Caută
Close this search box.

În atenția CA și PDG al SRR

În atenţia membrilor Consiliului de Administraţie al Societăţii Române de Radiodifuziune

În atenţia domnului Preşedinte Director General al Societăţii Române de Radiodifuziune

Sindicatul Salariaţilor din Radio România, organizaţie sindicală înfiinţată la nivelul Societăţii Române de Radiodifuziune, având în vedere convocarea tuturor salariaţilor în vederea consultării pe temele care vizează buna funcţionare a Societăţii Române de Radiodifuziune şi temele de interes pentru angajaţi, vă readucem în atenţie câteva aspecte sesizate si in trecut.

– Salarizarea personalului SRR ridică in continuare probleme în sensul diferenţelor şi discrepanţelor dintre categoriile de personal şi dintre salariaţii care prestează, în principal, aceleaşi activităţi şi sunt remuneraţi diferenţiat fără o temeinică justificare. În acest sens reamintim faptul că se impune o analiză pertinentă, concretă şi corectă a activităţilor desfăşurate şi o reaşezare a grilei de salarizare în sensul ierarhizării corecte a salariilor. Considerăm că grila de salarizare trebuie să aibă la bază cel puţin trei principii esenţiale, respectiv salarizarea decentă, remunerarea corectă din punct de vedere al sarcinilor de serviciu şi al importanţei în cadrul SRR şi principiul nediscriminării şi al egalităţii de şanse şi de tratament. Un deziderat perfect realizabil ar fi şi defalcarea pe gradaţii a salariilor pentru aceeaşi funcţie, între indicele minim şi cel maxim, precum şi stabilirea unui mod clar de avansare de la o gradaţie la cea următoare. Astfel, fiecare angajat ar avea aşteptări obiective odată cu creşterea vechimii sale în SRR. Consideram, totodată, că un alt principiu care ar trebui să guverneze salarizarea in SRR ar fi faptul că obiectul de activitate al SRR (producerea şi transmiterea de programe) se realizează cu personalul de specialitate (în sensul definit de legea 41/1994), iar această categorie profesională este printre cele mai defavorizate în SRR (Adresa către CA cu Nr. 656 din 12.02.2019).

Obiectivele unei salarizări corecte pot fi atinse numai printr-un dialog corect şi permanent între salariaţi, împreună cu reprezentanţii acestora şi angajator prin organele sale de conducere.

– Condiţiile precare de muncă ale salariaţilor şi lipsa măsurilor de eliminare sau diminuare a factorilor de risc de accidente de muncă şi de îmbolnăviri profesionale. În această privinţă, vă reamintim că am solicitat în repetate rânduri conducerii SRR efectuarea determinărilor factorilor de risc, realizarea de către persoanele responsabile a evaluării de riscuri şi a planului de măsuri conform legii. Reiterăm faptul că acestea sunt obligaţii impuse prin acte normative, iar nerespectarea lor are consecinţe negative asupra securităţii şi sănătăţii în muncă (Adresa către CA cu Nr. 78 din 27.02.2019).

– Acordarea tichetelor de vacanţă, prevăzute de lege şi aprobate în cadrul bugetului SRR nu a fost încă pusă în aplicare, iar acest fapt generează şi va genera în continuare prejudicii salariaţilor care şi-au efectuat concediul de odihnă sau îl vor efectua anterior acordării acestora. În aceste condiţii considerăm că se impune indentificarea de urgenţă a soluţiilor de acordare imediată a drepturilor pentru angajaţii care nu şi-au efectuat concediul de odihnă, iar pentru cei care l-au efectuat dar nu au beneficiat de tichetele de vacanţă trebuiesc găsite şi negociate soluţii de remediere (Adresa către CA cu Nr. 656 din 12.02.2019).

– În ceea ce priveşte propunerea de modificare a Legii 41/1994, SSRR reaminteşte membrilor Consiliului de Administraţie al SRR că au obligaţia de a susţine interesele instituţiei şi de a participa activ în procesul legislativ, mai ales că structura organului de conducere reflectă în mod direct structura Parlamentului României în controlul căruia se află. Astfel, modificările actului normativ care reglementează modul de organizare şi funcţionare trebuie să aducă SRR la un nivel care să pună în valoare importanţa acestuia şi să servească interesul public într-un mod eficient şi cu profesionalism. Faptul că SRR se află, conform legii, sub control parlamentar trebuie să asigure independenţa editorială, iar acest lucru presupune, printre altele şi independenţa financiară. Considerăm că eliminarea taxei şi finanţarea instituţiei de la bugetul de stat este de natură să ridice suspiciuni cu privire la independenţa editorială. Membrii Consiliului de Administraţie au, printre altele, obligaţia de a identifica, alături de partenerii sociali, cea mai bună variantă de funcţionare fără suspiciuni în privinţa independenţei editoriale, de a o susţine şi de a o implementa.

– Având în vedere permanentele modernizări din zona audiovizualului, identificate de altfel şi în cadrul conferinţelor internaţionale la care reprezentanţii SRR participă în fiecare an, lipsa unui buget anual consistent destinat investiţiilor se reflectă direct atât în condiţiile de muncă din instituţie, care se degradează constant, cât şi în scăderea capacităţii de menţinere şi creştere a numărului de ascultători.

Cu stimă,

Biroul Operativ SSRR

Data: 04.06.2019

Facebook
Telegram
WhatsApp
Email

Ai ceva de spus ?

Reține că NU colectăm date cu caracter personal. Dar pentru a putea lua legătura cu tine trebuie să ne oferi o metodă !