Solicitare conform Legii nr 544 din 2001 privind liberul acces la informațiile de interes public

Către,

SOCIETATEA ROMÂNĂ DE RADIODIFUZIUNE

Domnului Răzvan Ioan DINCĂ

Președinte director general

Subscrisa, Sindicatul Salariaților din Radio România (SSRR), formațiune legal constituită la nivelul Societății Române de Radiodifuziune, recunoscută prin sentința judecătorească nr.3396/08.05.2018, cu sediul în București, Splaiul Independenței nr 273, sector 6, prin prezenta, formulăm o cerere conform Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, prin care solicităm să dispuneți comunicarea către sindicat a următoarelor informații:

 1. Numărul salariaților din cadrul SRR cărora li s-a negociat și/sau majorat salariul de încadrare în perioada 01.01.2022 – 31.05.2022 cu specificarea numărului acestora pe funcții de execuție și funcții de conducere.
 2. Numărul salariaților din cadrul SRR cărora li s-a majorat salariul de încadrare  de la 01.01.2022 ca urmare a aplicării H.G. 1071/2021 cu specificarea numărului acestora pe funcții de execuție și funcții de conducere.
 3. Numărul salariaților cu contract individual de muncă încheiat până la data de 31.12.2021 cărora li s-a negociat salariul de încadrare în perioada 01.01.2022 – 31.05.2022.
 4. Numărul salariaților cu contract individual de muncă încheiat până la data de 31.12.2021, încadrați pe funcții de execuție, cărora li s-a negociat salariul de încadrare în perioada 01.01.2022 – 31.05.2022. Solicităm ca aceste informații să includă enumerarea structurilor/departamentelor din care fac parte aceștia și ce funcții au beneficiat de aceste negocieri salariale.
 5. Numărul salariaților cu contract individual de muncă încheiat până la data de 31.12.2021, încadrați pe funcții de conducere, cărora li s-a negociat salariul de încadrare în perioada 01.01.2022 – 31.05.2022. Solicităm ca aceste informații să includă enumerarea structurilor/departamentelor din care fac parte aceștia și ce funcții au beneficiat de aceste negocieri salariale.
 6. Care este creșterea salariului de încadrare, în procente, în urma negocierilor salariale pentru funcții de execuție astfel: cel mai mic, mediu și cel mai mare.
 7. Care este creșterea salariului de încadrare, în procente, în urma negocierilor salariale pentru funcții de conducere astfel: cel mai mic, mediu și cel mai mare.
 8. Numărul salariaților cărora li s-a majorat salariul de încadrare în perioada 01.01.2022 – 31.05.2022, exclusiv majorări în urma aplicării H.G. 1071/2021.
 9. Numărul de salariați la data de 31.12.2021.
 10. Numărul de salariați încadrați pe perioada nedeterminată la data de 31.12.2021.
 11. Numărul de salariați încadrați pe perioada determinată la data de 31.12.2021.
 12. Numărul de salariați încadrați pe perioada nedeterminată la data de 31.05.2022.
 13. Numărul de salariați încadrați pe perioada determinată la data de 31.05.2022
 14. Numărul posturilor de conducere ocupate prin concurs cu menționarea departamentelor corespunzătoare la data de 31.12.2021.
 15. Numărul posturilor de conducere ocupate prin concurs cu menționarea departamentelor corespunzătoare la data de 31.05.2022.
 16. Numărul posturilor de conducere vacante cu menționarea departamentelor corespunzătoare la data de 31.12.2021.
 17. Numărul posturilor de conducere vacante cu menționarea departamentelor corespunzătoare la data de 31.05.2022
 18. Numărul posturilor de conducere ocupate temporar cu delegație cu menționarea departamentelor corespunzătoare la data de 31.12.2021.
 19. Numărul posturilor de conducere ocupate temporar cu delegație cu menționarea departamentelor corespunzătoare la data de 31.05.2022
 20. Numărul de salariați încadrați pe funcții de execuția care au beneficiat de prime în perioada 01.01.2022-31.05.2022.
 21. Numărul de salariați încadrați pe funcții de conducere care au beneficiat de prime în perioada 01.01.2022-31.05.2022.
 22. Numărul de salariați care au beneficiat de spor pentru ore suplimentare în perioada 01.01.2022-31.05.2022 și menționarea departamentelor unde s-au efectuat acestea.
 23. Totalul sumei plătite către salariați pentru sporul pentru ore suplimentare pentru perioada 01.01.2022-31.05.2022.
 24. Totalul sumei plătite către salariați reprezentând prime pentru perioada 01.01.2022-31.05.2022.
 25. Numărul de salariați, încadrați pe funcții de execuție care îndeplinesc o funcție suplimentară cu menționarea funcțiilor îndeplinite suplimentar.
 26. Numărul de salariați, încadrați pe funcții de conducere care îndeplinesc o funcție suplimentară cu menționarea funcțiilor îndeplinite suplimentar.
 27. Care a fost salariul mediu pe SRR la data de 1 decembrie 2021?
 28. Care a fost salariul mediu pe SRR la data de 1 iunie 2022?

În susținerea solicitării noastre, menționăm și prevederile Legii 53/2011 actualizate Codul Muncii:

art. 163 (2) În scopul promovării intereselor și apărării drepturilor salariaților, confidențialitatea salariilor nu poate fi opusă sindicatelor sau, după caz, reprezentanților salariaților, în strictă legătură cu interesele acestora și în relația lor directă cu angajatorul.

Solicităm ca informațiile solicitate ne fie transmise în format electronic, la adresa de e-mail contact@ssrr.ro.

Cu stimă,

Biroul Operativ

al

Sindicatului Salariaților din Radio România

Răspunsurile la întrebările de mai sus, de la Serviciul Comunicare și Relații Publice

Facebook
Telegram
WhatsApp
Email

Ai ceva de spus ?

Reține că NU colectăm date cu caracter personal. Dar pentru a putea lua legătura cu tine trebuie să ne oferi o metodă !