Solicitare de acordare a drepturilor bănești prevăzute în Contractul Colectiv de Muncă

Către,

SOCIETATEA ROMÂNĂ DE RADIODIFUZIUNE

Domnului Răzvan Ioan Dincă, Președinte Director General

Comitetul Director al SRR,

Director Direcția Economica, Elena Borcea

Subscrisa, Sindicatul Salariaților din Radio România (SSRR), organizație sindicală legal constituită la nivel de unitate (SRR) în baza sentinței civile pronunțată în dosarul 6302/303/2019, cu sediul în București, str. Lipscani nr.53, sector 3,

prin prezenta vă rugăm următoarele:

  1. Să dispuneți, în baza Contractului Colectiv de Muncă, a ROF SRR și documentelor care vă conferă atribuții legale în acest sens, acordarea primelor de Ziua Radioului și Crăciun la care salariații SRR au dreptul.
  2. Să ne comunicați temeiul legal în baza căruia prima de Paști pe anul 2022 nu a fost acordată salariaților Societății Române de Radiodifuziune ținând seama de următoarele:
    • art.163 lit. b) din Contractul colectiv de muncă al SRR nr.391/06.11.2018: “art.163 Pe lângă drepturile salariale primite în baza contractului individual de muncă, salariații au dreptul la următoarele adaosuri, în conformitate cu alocațiile bugetare aprobate în condițiile legii: …b) de Paște, Crăciun și Ziua Radioului (1 noiembrie) câte o primă pentru fiecare dintre aceste sărbători,…” coroborat cu art.165 “Pentru sărbătorile de Paști și de Crăciun, precum și de Ziua Radioului Societatea Română de Radiodifuziune va acorda tuturor salariaților, câte o primă, în limita alocațiilor bugetare, în cuantum anual cumulat de cel puțin un salariul minim brut pe economie”
    • Prin Hotărârea Consiliului de Administrație nr.397/2022 a fost aprobat Bugetul de Venituri și Cheltuieli al SRR pe anul 2022, iar suma alocată pentru cele trei prime menționate mai sus a fost in cuantum de 5.200.000 lei.
  3. Să ne transmiteți cele două hotărâri ale Consiliului de Administrație nr.419/2022 și 424/2022 cu privire la rectificarea bugetară pe anul în curs, însoțite de anexele și notele de fundamentare ale acestora.
  4. Să dispuneți publicarea bugetului SRR, dar și a documentelor care privesc funcționarea instituției (decizii și dispoziții de Comitet Director, Hotărâri/Decizii ale Consiliului de Administrație, regulament intern, regulamentul de organizare și funcționare, planul de achiziții și îndeplinirea lui etc. Solicitarea aceasta are ca justificare legală reglementările interne aprobate de Consiliul de Administrație, cât și cu prevederile Legii nr.544/2001 cu modificările și completările ulterioare.

Biroul Operativ

Sindicatul Salariaților din Radio România

Facebook
Telegram
WhatsApp
Email

Ai ceva de spus ?

Reține că NU colectăm date cu caracter personal. Dar pentru a putea lua legătura cu tine trebuie să ne oferi o metodă !