilor publici, într-o instituție finanțată majoritar de la bugetul de stat. Tergiversarea răspunsurilor, răspunsul incomplet/incorect la întrebările adresate, pot fi interpretate ca elemente ale abuzului sau neglijenței in serviciu.

Raspunsurile ne pot fi trimise la contact@ssrr.ro sau in Splaiul Independentei nr. 273, sector 6, Bucuresti.

Cu stima,

Biroul Operativ SSRR

4.03.2020