Caută
Close this search box.

Solicitari SSRR, în baza Legii 544/2011

Către,

SOCIETATEA ROMÂNĂ DE RADIODIFUZIUNE

Str. G-ral Berthelot nr. 60-64, sector 1

Subscrisa, Sindicatul Salariaților din Radio România, organizație sindicală înființată la nivelul Societății Române de Radiodifuziune în conformitate cu prevederile Legii 62/2011, prin președinte Nicoleta Viorica Balaci,

Vă solicităm în baza Legii 544/2001, privind liberul acces la informații de interes public, să ne comunicați în termenul legal, următoarele informații:

1. Dacă există sindicat reprezentativ la nivel de unitate, respectiv Societatea Română de Radiodifuziune.

2. Dacă au început negocierile pentru încheierea Contractului Colectiv de Muncă și care sunt documentele în baza cărora au fost stabilite părțile și reprezentarea acestora la negocierea Contractului Colectiv de Muncă.

3. Care este stadiul negocierilor.

4. Unde poate fi consultat conținutul Contractului Colectiv de Muncă la nivel de unitate și actele adiționale ale acestuia.

5. Care este numărul total al membrilor de sindicat pentru care a fost reținută cotizația de sindicat pe ștatul de plată, la 30 septembrie 2018.

6. Numărul membrilor de sindicat pentru fiecare sindicat înființat și înregistrat la nivel de unitate (Societatea Română de Radiodifuziune), pentru care a fost reținută cotizația de sindicat la 30 septembrie 2018.

7. Numărul total al salariaților încadrați cu contract individual de muncă în cadrul Societății Române de Radiodifuziune, la 30 septembrie 2018.

8. Numărul contractelor individuale de muncă încheiate pe perioadă determinată în cadrul Societății Române de Radiodifuziune.

9. Numărul contractelor individuale de muncă cu timp parțial în cadrul Societății Române de Radiodifuziune.

10. Numărul angajaților care au încheiat un contract individual de muncă cu normă întreagă, dar și cu timp parțial în același timp în cadrul Societății Române de Radiodifuziune.

11. Numărul persoanelor care au încheiate alte contracte de colaborare, drepturi de autor, PFA, etc.

12. Numărul persoanelor menționate la punctul 11 care au în același timp și contract individual de muncă cu normă întreagă, timp parțial, pe perioadă determinată sau nedeterminată.

Facebook
Telegram
WhatsApp
Email

Ai ceva de spus ?

Reține că NU colectăm date cu caracter personal. Dar pentru a putea lua legătura cu tine trebuie să ne oferi o metodă !