Federatia Nationala a Sindicatelor din Cultura si Mass-Media (FNSCMM), afiliata Confederatiei Nationale Sindicale Cartel Alfa, solicita de urgenta conducerii Societatii Romane de Radiodifuziune sa respecte etapele legale si criteriile de transparenta ale dialogului social

Recent, la nivelul Societatii Romane de Radiodifuziune a fost declansata negocierea Contractului Colectiv de Munca, fara informarea angajatilor care este formatiunea sindicala partenera la negocieri, fara a se anunta componenta comisiei de negociere si fara a se face publice temele principale supuse negocerii si fara o consultare a angajatilor cu privire la documentul care stabileste activitatea lor.

La solicitarea Sindicatului Salariatilor din Radio Romania, afiliat FNSCMM, de a se oferi aceste informatii angajatilor si a se pune la dispozitie procesele verbale ale sedintelor de negociere, raspunsul conducerii a fost unul de natura sa tergiverseze oferirea informatiilor solicitate, sub pretextul ca solicitarea, adresata in temeiul legii 544 privind accesul la informatiile de interes public, necesita un timp de raspuns mai mare de 10 zile.

Intre timp, negocierile au continuat in aceeasi maniera opaca, iar Consiliul de Administratie a fost anuntat sa mandateze Presedintele Director General sa semneze Contractul Colectiv de Munca. Angajatii SRR urmeaza sa fie pusi in fata unui document despre care nu stiu cine si cu ce mandat l-a negociat si al carui continut le este total necunoscut.

Federatia Nationala a Sindicatelor din Cultura si Mass-Media solicita, atat Consiliului de Adminsitratie, cat si Comisiilor Parlamentare de resort, sa vegheze la respectarea prevederilor legale incidente si restabilirea unui dialog social transparent in Societatea Romana de Radiodifuziune.

Președinte,
Decebal Vleja

Solicitari SSRR, in baza Legii 544/2011

Către,

SOCIETATEA ROMÂNĂ DE RADIODIFUZIUNE

Str. G-ral Berthelot nr. 60-64, sector 1

Subscrisa, Sindicatul Salariaților din Radio România, organizație sindicală înființată la nivelul Societății Române de Radiodifuziune în conformitate cu prevederile Legii 62/2011, prin președinte Nicoleta Viorica Balaci,

Vă solicităm în baza Legii 544/2001, privind liberul acces la informații de interes public, să ne comunicați în termenul legal, următoarele informații:

1. Dacă există sindicat reprezentativ la nivel de unitate, respectiv Societatea Română de Radiodifuziune.

2. Dacă au început negocierile pentru încheierea Contractului Colectiv de Muncă și care sunt documentele în baza cărora au fost stabilite părțile și reprezentarea acestora la negocierea Contractului Colectiv de Muncă.

3. Care este stadiul negocierilor.

4. Unde poate fi consultat conținutul Contractului Colectiv de Muncă la nivel de unitate și actele adiționale ale acestuia.

5. Care este numărul total al membrilor de sindicat pentru care a fost reținută cotizația de sindicat pe ștatul de plată, la 30 septembrie 2018.

6. Numărul membrilor de sindicat pentru fiecare sindicat înființat și înregistrat la nivel de unitate (Societatea Română de Radiodifuziune), pentru care a fost reținută cotizația de sindicat la 30 septembrie 2018.

7. Numărul total al salariaților încadrați cu contract individual de muncă în cadrul Societății Române de Radiodifuziune, la 30 septembrie 2018.

8. Numărul contractelor individuale de muncă încheiate pe perioadă determinată în cadrul Societății Române de Radiodifuziune.

9. Numărul contractelor individuale de muncă cu timp parțial în cadrul Societății Române de Radiodifuziune.

10. Numărul angajaților care au încheiat un contract individual de muncă cu normă întreagă, dar și cu timp parțial în același timp în cadrul Societății Române de Radiodifuziune.

11. Numărul persoanelor care au încheiate alte contracte de colaborare, drepturi de autor, PFA, etc.

12. Numărul persoanelor menționate la punctul 11 care au în același timp și contract individual de muncă cu normă întreagă, timp parțial, pe perioadă determinată sau nedeterminată.

