In atentia membrilor CA

– În atenția domnului Președinte – Director General al Societăţii Române de Radiodifuziune

– În atenţia membrilor Consiliului de Administraţie al Societăţii Române de Radiodifuziune

Stimate Domnule Presedinte Director General,
Stimati membri ai Consiliului de Administratie,

Sindicatul Salariaților din Radio Romania, organizație sindicală înființată la nivelul Societății Române de Radiodifiziune, vă sesizăm următoarele aspecte în legătură cu desfășurarea procesului electoral pentru alegerea membrilor Consiliului de Onoare:

1. Vicierea rezultatului alegerilor:

Alegerile s-au desfăşurat electronic, în zilele de 8 şi 9 aprilie 2019, scrutinul încheindu-se la orele 24.00 în data de 9 aprilie. Cu toate că votul a fost electronic şi rezultatele votului electronic puteau fi comunicate chiar din primele minute ale zilei de 10 aprilie acest lucru nu s-a întâmplat.

Rezultatele nu au fost comunicate nici măcar candidaţilor la peste 12 ore de încheiere a scrutinului ELECTRONIC. Această perioadă de întârziere constituie argument pentru a suspecta corectitudinea votului şi implicit a rezultatului. Nu există absolut nicio garanţie că nu s-a mai votat după 24.00 – 9 aprilie 2019 – atât timp cât rezultatul a fost ascuns, nu a fost făcut IMEDIAT public. În ziua de 9 aprilie au existat jurnalişti care au fost împiedicaţi să îşi exprime votul pentru că nu au primit link-ul de vot cu toate că au solicitat acest lucru.

Din 919 de reprezentanţi ai plenului jurnaliştilor SRR nu au votat aproximativ 68%. Ceea ce reprezintă o viciere evidenta a rezultatului alegerilor. Aceste date sunt confirmate clar de rezultatele comunicate: jurnaliştii NU AU PUTUT VOTA.

De asemenea, ni s-a sesizat din partea unor membri ai sindicatului, jurnalisti, faptul ca link-ul de vot le-a fost trimis pe alta adresa, pe care nu o puteau folosi pentru ca era dezactivata. Este vorba de adresele cu extensia .radioromania.ro, multe dintre acestea nefiind active.

2. Încălcarea Regulamentului pentru alegeri

Deşi prin OPDG s-a stabilit clar un calendar al desfăşurării alegerilor, cu zile specificate pentru înscrierea candidaţilor (Anexa nr. 2 la OPDG Nr. 85, 25 şi 26 februarie 2019), comisia tehnică a decis să nu respecte acest calendar, respectiv Regulamentul pentru organizarea şi desfăşurarea alegerilor” şi a prelungit perioada de depunere a candidaturilor şi pentru zilele de 27 şi 28 februarie 2019. Altfel spus, au fost înregistrate candidaturi şi după ce “biroul electoral” ar fi trebuit potrivit regulamentului să fie închis pentru înregistrarea de candidaturi.

Deşi perioada „calendaristică” de campanie electorală a fost stabilită clar prin regulament (acelaşi OPDG), unul dintre candidaţi şi-a făcut campanie chiar în prima zi a alegerilor. În niciun regim democratic în ziua alegerilor nu se face campanie. La scară redusă, nici în timpul alegerilor pentru Consiliul de Onoare nu este corect să se facă vreun fel de campanie electorală de catre candidaţi. Cu toate acestea, candidatul Florin Orban, jurnalist la RRI, a încălcat regulamentul alegerilor. El şi-a făcut campanie chiar în prima zi a alegerilor când a postat mesaje noi de promovare pe două grupuri de Facebook ale angajaţilor SRR.

Potrivit capturilor de ecran realizate în prima zi a votului, colegul Florin Orban a încărcat pe două grupuri importante ale salariaţilor SRR mesaje de promovare electorala. Mesajele au fost postate în jurul orelor 18.23, 8 aprilie, pe Grupul Facebook „Alternativa SRR – Mediasind” şi în jurul orelor 17.40, 8 aprilie, pe Grupul de Facebook „SRR”. In data de 8 aprilie, la orele amintite, alegerile erau în desfăşurare (data, ora se pot consulta in captura de ecran din coltul din dreapta jos si sub numele dlui Orban).

