Caută
Close this search box.

Solicitare în interesul salariaților SRR – art 213 din CCM 2022-2024

Domnului Bogdan Negulescu, co-președinte al Comisiei Paritare

Reprezentanților salariaților în Comisia Paritară,

Reprezentanților FAIR-Mediasind în Comisia Paritară,

Reprezentanților desemnați de Consiliul de Administrație în Comisia Paritară,

Domnului Eduard Nicolau, director al Direcției Resurse Umane,

Spre știință Consiliului de Administrație al SRR, Comitetului Director al SRR

Subscrisa, Sindicatul Salariaților din Radio România, formațiune legal constituită la nivel de unitate SRR, recunoscută prin hotărârea judecătorească 3396/ 8 mai 2018, prin prezenta formulăm

Solicitare în interesul salariaților SRR,

Stimați reprezentanți,

Contractul Colectiv de Muncă la nivel de SRR, valabil din 7.06.2022 include articolul 213, ce vizează acordarea unei majorări salariale brute de 450 de lei angajaților SRR.

”Art.213. Începând cu data de 15 iunie 2022 se acordă o majorare a salariului de bază brut cu suma de 450 lei brut. De această majorare beneficiază salariații SRR care ocupau la data de 31.12.2021 funcții de execuție prevăzute în Anexa nr.5 a) la prezentul CCM.

(2) Fac excepție de la dispozițiile alin.(1) salariații SRR încadrați după data de 01.01.2022 și cei care au beneficiat de majorări salariale în perioada 01.01.2022 – 15.06.2022, altele decât cele care au presupus încadrarea la coeficientul de ierarhizare minim de la data de 01.01.2022.”

Acest articol, destinat atenuării efectelor inflației asupra bugetului angajaților SRR, conține prevederi care exclud anumite categorii de angajați SRR de la aplicarea acestei majorări și care se referă la situații ANTERIOARE valabilității contractului colectiv de muncă.

Vă detaliem, spre exemplificare, câteva situații eronate la care s-a ajuns prin interpretarea acestui articol:

  1. Angajați SRR cărora le-a expirat contractul individual de muncă după 1 ianuarie 2022 și cărora le-a fost încheiat altul, cu aceleași condiții de salarizare ca în 2021.
  2. Angajați cărora li s-a încheiat contract de muncă după 1 ianuarie 2022 și care, potrivit prevederilor legale, au drepturi egale în ce privește aplicarea CCM-ului.
  3. Angajați care au stabilite, prin act adițional, atribuții suplimentare, pe care le execută în afara celor din fișa postului și care sunt plătiți pentru aceste atribuții SUPLIMENTARE, ele având un caracter TEMPORAR și nefiind o situație de majorare salarială.
  4. Angajați care au negociat individual după 1 ianuarie 2022, având în vedere că negocierile individuale nu pot stinge drepturi obținute în negocierile colective.

În susținerea solicitării noastre vă readucem în atenție:

Art. 229. [definiția legală și obligativitatea contractului colectiv de muncă]

(1) Contractul colectiv de muncă este convenția încheiată în formă scrisă între angajator sau organizația patronala, de o parte, și salariați, reprezentați prin sindicate ori în alt mod prevăzut de lege, de cealaltă parte, prin care se stabilesc clauze privind condițiile de muncă, salarizarea, precum și alte drepturi și obligații ce decurg din raporturile de muncă.

(2) Negocierea colectivă la nivel de unitate este obligatorie, cu excepția cazului in care angajatorul are încadrați mai puțin de 21 de salariați.

(3) La negocierea clauzelor și la încheierea contractelor colective de muncă părțile sunt egale și libere.

(4) Contractele colective de muncă, încheiate cu respectarea dispozițiilor legale, constituie legea părților.

Contractele colective de muncă sunt valabile pentru toți angajații.

De asemenea, o primă regulă aplicabilă interpretării contractului colectiv de muncă este interpretarea prin consens, cu consecința acordului părților cu privire la clauza neclară, acord ce va îmbracă forma unui act adițional. În virtutea articolelor 1266 – 1268 din Codul civil, respectiv contractele se interpretează după voința concordantă a părților, iar nu după sensul literal al termenilor.

În lumina celor prezentate mai sus, Sindicatul Salariaților din Radio România solicită Comisiei Paritare,

Eliminarea prevederilor neclare sau discriminatorii din articolul 213, în sensul aplicării lui tuturor angajaților SRR.

De asemenea, solicităm transparență în activitatea Comisiei Paritare și a documentelor acesteia, respectând legislația și transparența necesară într-o instituție ca SRR.

Cu respect,

Biroul Operativ

al

Sindicatului Salariaților din Radio România

04.07.2022

Facebook
Telegram
WhatsApp
Email

Ai ceva de spus ?

Reține că NU colectăm date cu caracter personal. Dar pentru a putea lua legătura cu tine trebuie să ne oferi o metodă !