Solicitare catre PDG si CA

În atenţia membrilor Consiliului de Administraţie al Societăţii Române de Radiodifuziune

În atenția domnului Președinte – Director General al Societăţii Române de Radiodifuziune

 

            Sindicatul Salariaților din Radio Romania, organizație sindicală înființată la nivelul Societății Române de Radiodifiziune, vă solicită dispunerea măsurilor care se impun, având în vedere următoarele aspecte:

            – Comunicarea verbală primită de către unii membri ai Comitetului de Securitate și Sănătate în Muncă de la sediul central, conform căreia nu mai fac parte din această structură din cauza apartenenței sindicale. Menționăm că acest aspect nu a fost comunicat în scris, conform procedurilor legale.

– Nefuncționalitatea Comitetului de Securitate și Sănătate în Muncă, atât la sediul central, cât și la nivelul studiourilor teritoriale, conform dispozițiilor art. 57; 58; 59 din HG 1425/2006.

– Nerespectarea art. 63 din HG 1425/2006 privind nominalizarea membrilor CSSM.

– Nerespectarea dispozițiilor art. 66 privind periodicitatea întrunirii Comitetului, dar și a convocării acestuia în situațiile care impun o astfel de măsură (recentul caz de TBC la sediul de la București).

– Nerespectarea alin (7) al art. 66 din HG 1425/2006 privind afișarea la loc vizibil a copiilor proceselor-verbale ale întrunirilor Comitetului de Securitate și Sănătate în Muncă, atât la București, cât și la nivelul studiourilor teritoriale.

– Nerespectarea obligației de formare a membrilor CSSM, așa cum prevăd normele legale.

– Nerespectarea art. 67 din HG 1425/2006 în contextul creșterii numărului salariaților care s-au aflat în incapacitate temporară de muncă în ultima perioadă.

            În acest sens, organizația sindicală, ca partener de dialog social, vă solicită să luați toate măsurile care se impun pentru a asigura salariaților condițiile de lucru optime, conform dispozițiilor legale.

            Suntem convinși că drepturile angajaților Societăţii Române de Radiodifuziune se află pe lista de priorități a Consiliului de Administrație, iar în cadrul ședințelor Consiliului de Administrație vor fi găsite soluții pentru menținerea unui mediu de lucru adecvat care să nu pună în pericol siguranța salariaților și sănătatea acestora.

Cu aleasă considerație,

Președinte SSRR

Nicoleta Viorica Balaci

25.09.2018

Sindicatul Salariatilor din Radio Romania solicita consultarea salariatilor pentru schimbarea regulamentului de evaluare!

Catre Federatia Nationala a Sindicatelor din Cultura si Mass Media

Catre Confederatia Nationala Sindicala “Cartel Alfa”


Stimati colegi,

In Societatea Romana de Radiodifuziune urmeaza sa se aprobe un nou regulament si noi criterii de evaluare a angajatilor, desi este in vigoare un regulament care prevede evaluarea anuala a salariatilor.

Sindicatul Salariatilor din Radio Romania, afiliat Federatiei Nationale a Sindicatelor din Cultura si Mass Media, membru CNS Cartel Alfa, apreciaza ca acest regulament a fost facut in pripa, fara consultarea reala a salariatilor si fara a se agrega propunerile venite dinspre categorii profesionale distincte.

In graba conducerii de a se “bifa”procedurile de consultare, s-a omis informarea reala a salariatilor, facandu-se loc suspiciunilor privind eventuale concedieri pe motive profesionale, care insa nu sunt stipulate clar si cuantificabil in regulamentul si criteriile de evaluare!

Astfel, pe “repede inainte”, s-au colectat niste ”propuneri“ ale unor sindicate, ai caror membri au aratat in sondajul public facut de Sindicatul Salariatilor din Radio Romania ca nu stiau nimic despre acest demers si continutul lui. Mai mult, in Comisia Paritara – for de dialog social – fara a se informa angajatii, s-a dat un aviz asupra acestui proiect, dar si din partea Comitetului Director, si, cu aceeasi graba suspecta, acest proiect de regulament a capatat aviz. Toate cu 3 zile inainte de sedinta Consiliului de Administratie!