Desi acest aspect a fost semnalat cu dovezi (capturi de ecran), de Radu Costin Dobritoiu, raspunsul la contestatia sa este halucinant: comisia care se ocupa de alegeri (potrivit statutului Jurnalistului) nu are in atributii constatarea incalcarii unor abateri de la regulamentul de alegeri. Acest fapt ne duce inca o data la concluzia ca aceste alegeri nu au fost organizate cu buna credinta si cu incalcarea drepturilor fundamentale: dreptul de a alege si a fi ales, dreptul la exprimare, dreptul la petitie.

3. Încălcarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Consiliului de Onoare.

Regulamentul de organizare şi desfăşurare a alegerilor pentru Consiliul de Onoare (martie-aprilie 2019) nu este în concordanţă cu ROF al Consiliului de Onoare al SRR. Atâta timp cât ROF al CO al SRR nu împiedică un redactor-şef să facă parte din Consiliul de Onoare, unui redactor-şef sau redactor-şef adjunct nu i se poate interzice nici posibilitatea de a vota, ca jurnalist. Precizarea de a nu face parte din CO al SRR este stipulată clar în Regulamentul de organizare si functionare al Consiliului de Onoare doar pentru manageri. Atâta timp cât doamna Clara Iancu a făcut parte din (ultimul) Consiliu de Onoare, în condiţiile în care era redactor-şef la Radio România Antena Satelor, constituie un precedent important ce subliniază că un redactor şef odată ce poate fi membru(ă) în CO al SRR poate avea şi drept de vot. Drept de vot interzis prin regulamentul pentru alegeri care exclude redactorii şefi şi redactorii şefi adjuncţi de la vot.

4. Încălcarea Statutului Jurnalistului de Radiodifuziune

În statutul Jurnalistului de Radiodifuziune, cap. VI.3.1 „Condiţii de eligibilitate pentru membrii Consiliului de Onoare” se precizează la litera b., citez: „Vechime în raporturile sale cu Radio România de minim 3 ani, fără sancţiuni;”. În respect pentru Statutul Jurnalistului de Radiodifuziune vă aduc aminte că domnul Alexandru Rusu a încălcat Statutul Jurnalistului de Radiodifuziune fiind sancţionat editorial de şefii săi ierarhici după emisiunea realizată de domnia sa în data de 27.10.2017 – „Serviciul de noapte” la Radio România Actualităţi. Aceste sancţiuni ale directorului Marius Furdui şi managerului Dan Preda au fost incluse în dosarul de caz, ca răspuns solicitat de la cei doi manageri de către Consiliul de Onoare al SRR. În urma emisiunii amintite, Consiliul de Onoare al SRR a luat două decizii în UNANIMITATE, în urma analizei care au inclus punctele de vedere ale managerilor privind încălcarea clară a Statutului Jurnalistului de Radiodifuziune şi ale prevederilor CNA de către Alexandru Rusu.

Dat fiind că până în acest moment măsurile cuprinse în Decizia Consiliului de Onoare nr. 100/1262/14/03/2018 nu au primit un răspuns de la Preşedintele Director General Georgică Severin, aceasta nu arata că domnul Rusu ar fi fost absolvit de vina de a fi incalcat statutul Jurnalistilor. Dacă nu era de acord cu principalul for al jurnaliştilor din SRR, domnul Presedinte Director General Georgică Severin l-ar fi absolvit „sub semnătură” de abaterile editoriale pe domnul Alexandru Rusu. Pe cale de consecinţă, candidatura domnului Alexandru Rusu încalcă Statutul Jurnalistului de Radiodifuziune, cap. VI.3.1.

5. OPDG 85/30.01.2019 a fost emis fără avizul și aprobarea Consiliului de Administrație, fiind ulterior modificat și completat tot fără respectarea prevederilor legale și ale regulamentelor proprii de organizare și funcționare. Semnalăm și faptul că ulterior emiterii OPDG și al modificării acestuia, calendarul alegerilor (anexă a OPDG) a fost modificat de către Comisia Tehnică și de Arbitraj, deși aceasta nu avea acest drept.

