Caută
Close this search box.

In atentia membrilor CA – Memoriu SSRR

Către Consiliul de Administrație al Societății Române de Radiodifuziune,

Stimate domnule Președinte Director General,

Stimați membri ai Consiliului de Administrație,


Subscrisa, Sindicatul Salariaților din Radio România, organizație legal înființată la nivel de unitate SRR, afiliată la Federația Națională a Sindicatelor din Cultură și Presă (CulturMedia) și la Confederația Națională Sindicală Cartel Alfa, vă semnalăm următoarele și solicităm măsuri urgente:

  1. Referitor la situația financiară îngrijorătoare a instituției:

În condițiile în care cheltuielile au fost reduse la limita blocării activității instituției, la nivelul SRR sunt în continuare posturi de conducere nejustificat de multe și, o parte dintre ele, în continuare ocupate fără concurs. Numai în cele mai recente 60 de zile au fost numite cu delegație două persoane în funcții care anterior nu fuseseră ocupate. Numărul mare de funcții de conducere încarcă bugetul SRR, și așa insuficient. Vă rugăm să analizați cu celeritate numărul și necesitatea tuturor funcțiilor de conducere și să dispuneți măsuri legale.

Cu această ocazie vă semnalăm o încadrare a unui redactor șef adjunct făcută, în opinia noastră, cu încălcarea legislației și reglementărilor interne.

Este vorba despre funcția de redactor șef adjunct la Radio România Reșița, acesta fiind singurul post de Radio regional al SRR care are, în ciuda unui număr mic de funcții de execuție (sub 30), ocupate toate funcțiile de conducere: manager, redactor șef, redactor șef adjunct, contabil șef, inginer șef (12 funcții de execuție editoriale). Pe funcția de redactor șef adjunct a fost încadrată, de câteva zile, o persoană care a fost inițial încadrată (pe durată determinată, funcție de execuție) la Timișoara, detașată imediat la Reșița, și, în câteva luni, încadrată pe funcția de redactor șef adjunct la Radio România Reșita, cu delegație. De altfel, potrivit informațiilor noastre, la detașarea la Reșița (mai 2019), Sergiu Taban, persoana detașată, a fost însoțită la sediul Radio România Reșița de președinta PSD Caraș Severin, Luminița Jivan, o persoană publică ce pare că are rol de invitat permanent în programele Radio România Reșița.

Ori, Legea 41/1994 cu modificările ulterioare, prevede:

ART. 8

  1. Autonomia si independenta editoriala a serviciilor publice de radiodifuziune si de televiziune sunt garantate prin lege, iar programele acestora sunt ocrotite de orice ingerinte ale autoritatilor publice, precum si de influentele oricaror partide, formatiuni social-policite, sindicale, organisme comerciale si economice sau grupuri de presiune.

Potrivit semnalărilor care ne-au parvenit, memorandumul pentru încadrare nu a fost făcut, așa cum se prevede în Regulamentul de Organizare și Funcționare, al SRR și al fișelor de post, de managerul postului, ci de redactorul șef al postului, el însuși încadrat cu delegație pe această funcție și având o fișă de post atipică, total diferită de a celorlalți colegi care ocupă funcții similare în SRR.

Încadrarea pe o funcție pe durată determinată se face, potrivit legii, în mod excepțional, în baza unei necesități exprimate de manager într-o notă de fundamentare. Având în vedere necesitatea încadrării inițial la Timișoara, considerăm că nu se justifică detașarea la Reșița și, ulterior, în câteva luni, încadrarea pe funcție de conducere la Reșița.

Acest circuit paradoxal al numirilor, coroborat cu informațiile publice că persoana (Sergiu Taban) numită în această funcție, este apropiată de lideri politici locali și deține un site de știri care concurează produsele SRR, ne poate duce cu gândul la posibile fapte de corupție și trafic de influență, pe care le vom semnala, spre investigare, totodată, tuturor autorităților competente. Până atunci, vă solicităm să vă implicați pentru restabilirea legalității în acest caz și să verificați succesiunea documentelor pentru această numire.

Situația financiară dificilă reclamă, de asemenea, limitarea cheltuielilor în privința deplasărilor. Vă rugăm să analizați cheltuielile și oportunitatea deplasărilor externe și să dispuneți măsuri.

  • Managementul Resurselor Umane

Vă rugăm să analizați oportunitatea și numărul de angajări în curs de desfășurare și să încercați, în limita mandatului legal, să dispuneți eficientizarea politicii de resurse umane.

Totodată, vă solicităm să analizați contractele (oportunitate și valoarea lor) cu prestatori de servicii externi, în afara celor aprobate de Consiliul de Administrație și să dispuneți eficientizarea și la acest capitol a cheltuielilor SRR.

  • Transparență decizională și dialog social.

Stimați membri ai Consiliului de Administrație,

Vă solicităm, totodată, să dispuneți organizarea cât mai rapidă a unei alte întâlniri cu salariații SRR și cu sindicatele înregistrate legal la nivelul SRR, pentru a completa funcționarea instituției și cu dimensiunea transparenței decizionale și a unui dialog social absolut necesar. Numeroase solicitări care v-au fost adresate la întâlnirea din 6 iunie au rămas fără rezolvare și chiar fără răspuns.

În baza mandatului pe care l-ați dat, conform legii, reprezentanților din Comisia Paritară, vă rugăm să solicitați și să analizați toate modificările Contractului Colectiv de Muncă în 2019, cu impact financiar și de resurse umane asupra instituției, dar și îndeplinirea condițiilor legale ale partenerului de dialog social.

  • Condiții de muncă

Având în vedere că medicul de familie la care erau arondate aproximativ o mie de persoane, angajate SRR, a fost nevoit să elibereze spațiul din incinta SRR de la București și că obținerea documentelor medicale/consultațiilor se face mult mai greu acum, vă rugăm să ne sprijiniți pentru rezolvarea acestei situații fără precedent în SRR. Menționăm că restaurantul de incintă ocupă în continuare spațiul pe care l-a avut anterior, deși considerăm că argumentele invocate pentru eliberarea cabinetului medical sunt valabile și pentru acesta.

Cu stimă,

Biroul Operativ al SSRR

16.10.2019

Așteptăm răspuns la solicitările înaintate la adresa de corespondență contact@ssrr.ro

Facebook
Telegram
WhatsApp
Email

Ai ceva de spus ?

Reține că NU colectăm date cu caracter personal. Dar pentru a putea lua legătura cu tine trebuie să ne oferi o metodă !