Din informatiile neoficiale care le-au parvenit angajatilor, a rezultat o ingrijorare pe care Sindicatul Salariatilor din Radio Romania a constatat-o. Temerile angajatilor, sustinute de Sindicatul Salariatilor din Radio Romania constau in:

  • graba cu care se doreste aprobarea acestui regulament, atata vreme cat exista unul in vigoare, tot anual.

  • evaluarea anului profesional 2018 se va face, daca acest regulament va fi aprobat, la inceputul lui 2019, cu criteriii noi aprobate in iunie 2018, insa si pe criterii si regulament vechi, de pana in iunie 2018. Aceasta ar insemna “schimbarea regulilor in timpul jocului”, fara norme tranzitorii intre cele doua perioade.

  • opacitatea traseului acestui proiect de document, care trebuia sa aiba o parte consistenta de consultare a salariatilor, potrivit CCM si legilor in vigoare.

  • lipsei de reactie fata de sesizarea Sindicatului Salariatilor din Radio Romania in Comisia Paritara, Consiliul de Administratie, Presedinte Director General. In urma sedintei Comisiei Paritare din 18.06.2018, cand s-a dat aviz acestui proiect, Sindicatul Salariatilor din Radio Romania nu a primit niciun raspuns la sesizarea depusa in data de 14.06.2018 acestor foruri. (SESIZARE)

  • posibilitatea concedierii pentru necorespundere profesionala a unor angajati, in baza evaluarii pe criterii necuantificabile, a unui regulament nou aplicabil si asupra unei perioade supuse altui regulament,

  • unele dintre criterii – ex. perfectionarea profesionala – sunt de competenta conducerii (pregatirea profesionala) si nu responsabilitatea angajatilor.

Mentionam ca am informat conducerea FNSCM la sedinta de Birou Operativ, de Consiliu al Federatiei si la Conferinta Federatiei, din data de 18.06.2018.

In aceasta situatie, va rugam sa ne sprijiniti pentru a avea, in numele angajatilor Radio Romania , un dialog autentic cu forurile decizionale, astfel incat regulamentul si criteriile de evaluare pentru salariati sa fie temeinice si cuantificabile.

Nicoleta Balaci,

Presedinte SSRR

20.06.2018

Solicitare SSRR, privind criteriile si regulamentul de evaluare

Către Consiliul de Administrație al Societății Române de Radiodifuziune
Către Președintele Director General al SRR
Către Comisia Paritară a Societății Române de Radiodifuziune


Stimate Domnule Președinte Director General
Stimate doamne/stimați domni membri ai Consiliului de Administrație
Stimați colegi din Comisia Paritară,

Subscrisa, Sindicatul Salariaților din Radio România, organizație sindicală înființată în baza Legii 62/2011, CIF 39424630, prin prezenta vă solicităm respectuos să ne informați asupra procedurilor legale îndeplinite în vederea dezbaterii/aprobării criteriilor și regulamentului de evaluare a angajaților, programată în proxima ședință a Consiliului de Administrație.

Precizăm că evaluarea angajaților și modalitățile de dialog social/consultare pentru aprobarea unui nou regulament și criterii de evaluare, precum și încadrarea acestora in Contractele Individuale de Muncă, în Contractul Colectiv de Muncă, în Regulamentul Intern, sunt prevăzute în Codul Muncii (Legea 53/2011 cu modificările ulterioare), Legea Dialogului Social (62/2011, cu modificările ulterioare) și în legislația conexă, precum și în Contractul Colectiv de Muncă și Regulamentul Intern. De asemenea, pentru o informare cât mai corectă și transparentă a salariaților asupra modificării unor documente, este necesar un dialog social autentic, la care suntem gata să participăm. Solicităm totodată, ca proiectul de regulament si criteriile de evaluare să ne fie puse la dispoziție. Considerăm că, în conformitate cu dispozițiile legale, Angajatorul are obligația să informeze toți salariații cu privire la modificările care vizează raporturile de muncă/responsabilități/criterii de evaluare.

