Caută
Close this search box.

Solicitare actualizare CIM-uri

În atenția membrilor Consiliului de Administrație al Societății Române de Radiodifuziune

În atenția domnului Președinte – Director General al Societății Române de Radiodifuziune

Sindicatul Salariaților din Radio Romania, organizație sindicală înființată la nivelul Societății Române de Radiodifuziune a luat act cu îngrijorare de impasul negocierilor Contractului Colectiv de Muncă, după 45 de zile în care angajaților li s-au prezentat informații și variante incomplete ori nerealiste ale acestui proces. Este o situație fără precedent la nivelul SRR, în condițiile în care negocierea CCM ar fi trebuit să trateze cu maximă seriozitate ocrotirea și îmbunătățirea drepturilor celor reprezentați. Mai mult, acest document esențial pentru activitatea SRR ar trebui să conțină prevederi care să se aplice echitabil angajaților SRR, iar echipele de negociere să reprezinte interesele tuturor.

Având în vedere următoarele aspecte:

 • Dispozițiile imperative ale art. 11 din Codul Muncii „Clauzele contractului individual de muncă nu pot conține prevederi contrare sau drepturi sub nivelul minim stabilit prin acte normative ori prin contracte colective de muncă.”
 • Actualul Contract Colectiv de Muncă la nivel de unitate este în vigoare până în data de 6.06.2024
 • Obligația încheierii în scris a Contractului Individual de Muncă, inclusiv a actelor adiționale, care îi revine angajatorului
 • Informarea prevăzută de Codul Muncii în cadrul art. 17, care este obligatorie, iar elementele din cadrul acesteia trebuie să se regăsească în contractul individual de muncă
 • Obligația de informare a persoanei selectate în vederea angajării sau a salariatului se consideră îndeplinită de către angajator la momentul semnării Contractului Individual de Muncă sau a actului adițional, după caz.
 • Persoana selectată în vederea angajării ori salariatul, după caz, va fi informată cu privire la cel puțin următoarele elemente:
 • identitatea părților;
 • locul de muncă sau, în lipsa unui loc de muncă fix, posibilitatea ca salariatul să muncească în diverse locuri;
 • sediul sau, după caz, domiciliul angajatorului;
 • funcția/ocupația conform specificației Clasificării ocupațiilor din România sau altor acte normative, precum și fisa postului, cu specificarea atribuțiilor postului;
 • criteriile de evaluare a activității profesionale a salariatului aplicabile la nivelul angajatorului;
 • riscurile specifice postului;
 • data de la care contractul urmează să își producă efectele;
 • în cazul unui contract de muncă pe durată determinată sau al unui contract de muncă temporară, durata acestora;
 • durata concediului de odihnă la care salariatul are dreptul;
 • condițiile de acordare a preavizului de către părțile contractante și durata acestuia;
 • salariul de bază, alte elemente constitutive ale veniturilor salariale, precum și periodicitatea plății salariului la care salariatul are dreptul;
 • durata normală a muncii, exprimată în ore/zi și ore/săptămână;
 • indicarea Contractului Colectiv de Muncă ce reglementează condițiile de muncă ale salariatului;
 • durata perioadei de probă.
 • Elementele din informarea prevăzută la alin. (2) trebuie să se regăsească și în conținutul contractului individual de muncă.
 • Salariul care cuprinde: salariul de bază, indemnizațiile, sporurile, precum și alte adaosuri.

Vă solicităm ca în regim de urgență să dispuneți actualizarea contractelor individuale ale salariaților SRR, astfel încât acestea să nu conțină clauze sub nivelul minim stabilit prin Contractul Colectiv de Muncă în vigoare.

Amintim că solicitarea de actualizare a contractelor individuale de muncă a mai fost adresată în  09.12.2020.

Drepturile angajaților SRR nu pot fi jucate la ruleta unui pseudo-dialog social!

Facebook
Telegram
WhatsApp
Email

Ai ceva de spus ?

Reține că NU colectăm date cu caracter personal. Dar pentru a putea lua legătura cu tine trebuie să ne oferi o metodă !