– În atenţia membrilor Consiliului de Administraţie al Societăţii Române de Radiodifuziune

– În atenția domnului Președinte – Director General al Societăţii Române de Radiodifuziune

Sindicatul Salariaților din Radio Romania, organizație sindicală înființată la nivelul Societății Române de Radiodifiziune, având în vedere următoarele aspecte:

– Nefuncționalitatea Comitetului de Securitate și Sănătate în Muncă (CSSM) conform dispozițiilor art. 57; 58; 59 din HG 1425/2006.

– Nerespectarea art. 63 din HG 1425/2006 privind nominalizarea membrilor CSSM.

– Nerespectarea alin (7) al art. 66 din HG 1425/2006 privind afișarea la loc vizibil a copiilor proceselor-verbale ale întrunirilor Comitetului de Securitate și Sănătate în Muncă.

– Nerespectarea obligației de formare profesională a membrilor CSSM.

– Nerespectarea art. 67 din HG 1425/2006 în contextul creșterii numărului salariaților care s-au aflat în incapacitate temporară de muncă în ultima perioadă.

– Ignorarea condițiilor dificile în care își desfășoară activitatea personalul de specialitate și alte categorii de personal, precum si a faptului că nu au fost efectuate determinările și măsurătorile specifice locurilor de muncă.

– Dispozițiie art. 1 din Legea 41/1994

– Dispozițiile art. 10 ; 11 ; 12 și 13 din Legea 319/2006

Vă solicităm să dispuneți efectuarea procedurilor conform dispozițiilor legale în privința Securității și Sănătății în Muncă și să inițiați procedura privind identificarea locurilor de muncă cu risc ridicat de îmbolnăvire profesională. În acest sens solicităm ca, în conformitate cu dispozițiile legale să aprobați sumele necesare pentru identificarea, măsurarea și evaluarea factorilor de risc ai mediului de muncă și expertizarea locurilor de muncă din punct de vedere al securității și sănătății în muncă.

Suntem convinși că drepturile angajaților Societăţii Române de Radiodifuziune se află pe lista de priorități a Consiliului de Administrație, iar în cadrul ședințelor Consiliului de Administrație vor fi găsite soluții pentru menținerea unui mediu de lucru adecvat care să nu pună în pericol siguranța salariaților și sănătatea acestora.

Cu stimă,

Președinte SSRR

Nicoleta Viorica Balaci

27.11.2019