Către Consiliul de Administrație al Societății Române de Radiodifuziune,

În atenția Președintelui Director General, Georgică Severin,

Solicitare,

Subscrisa, Sindicatul Salariaților din Radio România, formațiune legal constituită la nivel de unitate – Societatea Română de Radiodifuziune, prin prezenta vă semnalăm posibile ilegalități comise în organizarea unui concurs de angajare, dar și în negocierea și înregistrarea la Inspectoratu Teritorial de Muncă a Contractului Colectiv de Muncă la nivelul SRR, în vigoare, împreună cu anexele acestuia și vă solicităm să dispuneți măsuri pentru revenirea la legalitate și sancționarea celor responsabili.

Concret, în data de 26.11.2019, pe site-ul www.srr.ro , la secțiunea Cariere, a apărut un anunț de angajare a doi inspectori control (atașat anunțul). O simplă căutare în Clasificarea Ocupațiilor din România (COR), unde ar trebui să se regăsească toate funcțiile existente într-o instituție, incluse în Contractul Colectiv de Muncă (CCM) și în Regulamentul de organizare și funcționare a instituției, relevă faptul că funcția inspector control NU se regăseste în COR, dar a fost inclusă (și înregistrată la Inspectoratul Teritorial de Muncă!) în Contractul Colectiv de Muncă ( Anexa 5a- Nomenclatorul cu funcții si limite de salarizare pentru personalul dr execuție la pozitia 124 ) și in Regulamentul de Organizare și Funcționare al SRR (art.20). Pentru a fi mai clari, in CCM SRR la pozitia 124 din anexa mentionata mai sus, regăsim functia inspector control cu COD COR 242203, ori in COR aprobat la nivel național, în dreptul acestui COD 242203 regăsim funcția de „inspector specialitate in administratia publica”. Aceasta presupune că o funcție inexistentă în nomenclatorul național este inclusă în documentele instituției, care organizează și concurs pentru ocuparea postului respectiv.

Având în vedere:

– prevederile Legii nr.41/1994 privind organizarea si funcționarea Societății Romane de Radiodifuziune si Societății Române de Televiziune

– prevederile Regulamentului de organizare si funcționare al Consiliului de Administrație al SRR

– Hotărârea Consiliului de Administrație al SRR nr.331/01.11.2018

– prevederile privind încheierea, modificarea și executarea contractului individual de muncă al salariaților, așa cum sunt prevazute în Legea nr.53/2003 Codul muncii, cu modificarile si completările ulterioare,

– prevederile art.229-230 din Legea nr.53-Codul muncii, cu modificările si completările ulterioare

– prevederile art. 129, art. 130 alin (5) lit. a) și b), art. 143 alin (2), lit. c) și d), art. 146 alin (1) lit. a) din Legea 62/2011 a Dialogului Social cu modificările și completările ulterioare,

– Clasificarea ocupațiilor din România

Vă solicităm să luați act de această sesizare și să dispuneți toate măsurile pentru revenirea la legalitate. Totodată, având în vedere mandatul pe care l-ați acordat membrilor Comisiei Paritare (din partea instituției) de negociere a Contractului Colectiv de Muncă, solicităm să dispuneti verificarea legalității Contractului Colectiv de muncă si a tuturor actelor adiționale, dar și a documentelor care au stat la baza negocierii CCM și care au fost depuse la Inspectoratul Teritorial de Muncă odată cu înregistrarea CCM si a actelor adiționale. (mandatul de reprezentare pentru Comisia Paritară, din partea Consiliului de Administrație și a organelor de conducere ale Sindicatului Liber al Lucrătorilor din SRR, dovada reprezentativității sindicatului.)

Solicităm, potrivit legii, ca aceste documente să fie făcute cunoscute angajaților SRR, ca și prevederile Contractului Colectiv de Muncă și ale actelor adiționale, precum și Regulamentul de organizare și funcționare a SRR.

Cu stimă,

Biroul Operativ SSRR,

28.11.2019