6. Procedura de organizare a alegerilor a incalcat legislatia privind datele personale, intrucat la sediul din Bucuresti al SRR au fost afisate listele cu jurnalisti si cu adresele acestora de email, fara sa li se solicite acordul pentru publicarea acestor date.

În lumina celor prezentate, a argumentelor şi dovezilor, solicitam sa nu se valideze rezultatul scrutinului pentru Consiliul de Onoare si anularea alegerilor pentru Consiliul de Onoare al SRR (martie-aprilie 2019).

Atasam documente doveditoare.

Invocam, de asemenea, ca temei legal:

  • Legea 41/1994 de functionare a SRR si SRTV (art. 10, 27)

  • Regulamentul de organizare si functionare a SRR (art 27, referitor la atributiile Consiliului de Administratie)

  • Statutul jurnalistului de radio

  • Legislatia interna si internationala privind datele personale

Cu stimă,

Biroul Operativ al SSRR,

17.04.2019

Către Consiliul de Administrație al Societății Române de Radiodifuziune

Stimați membri ai Consiliului de Administrație,

Subscrisa, Sindicatul Salariaților din Radio România, formațiune legal constituită în baza Legii 62/2011, vă rugăm să aprobați, în ședința Consiliului de Administrație, bugetarea, în capitolul referitor la venituri salariale, a tichetelor de vacanță, în valoare de 1450 de lei pentru fiecare salariat SRR, conform reglementarilor legale, cu aplicarea dispozițiilor OUG 8/2009 privind acordarea voucherelor de vacanţă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 94/2014, cu modificările şi completările ulterioare.

Vă adresăm această solicitare pentru că, în contextul scăderii accentuate a puterii de cumpărare, pentru majoritatea angajaților SRR nu au existat majorări salariale, aducându-i la limita de subzistență pe mulți, ceea ce nu le permite să se mai odihnească sau să meargă la tratament, în concediul de odihnă. Și acest lucru se întâmplă în timp ce foarte mulți salariați muncesc în condiții de stres și expunere la factori nocivi, sub diverse forme. Se observă o creștere a incidenței bolilor incurabile în toată instituția și a mortalității în rândul angajaților, astfel încât, acordarea acestor vouchere, le-ar putea îmbunătăți, în ansamblu, capacitatea de odihnă și refacere.

Salariații SRR nu primesc nicio bonificație pentru vacanță, tichetele de masă sunt la nivelul minim posibil, iar pentru aproape toți angajații SRR munca onorantă în această instituție de prestigiu a devenit demotivantă și cu rezultate financiare mult sub nivelul existent în instituții similare.

Subliniem faptul că din bugetul destinat cheltuielilor sociale (prevăzut în Codul Fiscal, în cuantum de 3,5 la sută), cheltuielile nu au depășit nici în anii trecuți 2%, iar acum, în contextul noului Contract Colectiv de Muncă, acest buget este mult degrevat de cheltuieli (cazuistica ajutoarelor sociale pentru probleme de sănătate a fost redusă drastic, ajutorul de înmormântare, în valoarea de acum, se recuperează integral de la bugetul de stat, nu vor mai exista cheltuieli pentru dialog social – sindicatul reprezentativ și-a pierdut în instanță această calitate). Deci, pe lângă sursele identificabile imediat, și acest buget destinat cheltuielilor sociale ar putea reprezenta o sursă.

Referitor la impactul majorării salariului minim asupra bugetului, arătăm că majorarea salariului minim cu aproximativ 10% a fost parțial anulată de inflația anuală, iar diferența a fost deja depășită prin scăderea puterii de cumpărare accentuată de creșterile de preț ale bunurilor și serviciilor de strictă necesitate în prima lună a anului 2019. Totodată considerăm că majorările salariale, acolo unde și dacă au existat, nu au depășit procentual majorarea salariului minim, iar în acest context veniturile salariaților s-au diminuat indirect prin scăderea puterii de cumpărare.

De asemenea, vă rugăm totodată să îl mandatați pe Președintele Director General să facă toate demersurile pentru acordarea voucherelor de vacanță.

Vă rugăm, cu respect, să analizați și să aprobați aceste solicitări, pe care, le vom comunica membrilor noștri, FNSCP CulturMedia și CNS Cartel Alfa, la care suntem afiliați, pentru a sprijini eforturile noastre și ale Dumneavoastră.

