Către,

SOCIETATEA ROMÂNĂ DE RADIODIFUZIUNE

În atenția domnului Georgică Severin – Preşedinte Director General

În atenția domnului Bogdan Negulescu – Director Management Organizațional

În atenția domnului Ion Apostol – Şef serviciu SU şi SSM

Având în vedere că SRR este o instutuție de interes național, aşa cum prevede Legea nr.41/1994 privind organizarea și funcționarea Societății Române de Radiodifuziune și Societății Române de Televiziune,

Ținând cont de comunicatele Ministerului Sănătății, Ministerului Educației, Ministerului Administrației şi Internelor cu referire la măsuri pentru limitarea şi prevenirea posibilelor îmbolnăviri cu coronavirus, de la începutul săptămânii,

Având în vedere prevederile legii 319/2006 actualizată, privind sănătatea și securitatea în muncă,

Vă solicităm, prin prezenta, să ne comunicați, în regim de urgență, următoarele:

  1. Care sunt măsurile instituite de SRR în limitarea şi prevenirea îmbolnăvirilor cu coronavirus având în vedere ca SRR are peste 2000 de salariați, dar şi colaboratori, care îşi desfăşoară activitatea la sediul SRR din Bucureşti, dar şi în studiourile teritoriale?

  2. SRR a numit vreo persoană/comisie responsabilă, după caz, cu centralizarea unor situații în care s-ar putea afla anumiți salariați care şi-ar fi putut petrece concediul de odihnă, în special, în zonele afectate?

  3. De asemenea, SRR are încadrați reporteri, colaboratori, care au în atribuții activitate pe teren, pe teritoriul României, dar şi activități care presupun deplasare externă. În situația acestora s-a dispus vreo măsură?

  4. La sediul SRR sosesc delegații străine, instrumentişti internaționali etc, în vederea derulării unor activități culturale şi nu numai, împreună cu Societatea Română de Radiodifuziune. Aceştia sunt preluați din aeroport de şoferi, salariați ai SRR, ulterior intrând în contact cu alți salariați din departamentele SRR. S-a dispus vreo măsură şi în această situație, în vederea protejării angajaților?

Până la acest moment nu avem cunoştință de instituirea vreunei măsuri şi suntem profund îngrijorați de faptul că la nivelul unei instituții de importanța națională, de presă, îndeosebi, în interiorul SRR, nu se comunică intern cu salariații pe această temă, nu s-au convocat Comitetele de Securitate și Sănătate în Muncă, nu s-a efectuat un instructaj minim, în îndeplinirea unor cerințe privind limitarea răspândirii acestui virus.

Considerăm că trebuie luate măsuri urgente prin direcțiile de specialitate din SRR, dar şi întrunirea de urgența a Comitetelor de Securitate și Sănătate în Muncă.

Sindicatul Salariaților Radio România are în vedere informarea de urgență a angajaților, membri de sindicat sau nu, asupra măsurilor instituite de angajator .

Sindicatul Salariaților din Radio România este preocupat de starea de sănătate a colegilor și soliciă protejarea acestora prin toate pârghiile legale.

Cu stimă,

Biroul Operativ

26.02.2020