Cu respect,
Nicoleta Balaci
Președinte – Sindicatul Salariaților din Radio România

14.06.2018

 

SINDICATUL SALARIATILOR DIN RADIO ROMANIA a luat fiinta!

COMUNICAT

Dragi colegi,

SINDICATUL SALARIATILOR DIN RADIO ROMANIA a luat fiinta!

Sloganul nostru:

DEMNITATE SI RESPECT!

Sindicatul Salariatilor din Radio Romania este membru al Federatiei Nationale a Sindicatelor din Cultura si Mass Media, afiliata Cartel Alfa.
Daca va pasa de siguranta locurilor de munca, daca va doriti sa fiti tratati corect,

Va invitam alaturi de noi, cu urmatoarea platforma:

1. Egalitate intre salariatii din categorii profesionale similare, care presteaza aceeasi munca!
Legislatia interna si internationala prevede recompense egale pentru munca egala!
2. Sporuri pentru angajatii care sunt expusi in procesul muncii. Sindicatul Salariatilor din Radio Romania isi propune, prin toate resorturile legale, sa aduca in atentia autoritatilor competente si a forurilor sindicale la care este parte, existenta unor conditii nocive sau vatamatoare care reclama acordarea unor sporuri specifice, asa cum se intampla in cazul altor categorii de
angajati.
Exemplu: din 2018, functionarii publici si personalul contractual pot primi, potrivit legii, spor pentru condiții periculoase sau vătămătoare – între 5% și 15%. Se acordă în condițiile în care sunt întruniți „cel puțin doi factori de risc” din cei cinci posibili (existența factorilor nocivi şi mecanismul de acţiune a
acestora asupra organismului; intensitatea de acţiune a factorilor nocivi sau asocierea acestor factori;
durata de expunere la acţiunea factorilor nocivi; existenţa unor condiţii de muncă ce implică o suprasolicitare nervoasă, care determină un risc de îmbolnăvire sau de accidentare; structura şi nivelul morbidităţii în raport cu specificul locului de muncă).
3. Imbunatatirea conditiilor de munca.
Deblocarea Comitetelor de Securitate si Sanatate in munca si colaborarea cu toti factorii de resort pentru asigurarea unor conditii decente si sigure in procesul muncii. Sindicatul Salariatilor isi propune, de asemenea, implicarea in redactarea si negocierea regulamentelor de functionare ale unor colective specifice presei (emisie, redactional, artistic), dar si in celelalte cazuri, pentru o functionare transparenta si eficienta a SRR.
4. Dialog social autentic
Sindicatul Salariatilor din Radio Romania va avea dialog permanent cu membrii sai, pe care ii va informa in privinta functionarii tuturor structurilor din Radio Romania si carora le va prelua toate solicitarile. De asemenea, Sindicatul va colabora cu toate organismele implicate in dialogul social, pe principii oneste, fara compromisuri si in favoarea membrilor sai, angajati SRR.
5. Negocierea Contractului Colectiv de Munca la nivel de unitate – SRR!
Atragem atentia tuturor ca negocierea unui nou contract de munca, in toamna, este obligatorie si ea trebuie sa fie facuta la nivel superior celui existent. De aceea, unitatea sindicala este un “must do” pentru noi, avand in vedere numeroasele provocari de pe piata muncii. Militam inca o data pentru UNITATE SINDICALA LA NIVEL DE SRR, pentru apararea drepturilor salariatilor si a locurilor de munca!
6. Introducerea in Contractul Colectiv de Munca, la salarizare, a categoriei “personal de specialitate”, asa cum este definita de legea de functionare a SRR/SRTV.
“….face parte din personalul de specialitate orice persoana care realizeaza, produce, redacteaza, elaboreaza sau coordoneaza emisiuni ori programe sau care are o participare directa si cu continut creator la realizarea acestora. Prin statutele proprii, cele doua societati vor nominaliza functiile care se incadreaza in prevederile prezentului alineat.”
Va invitam sa veniti alaturi de noi, ca sa fiti tratati cu:

DEMNITATE si RESPECT!

Biroul Operativ al S.S.R.R
07.06.2018