Cu stimă,

Biroul Operativ al SSRR

Federatia Nationala a Sindicatelor din Cultura si Mass-Media (FNSCMM), afiliata Confederatiei Nationale Sindicale Cartel Alfa, solicita de urgenta conducerii Societatii Romane de Radiodifuziune sa respecte etapele legale si criteriile de transparenta ale dialogului social

Recent, la nivelul Societatii Romane de Radiodifuziune a fost declansata negocierea Contractului Colectiv de Munca, fara informarea angajatilor care este formatiunea sindicala partenera la negocieri, fara a se anunta componenta comisiei de negociere si fara a se face publice temele principale supuse negocerii si fara o consultare a angajatilor cu privire la documentul care stabileste activitatea lor.

La solicitarea Sindicatului Salariatilor din Radio Romania, afiliat FNSCMM, de a se oferi aceste informatii angajatilor si a se pune la dispozitie procesele verbale ale sedintelor de negociere, raspunsul conducerii a fost unul de natura sa tergiverseze oferirea informatiilor solicitate, sub pretextul ca solicitarea, adresata in temeiul legii 544 privind accesul la informatiile de interes public, necesita un timp de raspuns mai mare de 10 zile.

Intre timp, negocierile au continuat in aceeasi maniera opaca, iar Consiliul de Administratie a fost anuntat sa mandateze Presedintele Director General sa semneze Contractul Colectiv de Munca. Angajatii SRR urmeaza sa fie pusi in fata unui document despre care nu stiu cine si cu ce mandat l-a negociat si al carui continut le este total necunoscut.

Federatia Nationala a Sindicatelor din Cultura si Mass-Media solicita, atat Consiliului de Adminsitratie, cat si Comisiilor Parlamentare de resort, sa vegheze la respectarea prevederilor legale incidente si restabilirea unui dialog social transparent in Societatea Romana de Radiodifuziune.

Președinte,
Decebal Vleja

Solicitari SSRR, in baza Legii 544/2011

Către,

SOCIETATEA ROMÂNĂ DE RADIODIFUZIUNE

Str. G-ral Berthelot nr. 60-64, sector 1

Subscrisa, Sindicatul Salariaților din Radio România, organizație sindicală înființată la nivelul Societății Române de Radiodifuziune în conformitate cu prevederile Legii 62/2011, prin președinte Nicoleta Viorica Balaci,

Vă solicităm în baza Legii 544/2001, privind liberul acces la informații de interes public, să ne comunicați în termenul legal, următoarele informații:

1. Dacă există sindicat reprezentativ la nivel de unitate, respectiv Societatea Română de Radiodifuziune.

2. Dacă au început negocierile pentru încheierea Contractului Colectiv de Muncă și care sunt documentele în baza cărora au fost stabilite părțile și reprezentarea acestora la negocierea Contractului Colectiv de Muncă.

3. Care este stadiul negocierilor.

4. Unde poate fi consultat conținutul Contractului Colectiv de Muncă la nivel de unitate și actele adiționale ale acestuia.

5. Care este numărul total al membrilor de sindicat pentru care a fost reținută cotizația de sindicat pe ștatul de plată, la 30 septembrie 2018.

6. Numărul membrilor de sindicat pentru fiecare sindicat înființat și înregistrat la nivel de unitate (Societatea Română de Radiodifuziune), pentru care a fost reținută cotizația de sindicat la 30 septembrie 2018.

7. Numărul total al salariaților încadrați cu contract individual de muncă în cadrul Societății Române de Radiodifuziune, la 30 septembrie 2018.

8. Numărul contractelor individuale de muncă încheiate pe perioadă determinată în cadrul Societății Române de Radiodifuziune.

9. Numărul contractelor individuale de muncă cu timp parțial în cadrul Societății Române de Radiodifuziune.

10. Numărul angajaților care au încheiat un contract individual de muncă cu normă întreagă, dar și cu timp parțial în același timp în cadrul Societății Române de Radiodifuziune.

11. Numărul persoanelor care au încheiate alte contracte de colaborare, drepturi de autor, PFA, etc.

12. Numărul persoanelor menționate la punctul 11 care au în același timp și contract individual de muncă cu normă întreagă, timp parțial, pe perioadă determinată sau nedeterminată.

