Stimați membri ai Consiliului de Administrație,

Stimate domnule Președinte Director General,

Subscrisa, Sindicatul Salariaților din Radio România, formațiune sindicală legal constituită la nivel de unitate – SRR,

 • Având în vedere prevederile Codului Muncii, actualizat

 • Având în vedere Legea Dialogului Social 62/2011, actualizată

 • Având în vedere prevederile Constituționale privind dreptul la muncă și egalitatea de șanse

 • Având în vedere prevederile legale referitoare la Securitatea si Sănătatea in Muncă

 • Având în vedere prevederile din Codul Fiscal, izvoare legale guvernamentale,

 • Având în vedere promisiunile în scris făcute de conducerea instituției tuturor colegilor care au solicitat renegocieri si au fost amânați succesiv până la aprobarea bugetului,

 • Având în vedere prevederile legii 41/1994 de organizare și funcționare a SRR si SRTV

 • Având în vedere prerogativele legale conferite Dvs prin legea 41 și Regulamentul de Organizare și Funcționare a Consiliului de Administrație

Prin prezenta, vă solicităm respectuos ca, în aprobarea Bugetului SRR pe 2020, să țineți cont de următoarele și să decideți în favoarea funcționării optime a instituției:

 • Să specificați, să prevedeți și să aprobați în bugetul instituției, acordarea tichetelor de vacanță

 • Să specificați, să prevedeți și să aprobați în bugetul instituției acordarea tichetelor de masă la valoarea maximă legală.

 • Să prevedeți si aprobați o majorare salarială colectivă, astfel încât să fie eliminate discrepanțele care fac obiectul unor discriminări evidente între angajați cu funcții similare, atribuții similare și retribuții flagrant diferite

 • La capitolul de cheltuieli referitor la așa zise măsurători și determinări propuse pentru diverse locuri de muncă, să solicitați documente justificative, respectiv decizii ale Comitetelor de Securitate și Sănătate în Muncă și dovada dialogului social obligatoriu în acest caz

 • Să prevedeți bugetarea necesară pentru îmbunătățirea condițiilor de muncă, dotărilor tehnice și respectării obiectului de activitate al SRR.

In acest sens, conform deschiderii sindicatului nostru de a identifica și veni și cu soluții, vă putem sugera:

 • Să dispuneți anularea tuturor contractelor de muncă pentru funcții manageriale, acolo unde ele sunt pe delegație, fără concurs și nu se justifică existența costurilor directe și indirecte față de activitatea managerială, număr de subordonați, obiectul de activitate al SRR

 • Să dispuneți reducerea drastică a cheltuielilor de deplasare, în afara celor care promovează evenimente și se încadrează în obiectul de activitate al SRR

 • Să dispuneți reducerea cheltuielilor de promovare în situații care pot fi rezolvate prin atragerea de sponsorizări (RadiRo, Gala Premiilor Radio România etc)

 • Să dispuneți, în cazul capitolului Contracte cu terți, plafonarea sumelor la nivelul lui 2019 și detalierea acestor contracte

 • Să dispuneți încetarea colaborărilor pentru consultanță juridică sau financiară, având în vedere că SRR are colective (cu șefi) cu profil juridic și economico-financiar

 • Să eliminați, prin detalierea bugetului și asumarea răspunderii managerilor, posibilitatea majorării și premierii discreționare, fără transparență și fără justificare clară, a diverselor persoane care nu au dovedit că au contribuit la o mai bună desfășurare a activității SRR.

Vă anunțăm, de asemenea, prin prezenta că, în cazul în care bugetul pe 2020 al instituției va prejudicia drepturile membrilor nostri de sindicat, ne rezervăm dreptul de a acționa prin toate metodele prevăzute de lege.

Cu stimă,

Biroul Operativ al SSRR,

21.01.2020