Solicitare către PDG și CA

În atenţia membrilor Consiliului de Administraţie al Societăţii Române de Radiodifuziune

În atenția domnului Președinte – Director General al Societăţii Române de Radiodifuziune

Sindicatul Salariaților din Radio Romania, organizație sindicală înființată la nivelul Societății Române de Radiodifiziune, vă solicită dispunerea măsurilor care se impun, având în vedere următoarele aspecte:

Comunicarea verbală primită de către unii membri ai Comitetului de Securitate și Sănătate în Muncă de la sediul central, conform căreia nu mai fac parte din această structură din cauza apartenenței sindicale. Menționăm că acest aspect nu a fost comunicat în scris, conform procedurilor legale.

– Nefuncționalitatea Comitetului de Securitate și Sănătate în Muncă, atât la sediul central, cât și la nivelul studiourilor teritoriale, conform dispozițiilor art. 57; 58; 59 din HG 1425/2006.

– Nerespectarea art. 63 din HG 1425/2006 privind nominalizarea membrilor CSSM.

– Nerespectarea dispozițiilor art. 66 privind periodicitatea întrunirii Comitetului, dar și a convocării acestuia în situațiile care impun o astfel de măsură (recentul caz de TBC la sediul de la București).

– Nerespectarea alin (7) al art. 66 din HG 1425/2006 privind afișarea la loc vizibil a copiilor proceselor-verbale ale întrunirilor Comitetului de Securitate și Sănătate în Muncă, atât la București, cât și la nivelul studiourilor teritoriale.

– Nerespectarea obligației de formare a membrilor CSSM, așa cum prevăd normele legale.

– Nerespectarea art. 67 din HG 1425/2006 în contextul creșterii numărului salariaților care s-au aflat în incapacitate temporară de muncă în ultima perioadă.

În acest sens, organizația sindicală, ca partener de dialog social, vă solicită să luați toate măsurile care se impun pentru a asigura salariaților condițiile de lucru optime, conform dispozițiilor legale.

Suntem convinși că drepturile angajaților Societăţii Române de Radiodifuziune se află pe lista de priorități a Consiliului de Administrație, iar în cadrul ședințelor Consiliului de Administrație vor fi găsite soluții pentru menținerea unui mediu de lucru adecvat care să nu pună în pericol siguranța salariaților și sănătatea acestora.

Cu aleasă considerație,

Președinte SSRR

Nicoleta Viorica Balaci

25.09.2018

Facebook
Telegram
WhatsApp
Email

Ai ceva de spus ?

Reține că NU colectăm date cu caracter personal. Dar pentru a putea lua legătura cu tine trebuie să ne oferi o metodă !