Solicitare catre PDG si CA

În atenţia membrilor Consiliului de Administraţie al Societăţii Române de Radiodifuziune

În atenția domnului Președinte – Director General al Societăţii Române de Radiodifuziune

 

            Sindicatul Salariaților din Radio Romania, organizație sindicală înființată la nivelul Societății Române de Radiodifiziune, vă solicită dispunerea măsurilor care se impun, având în vedere următoarele aspecte:

            – Comunicarea verbală primită de către unii membri ai Comitetului de Securitate și Sănătate în Muncă de la sediul central, conform căreia nu mai fac parte din această structură din cauza apartenenței sindicale. Menționăm că acest aspect nu a fost comunicat în scris, conform procedurilor legale.

– Nefuncționalitatea Comitetului de Securitate și Sănătate în Muncă, atât la sediul central, cât și la nivelul studiourilor teritoriale, conform dispozițiilor art. 57; 58; 59 din HG 1425/2006.

– Nerespectarea art. 63 din HG 1425/2006 privind nominalizarea membrilor CSSM.

– Nerespectarea dispozițiilor art. 66 privind periodicitatea întrunirii Comitetului, dar și a convocării acestuia în situațiile care impun o astfel de măsură (recentul caz de TBC la sediul de la București).

– Nerespectarea alin (7) al art. 66 din HG 1425/2006 privind afișarea la loc vizibil a copiilor proceselor-verbale ale întrunirilor Comitetului de Securitate și Sănătate în Muncă, atât la București, cât și la nivelul studiourilor teritoriale.

– Nerespectarea obligației de formare a membrilor CSSM, așa cum prevăd normele legale.

– Nerespectarea art. 67 din HG 1425/2006 în contextul creșterii numărului salariaților care s-au aflat în incapacitate temporară de muncă în ultima perioadă.

            În acest sens, organizația sindicală, ca partener de dialog social, vă solicită să luați toate măsurile care se impun pentru a asigura salariaților condițiile de lucru optime, conform dispozițiilor legale.

            Suntem convinși că drepturile angajaților Societăţii Române de Radiodifuziune se află pe lista de priorități a Consiliului de Administrație, iar în cadrul ședințelor Consiliului de Administrație vor fi găsite soluții pentru menținerea unui mediu de lucru adecvat care să nu pună în pericol siguranța salariaților și sănătatea acestora.

Cu aleasă considerație,

Președinte SSRR

Nicoleta Viorica Balaci

25.09.2018

Sindicatul Salariatilor din Radio Romania solicita consultarea salariatilor pentru schimbarea regulamentului de evaluare!

Catre Federatia Nationala a Sindicatelor din Cultura si Mass Media

Catre Confederatia Nationala Sindicala “Cartel Alfa”


Stimati colegi,

In Societatea Romana de Radiodifuziune urmeaza sa se aprobe un nou regulament si noi criterii de evaluare a angajatilor, desi este in vigoare un regulament care prevede evaluarea anuala a salariatilor.

Sindicatul Salariatilor din Radio Romania, afiliat Federatiei Nationale a Sindicatelor din Cultura si Mass Media, membru CNS Cartel Alfa, apreciaza ca acest regulament a fost facut in pripa, fara consultarea reala a salariatilor si fara a se agrega propunerile venite dinspre categorii profesionale distincte.

In graba conducerii de a se “bifa”procedurile de consultare, s-a omis informarea reala a salariatilor, facandu-se loc suspiciunilor privind eventuale concedieri pe motive profesionale, care insa nu sunt stipulate clar si cuantificabil in regulamentul si criteriile de evaluare!

Astfel, pe “repede inainte”, s-au colectat niste ”propuneri“ ale unor sindicate, ai caror membri au aratat in sondajul public facut de Sindicatul Salariatilor din Radio Romania ca nu stiau nimic despre acest demers si continutul lui. Mai mult, in Comisia Paritara – for de dialog social – fara a se informa angajatii, s-a dat un aviz asupra acestui proiect, dar si din partea Comitetului Director, si, cu aceeasi graba suspecta, acest proiect de regulament a capatat aviz. Toate cu 3 zile inainte de sedinta Consiliului de Administratie!

