• Către Președintele Director General al Societății Române de Radiodifuziune, Georgică Severin

  • În atenţia membrilor Consiliului de Administraţie al Societăţii Române de Radiodifuziune

Sindicatul Salariaților din Radio Romania, organizație sindicală înființată la nivelul Societății Române de Radiodifuziune, având în vedere solicitările membrilor noștri și solicitările altor colegi, înregistrate la Cabinetul Președintelui Director General, cereri privind negocierea individuală a contractelor individuale de muncă și cărora nu s-a răspuns în termenul legal, vă solicităm să ne comunicați motivele care au stat la baza nerespectării termenului legal de răspuns.

/…/

Potrivit art.8 alin.(1) din O.G. 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor, aveați obligația să răspundeți tuturor cererilor depuse la registratura SRR/cabinet PDG SRR, în speță și nu numai, salariaților, membri SSRR, în termen de 30 zile de la data înregistrarii lor, indiferent daca soluția este favorabilă sau nefavorabilă.

Totodată, revenim în numele membrilor noștri de sindicat, asupra cererilor menționate, dar și a celor cărora, în afara termenului legal, li s-a dat răspuns negativ în luna noiembrie (colectivul Rador), solicitând respectarea prevederilor legale, având în vedere că în toată perioada solicitărilor salariaților cărora li s-a răspuns că nu există buget suficient, au existat renegocieri salariale. Acest fapt ne poate determina să acționăm în consecință, considerând că Președintele Director General a avut, din funcția și cu prerogativele pe care le deține, un comportament instituțional discriminatoriu față de angajați, încălcând astfel, prevederi ale Codului Muncii, Legii Dialogului social, Constituției României.

Menționăm că, în considerarea art. 39 lit. a) din Codul Muncii, salariatul are, în cursul executării contractului individual de muncă, „dreptul la negociere (…) individuală”.

Solicitarile la care facem referire au fost depuse individual sau colectiv. Acestea au avut la baza diferite argumente in functie de postul ocupat, si departamentul din care provine angajatul. Enumeram cateva din acestea:

– alinierea salariilor, ținând cont de poziția ocupată, coroborată cu fișa de post si aici vă atragem atentia ca exista salariați, care ocupa aceleași posturi, au aceleași atribuții și responsabilități in fisa postului, dar nivelul de salarizare diferă,

– diminuarea numarului de salariați în diferite departamente, fapt ce a dus la distribuirea unor sarcini suplimentare a celor ramași în activitate. Conform celor sesizate de membrii nostri, constatam ca fișele de post nu au fost modificate in concordanță cu munca prestată, ori pentru asumarea unor noi responsabilitati trebuie luată in calcul retribuirea salariaților în conformitate cu activitatea prestată.

Cererile colegilor nostri s-au bazat pe prevederile art.162 din Legea nr.53/2003 – Codul muncii, cu modificarile si completarile ulterioare, coroborate cu prevederile art.170, art.174, art.175 si art.177 din Contractul colectiv de muncă la nivelul SRR. De asemenea s-au avut in vedere și prevederile art.178 din Contractul colectiv de muncă la nivelul SRR prin care managementul superior al salariatilor ar fi putut sa efectueze o evaluare lunară a acestora prin care s-ar fi putut evidenția contributia adusă suplimentar de catre angajați în activitatea SRR.

Pe cale de consecință, îi solicităm Președintelui Director General, Georgică Severin, să urgenteze rezolvarea cererilor depuse și să se încadreze în termenul legal, de la data depunerii prezentei.

Solicităm, de asemenea, Consiliului de Administrație, având în vedere prerogativele sale conferite de legea de funcționare 41/1994 modificată și actualizată, să dispună măsuri astfel încât activitatea instituției să urmărească temeiul legal și în privința soluționării petițiilor.

Totodată, solicităm să ne informați cu privire la măsurile care au fost luate/dispuse in consecință.

Totodată, atragem atenția că activitatea Consiliului de Administrație și a Comitetelor Directoare nu este transparenta, potrivit legii. Ordinea de zi si hotarârile/deciziile/avizele nu mai sunt publicate pe site-ul instituției și nici pe portalul intern.

Cu stimă,

Președinte SSRR

Nicoleta Viorica Balaci

27.11.2019