Caută
Close this search box.

Dezbinare au vrut, toți am pierdut!

Dragi colegi,

Radio România este, pentru prima dată în istoria sa, fără contract colectiv de muncă! Angajații săi, și așa remunerați discriminatoriu și umiliți, sunt acum supuși și incertitudinilor și, mai grav, dezinformărilor făcute inclusiv de persoane cărora le-au dat cândva votul de încredere să îi reprezinte. S-a putut întâmpla asta după ani în care mișcarea sindicală a fost atacată în SRR de indivizi mânați de ambiții proprii, iar oamenii – descurajați să se înscrie într-un sindicat care îi poate apăra.

După 46 de zile de pseudo-negocieri, în care s-au văzut mai puțin cifre și mai mult răfuieli ori solicitări „cu dedicație”, am ajuns cu toții în situația critică pe care nimeni nu a dorit-o! De la șiruri de promisiuni, suntem în situația în care cei care au promis nu au obținut NIMIC!

Așa încât sindicatul nostru a revenit asupra unei solicitări mai vechi (9 decembrie 2020), respectiv de ACTUALIZARE a fișelor de post, potrivit dispozițiile imperative din art. 11 din Codul Muncii:  „Clauzele contractului individual de muncă nu pot conține prevederi contrare sau drepturi sub nivelul minim stabilit prin acte normative ori prin contracte colective de muncă.”

Solicitării noastre s-au adăugat cele două făcute în acest sens de reprezentantul salariaților în Consiliul de Administrație, Marius Tănase.

Angajatorul, la rândul său, a garantat că instituția va securiza drepturile angajaților: „Vă asigur că, indiferent de rezultatul negocierilor cu partenerii de dialog social, angajații își vor păstra drepturile câștigate până acum.” – Președinte Director General SRR.

Ce va urma și cu ce vă poate sprijini sindicatul?

În așteptarea soluțiilor concrete de conservare a drepturilor, vă informăm asupra acestor aspecte legale și îi asigurăm pe membrii noștri de suport și consiliere, de la juriștii și liderii sindicatului, de la Federația CulturMedia, unde suntem afiliați și de la CNS Cartel Alfa, unde, de asemenea, suntem afiliați, prin federație.

Domnul Președinte Bogdan Iuliu Hossu este informat cu privire la situația actuală și monitorizează îndeaproape evoluția evenimentelor. O delegație formată din reprezentanți ai sindicatului nostru și ai CulturMedia va participa la Consiliul General al Cartel Alfa, cu scopul de a se consulta și stabili acțiuni viitoare în contextul actual.

(7) Cu privire la informațiile furnizate, prealabil încheierii contractului individual de muncă sau pe parcursul executării acestuia, inclusiv pe durata concilierii, între parți poate interveni un contract de confidențialitate.

Având în vedere și unele mesaje de „îndemn” al unor persoane cu funcții de conducere sau ale unor așa ziși vectori de opinie față de care vom acționa legal, să semnați grabnic actele adiționale la contractele individuale de muncă, dar și dezinformările publice făcute de persoane care atacă mișcarea sindicală și manipulează salariații,

VĂ RUGĂM SĂ VĂ INFORMAȚI ÎNAINTE DE A SEMNA ORICE și SĂ CEREȚI SPRIJINUL SINDICATULUI NOSTRU!

Articolul 17

(1) Anterior încheierii sau modificării contractului individual de munca, angajatorul are obligația de a informa persoana selectata în vederea angajării ori, după caz, salariatul, cu privire la clauzele esențiale pe care intenționează sa le înscrie în contract sau sa le modifice.

(2) Obligația de informare a persoanei selectate în vederea angajării sau a salariatului se considera îndeplinita de către angajator la momentul semnării contractului individual de munca sau a actului adițional, după caz.

Suntem convinși că vor fi respectate prevederile interne și internaționale privind egalitatea de șanse la încadrarea sau ocuparea forței de muncă, în frunte cu recenta Directivă 1499/07-mai-2024 privind standardele aplicabile organismelor de promovare a egalității în domeniul egalității de tratament între persoane, fără deosebire de rasă sau origine etnică, în domeniul egalității de tratament în materie de încadrare în muncă și de ocupare a forței de muncă, indiferent de religie sau convingeri, handicap, vârstă sau orientare sexuală și în domeniul egalității de tratament între femei și bărbați în materie de securitate socială și în ceea ce privește accesul la bunuri și servicii și furnizarea de bunuri și servicii și de modificare a Directivelor 2000/43/CE și 2004/113/CE.

Dacă doriți o lectură mai amplă: https://www.iprotectiamuncii.ro/codul-muncii-actualizat-2024

Cu prietenie,

Biroul Operativ al SSRR

Facebook
Telegram
WhatsApp
Email

Ai ceva de spus ?

Reține că NU colectăm date cu caracter personal. Dar pentru a putea lua legătura cu tine trebuie să ne oferi o metodă !