Din informatiile neoficiale care le-au parvenit angajatilor, a rezultat o ingrijorare pe care Sindicatul Salariatilor din Radio Romania a constatat-o. Temerile angajatilor, sustinute de Sindicatul Salariatilor din Radio Romania constau in:

  • graba cu care se doreste aprobarea acestui regulament, atata vreme cat exista unul in vigoare, tot anual.

  • evaluarea anului profesional 2018 se va face, daca acest regulament va fi aprobat, la inceputul lui 2019, cu criteriii noi aprobate in iunie 2018, insa si pe criterii si regulament vechi, de pana in iunie 2018. Aceasta ar insemna “schimbarea regulilor in timpul jocului”, fara norme tranzitorii intre cele doua perioade.

  • opacitatea traseului acestui proiect de document, care trebuia sa aiba o parte consistenta de consultare a salariatilor, potrivit CCM si legilor in vigoare.

  • lipsei de reactie fata de sesizarea Sindicatului Salariatilor din Radio Romania in Comisia Paritara, Consiliul de Administratie, Presedinte Director General. In urma sedintei Comisiei Paritare din 18.06.2018, cand s-a dat aviz acestui proiect, Sindicatul Salariatilor din Radio Romania nu a primit niciun raspuns la sesizarea depusa in data de 14.06.2018 acestor foruri. (SESIZARE)

  • posibilitatea concedierii pentru necorespundere profesionala a unor angajati, in baza evaluarii pe criterii necuantificabile, a unui regulament nou aplicabil si asupra unei perioade supuse altui regulament,

  • unele dintre criterii – ex. perfectionarea profesionala – sunt de competenta conducerii (pregatirea profesionala) si nu responsabilitatea angajatilor.

Mentionam ca am informat conducerea FNSCM la sedinta de Birou Operativ, de Consiliu al Federatiei si la Conferinta Federatiei, din data de 18.06.2018.

In aceasta situatie, va rugam sa ne sprijiniti pentru a avea, in numele angajatilor Radio Romania , un dialog autentic cu forurile decizionale, astfel incat regulamentul si criteriile de evaluare pentru salariati sa fie temeinice si cuantificabile.

Nicoleta Balaci,

Presedinte SSRR

20.06.2018

Solicitare SSRR, privind criteriile si regulamentul de evaluare

Către Consiliul de Administrație al Societății Române de Radiodifuziune
Către Președintele Director General al SRR
Către Comisia Paritară a Societății Române de Radiodifuziune


Stimate Domnule Președinte Director General
Stimate doamne/stimați domni membri ai Consiliului de Administrație
Stimați colegi din Comisia Paritară,

Subscrisa, Sindicatul Salariaților din Radio România, organizație sindicală înființată în baza Legii 62/2011, CIF 39424630, prin prezenta vă solicităm respectuos să ne informați asupra procedurilor legale îndeplinite în vederea dezbaterii/aprobării criteriilor și regulamentului de evaluare a angajaților, programată în proxima ședință a Consiliului de Administrație.

Precizăm că evaluarea angajaților și modalitățile de dialog social/consultare pentru aprobarea unui nou regulament și criterii de evaluare, precum și încadrarea acestora in Contractele Individuale de Muncă, în Contractul Colectiv de Muncă, în Regulamentul Intern, sunt prevăzute în Codul Muncii (Legea 53/2011 cu modificările ulterioare), Legea Dialogului Social (62/2011, cu modificările ulterioare) și în legislația conexă, precum și în Contractul Colectiv de Muncă și Regulamentul Intern. De asemenea, pentru o informare cât mai corectă și transparentă a salariaților asupra modificării unor documente, este necesar un dialog social autentic, la care suntem gata să participăm. Solicităm totodată, ca proiectul de regulament si criteriile de evaluare să ne fie puse la dispoziție. Considerăm că, în conformitate cu dispozițiile legale, Angajatorul are obligația să informeze toți salariații cu privire la modificările care vizează raporturile de muncă/responsabilități/criterii de evaluare.

Cu respect,
Nicoleta Balaci
Președinte – Sindicatul Salariaților din Radio România

14.06.2018