Caută
Close this search box.

În atenția membrilor CA

În atenția domnului Președinte – Director General al Societăţii Române de Radiodifuziune

În atenţia membrilor Consiliului de Administraţie al Societăţii Române de Radiodifuziune

Stimate Domnule Presedinte Director General,
Stimati membri ai Consiliului de Administratie,

Sindicatul Salariaților din Radio Romania, organizație sindicală înființată la nivelul Societății Române de Radiodifiziune, vă sesizăm următoarele aspecte în legătură cu desfășurarea procesului electoral pentru alegerea membrilor Consiliului de Onoare:

1. Vicierea rezultatului alegerilor:

Alegerile s-au desfăşurat electronic, în zilele de 8 şi 9 aprilie 2019, scrutinul încheindu-se la orele 24.00 în data de 9 aprilie. Cu toate că votul a fost electronic şi rezultatele votului electronic puteau fi comunicate chiar din primele minute ale zilei de 10 aprilie acest lucru nu s-a întâmplat.

Rezultatele nu au fost comunicate nici măcar candidaţilor la peste 12 ore de încheiere a scrutinului ELECTRONIC. Această perioadă de întârziere constituie argument pentru a suspecta corectitudinea votului şi implicit a rezultatului. Nu există absolut nicio garanţie că nu s-a mai votat după 24.00 – 9 aprilie 2019 – atât timp cât rezultatul a fost ascuns, nu a fost făcut IMEDIAT public. În ziua de 9 aprilie au existat jurnalişti care au fost împiedicaţi să îşi exprime votul pentru că nu au primit link-ul de vot cu toate că au solicitat acest lucru.

Din 919 de reprezentanţi ai plenului jurnaliştilor SRR nu au votat aproximativ 68%. Ceea ce reprezintă o viciere evidenta a rezultatului alegerilor. Aceste date sunt confirmate clar de rezultatele comunicate: jurnaliştii NU AU PUTUT VOTA.

De asemenea, ni s-a sesizat din partea unor membri ai sindicatului, jurnalisti, faptul ca link-ul de vot le-a fost trimis pe alta adresa, pe care nu o puteau folosi pentru ca era dezactivata. Este vorba de adresele cu extensia .radioromania.ro, multe dintre acestea nefiind active.

2. Încălcarea Regulamentului pentru alegeri

Deşi prin OPDG s-a stabilit clar un calendar al desfăşurării alegerilor, cu zile specificate pentru înscrierea candidaţilor (Anexa nr. 2 la OPDG Nr. 85, 25 şi 26 februarie 2019), comisia tehnică a decis să nu respecte acest calendar, respectiv Regulamentul pentru organizarea şi desfăşurarea alegerilor” şi a prelungit perioada de depunere a candidaturilor şi pentru zilele de 27 şi 28 februarie 2019. Altfel spus, au fost înregistrate candidaturi şi după ce “biroul electoral” ar fi trebuit potrivit regulamentului să fie închis pentru înregistrarea de candidaturi.

Deşi perioada „calendaristică” de campanie electorală a fost stabilită clar prin regulament (acelaşi OPDG), unul dintre candidaţi şi-a făcut campanie chiar în prima zi a alegerilor. În niciun regim democratic în ziua alegerilor nu se face campanie. La scară redusă, nici în timpul alegerilor pentru Consiliul de Onoare nu este corect să se facă vreun fel de campanie electorală de catre candidaţi. Cu toate acestea, candidatul Florin Orban, jurnalist la RRI, a încălcat regulamentul alegerilor. El şi-a făcut campanie chiar în prima zi a alegerilor când a postat mesaje noi de promovare pe două grupuri de Facebook ale angajaţilor SRR.

Potrivit capturilor de ecran realizate în prima zi a votului, colegul Florin Orban a încărcat pe două grupuri importante ale salariaţilor SRR mesaje de promovare electorala. Mesajele au fost postate în jurul orelor 18.23, 8 aprilie, pe Grupul Facebook „Alternativa SRR – Mediasind” şi în jurul orelor 17.40, 8 aprilie, pe Grupul de Facebook „SRR”. In data de 8 aprilie, la orele amintite, alegerile erau în desfăşurare (data, ora se pot consulta in captura de ecran din coltul din dreapta jos si sub numele dlui Orban).

Desi acest aspect a fost semnalat cu dovezi (capturi de ecran), de Radu Costin Dobritoiu, raspunsul la contestatia sa este halucinant: comisia care se ocupa de alegeri (potrivit statutului Jurnalistului) nu are in atributii constatarea incalcarii unor abateri de la regulamentul de alegeri. Acest fapt ne duce inca o data la concluzia ca aceste alegeri nu au fost organizate cu buna credinta si cu incalcarea drepturilor fundamentale: dreptul de a alege si a fi ales, dreptul la exprimare, dreptul la petitie.

3. Încălcarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Consiliului de Onoare.

Regulamentul de organizare şi desfăşurare a alegerilor pentru Consiliul de Onoare (martie-aprilie 2019) nu este în concordanţă cu ROF al Consiliului de Onoare al SRR. Atâta timp cât ROF al CO al SRR nu împiedică un redactor-şef să facă parte din Consiliul de Onoare, unui redactor-şef sau redactor-şef adjunct nu i se poate interzice nici posibilitatea de a vota, ca jurnalist. Precizarea de a nu face parte din CO al SRR este stipulată clar în Regulamentul de organizare si functionare al Consiliului de Onoare doar pentru manageri. Atâta timp cât doamna Clara Iancu a făcut parte din (ultimul) Consiliu de Onoare, în condiţiile în care era redactor-şef la Radio România Antena Satelor, constituie un precedent important ce subliniază că un redactor şef odată ce poate fi membru(ă) în CO al SRR poate avea şi drept de vot. Drept de vot interzis prin regulamentul pentru alegeri care exclude redactorii şefi şi redactorii şefi adjuncţi de la vot.

4. Încălcarea Statutului Jurnalistului de Radiodifuziune

În statutul Jurnalistului de Radiodifuziune, cap. VI.3.1 „Condiţii de eligibilitate pentru membrii Consiliului de Onoare” se precizează la litera b., citez: „Vechime în raporturile sale cu Radio România de minim 3 ani, fără sancţiuni;”. În respect pentru Statutul Jurnalistului de Radiodifuziune vă aduc aminte că domnul Alexandru Rusu a încălcat Statutul Jurnalistului de Radiodifuziune fiind sancţionat editorial de şefii săi ierarhici după emisiunea realizată de domnia sa în data de 27.10.2017 – „Serviciul de noapte” la Radio România Actualităţi. Aceste sancţiuni ale directorului Marius Furdui şi managerului Dan Preda au fost incluse în dosarul de caz, ca răspuns solicitat de la cei doi manageri de către Consiliul de Onoare al SRR. În urma emisiunii amintite, Consiliul de Onoare al SRR a luat două decizii în UNANIMITATE, în urma analizei care au inclus punctele de vedere ale managerilor privind încălcarea clară a Statutului Jurnalistului de Radiodifuziune şi ale prevederilor CNA de către Alexandru Rusu.

Dat fiind că până în acest moment măsurile cuprinse în Decizia Consiliului de Onoare nr. 100/1262/14/03/2018 nu au primit un răspuns de la Preşedintele Director General Georgică Severin, aceasta nu arata că domnul Rusu ar fi fost absolvit de vina de a fi incalcat statutul Jurnalistilor. Dacă nu era de acord cu principalul for al jurnaliştilor din SRR, domnul Presedinte Director General Georgică Severin l-ar fi absolvit „sub semnătură” de abaterile editoriale pe domnul Alexandru Rusu. Pe cale de consecinţă, candidatura domnului Alexandru Rusu încalcă Statutul Jurnalistului de Radiodifuziune, cap. VI.3.1.

5. OPDG 85/30.01.2019 a fost emis fără avizul și aprobarea Consiliului de Administrație, fiind ulterior modificat și completat tot fără respectarea prevederilor legale și ale regulamentelor proprii de organizare și funcționare. Semnalăm și faptul că ulterior emiterii OPDG și al modificării acestuia, calendarul alegerilor (anexă a OPDG) a fost modificat de către Comisia Tehnică și de Arbitraj, deși aceasta nu avea acest drept.

6. Procedura de organizare a alegerilor a incalcat legislatia privind datele personale, intrucat la sediul din Bucuresti al SRR au fost afisate listele cu jurnalisti si cu adresele acestora de email, fara sa li se solicite acordul pentru publicarea acestor date.

În lumina celor prezentate, a argumentelor şi dovezilor, solicitam sa nu se valideze rezultatul scrutinului pentru Consiliul de Onoare si anularea alegerilor pentru Consiliul de Onoare al SRR (martie-aprilie 2019).

Atasam documente doveditoare.

Invocam, de asemenea, ca temei legal:

  • Legea 41/1994 de functionare a SRR si SRTV (art. 10, 27)
  • Regulamentul de organizare si functionare a SRR (art 27, referitor la atributiile Consiliului de Administratie)
  • Statutul jurnalistului de radio
  • Legislatia interna si internationala privind datele personale

Cu stimă,

Biroul Operativ al SSRR,

Facebook
Telegram
WhatsApp
Email

Ai ceva de spus ?

Reține că NU colectăm date cu caracter personal. Dar pentru a putea lua legătura cu tine trebuie să ne oferi o metodă !