Solicitare pentru respectarea Legii Dialogului Social

Subscrisa, Sindicatul Salariaților din Radio România, organizație legal constituită la nivel de unitate – SRR, prin prezenta vă aducem la cunoștință următoarele și vă rugăm să dispuneți măsuri, astfel încât să fie respectată Legea Dialogului Social:
      În după-amiaza zilei de 30 mai, în jurul orei 16.00, prin intermediul serviciului Comunicare, a sosit o invitație nesemnată și neasumată, în care se face o invitație la ”dialog social” către entități neprecizate, denumite generic ”reprezentanții legali ai salariaților”. Acea invitație neasumată de nimeni conține, în opinia noastră, o tentativă de a ocoli dialogul social așa cum este el definit de legislația în vigoare. ”Invitația” se referea la o întâlnire care urma să aibă loc în mai puțin de 24 de ore, cu o ordine de zi neclară, incluzând tematică specifică organismului legal numit Comisia Paritară. Mai mult, Direcția Resurse Umane se interpune, contrar legii, dialogului social intre partenerii sociali, după cum se precizează în invitație: ” … tot ceea ce trebuie să facă reprezentanții legali ai salariaților este să se adreseze angajatorului prin intermediul DRU și să comunice doleanțele și problemele de interes, ce pot fi discutate direct cu structura de resurse umane și cu alte structuri de suport.”
     Vă solicităm, domnule Președinte Director General, să dispuneți ca în interiorul Societății Române de Radiodifuziune, dialogul social să se desfășoare potrivit reglementărilor legale. Reamintim că partenerii sociali ai Societății Române de Radiodifuziune sunt, potrivit legii, sindicatele:
”Articolul 1: În înțelesul prezentei legi, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:
1. parteneri sociali – sindicate/organizații sindicale și angajatori/organizații patronale, precum și autoritățile administrației publice, care interacționează în procesul de dialog social;”

Art. 57. — (1) La angajatorul la care sunt încadrați minimum 10 angajați/lucrători și la care NU există sindicat, interesele angajaților/lucrătorilor pot fi promovate și apărate de reprezentanții lor, aleși și mandatați special în acest scop,conform legii.

     Atașăm textul primit de salariații SRR, prin intermediul Comunicării Interne, precizând că, pe lângă măsurile de stabilire a unui cadru legal pentru dialogul social, vă rugăm să dispuneți ca, pe viitor, informările venite către angajați să fie semnate și asumate.

” Stimați colegi,
Vă transmitem următoarea informare primită din partea Direcției Resurse Umane:

     Dorim ca temele de interes ale salariaților să fie preluate în timp util.
     Pentru aceasta, potrivit HCA 437/2023, în cadrul atribuțiilor Direcției Resurse Umane a fost înființat un compartiment de dialog social, cu următoarele atribuții:
a) susține dialogul cu partenerii sociali, potrivit dispozițiilor angajatorului;
b) ține legătura cu reprezentanții legali ai salariaților și organizează întâlniri cu aceștia pe teme de interes ale angajaților;
c) preia spre analiză aspectele semnalate de reprezentanții legali ai salariaților în conformitate cu atribuțiile legale ale acestora;
d) consultă reprezentanții legali ai salariaților în vederea identificării nevoilor de formare sau perfecționare profesională.
     Această reglementare vine din dorința angajatorului de a continua comunicarea permanentă cu salariații prin reprezentanții acestora, printr-o formă facilă de organizare a întrevederilor. Astfel, tot ceea ce trebuie să facă reprezentanții legali ai salariaților este să se adreseze angajatorului prin intermediul DRU și să comunice doleanțele și problemele de interes, ce pot fi discutate direct cu structura de resurse umane și cu alte structuri de suport.
     Angajatorul a fost întotdeauna deschis acestui dialog social, benefic pentru consultarea permanentă și reciprocă.
     Propunem ca în data de 31 mai 2023, ora 12.00 să aibă loc o primă întrevedere la sediul central în Sala Catinca Ralea, ocazie cu care dorim să discutăm despre formarea profesională și despre temele de interes ale salariaților în această materie.
     Reprezentanții legali care nu au posibilitatea să participe la data menționată, pot solicita întrevederi ulterioare.
     Serviciul Comunicare şi Relaţii Publice”

Cu stimă,
Biroul Operativ al SSRR

Facebook
Telegram
WhatsApp
Email

Ai ceva de spus ?

Reține că NU colectăm date cu caracter personal. Dar pentru a putea lua legătura cu tine trebuie să ne oferi o metodă !