SOS Radio România!

Crește numărul de infectări la Radio România, iar angajatorul simulează protecția salariaților și a măsurilor de prevenire a înfectării.

În Societatea Română de Radiodifuziune numărul de persoane care au fost confirmate pozitiv a depășit 20, numai în ultimele zile fiind raportate mai mult de 7 la sediul central. Alte persoane sunt in izolare și asteaptă rezultatul testării.

Încă de la început am solicitat conducerii SRR să adopte proceduri și să ia măsuri reale de prevenire și protecție, însă problema epidemiologică a fost tratată cu superficialitate și dezinteres.

Astfel, în zonele de emisie și producție ale Radio România Actualități, postul public național, există aproape zilnic confirmări de infectare SARSCov2! Cu toate acestea, sunt angajați care nu au primit măști din martie-aprilie, iar dezinfectarea se face o singură dată pe zi, în condițiile în care fluxul de persoane este timp de 24 de ore pe zi. Acest tip de activitate, respectiv emisia în direct, presupune întâlnirea și munca simultană, în spații comune, timp de 24 de ore, a realizatorilor, producătorilor, reporterilor, tehnicienilor, regizorilor, secretarilor. Pentru specificul acestei activități nu s-au făcut proceduri de eșalonare pe ture a tuturor, ci doar a câtorva realizatori, nu au fost marcate culoare speciale spre și dinspre emisie/producție, în redacții nu se respectă distanțarea socială și angajații se infectează pe rând.

SSRR a trimis în repetate rânduri solicitări și apeluri către conducerea societății, să protejeze angajații și să deblocheze sumele necesare testării acestora. Solicitările noastre au fost tratate cu același dezinteres și cu aceeași superficialitate, cu care mulți dintre cei care ocupă posturi de conducere fără a dovedi prin concurs abilitățile necesare, se joacă zi de zi cu siguranța și viața oamenilor, rezumându-se la comunicate de presă în care suntem sfătuiți să ne spălăm pe mâini sau răspunsuri în doi peri, golite de conținut, date solicitărilor sindicale.

Ieri, Sindicatul Salariaților din Radio România a transmis conducerii Parlamentului, Guvernului, Primului Ministru, Direcției de Sănătate Publică, un memoriu în care arată aceste aspecte și cere sprijin pentru angajații Socieității Române de Radiodifuziune.

Să nu uităm că Radio România și Televiziunea Română sunt, potrivit legii, instituții de interes strategic, care funcționează în beneficiul cetățeanulu i și care ar trebui să îl poată informa și educa și mai mult, în actualul context pandemic.

Când nu va mai avea cine să intre pe post, să meargă pe teren sau să asigure suportul tehnic, îi invităm pe cei care au tratat cu indiferență și dispreț această problemă să o facă!

Sperăm din tot sufletul să nu fie nevoie să îi invităm și să traiască în locul unor colegi care puteau fi protejați.


Sindicatul Salariaților din Radio România

Adresa catre CA al SRR – Negociere CCM

Către,

Societatea Română de Radiodifuziune (S.R.R.)

Domnului Georgică Severin – Președinte Director General

Membrilor Consiliului de Administrație

Subscrisa, Sindicatul Salariaților din Radio România, formațiune legal constituită la nivel de unitate (SRR), e-mail contact@ssrr.ro,

Având în vedere:

 • Hotărârea Consiliului de Administrație al S.R.R. cu nr.378/24.09.2020 și nota de fundamentare întocmită de Direcția Management Organizațional din cadrul S.R.R. cu privire la

 • mandatarea PDG al SRR în vederea demarării procesului de negociere colectivă la nivelul S.R.R. cu sindicatul/sindícatele reprezentativ/reprezentative,

 • constituirea unei comisii de negociere din partea S.R.R. pentru încheierea unui nou Contract colectiv de muncă (C.C.M.),

 • semnarea unui nou Contract colectiv de muncă,

 • depunerea tuturor diligențelor legale în scopul înregistrării Contractului colectiv de muncă la Inspectoratul Teritorial de Muncă București (anexa1)

 • Adresa S.R.R. nr.1.00/4030/05.10.2020 către organizațiile sindicale din Societatea Română de Radiodifuziune/Reprezentanții salariaților din Societatea Română de Radiodifuziune prin care a fost formulat ANUNȚUL privind intenția începerii negocierii unui nou contract colectiv de muncă la nivelul S.R.R. pentru data de 21.10.2020, ora 10.00 (anexa 2)

 • Adresa S.R.R. nr.1.00/4031/05.10.2020 în atenția salariaților S.R.R. prin care aceștia sunt informați despre intenția conducerii S.R.R. cu privire la începerea negocierii unui nou contract colectiv de muncă la nivelul S.R.R. (anexa 3)

 • Adresa sindicatului nostru – Sindicatul Salariaților din Radio România înregistrată la cabinet Președinte Director General cu nr. 1.00/4066/06.10.2020 (anexa 4)

 • Adresa S.R.R. – Serviciul Comunicare și Relații Publice cu nr.20.00/111/08.10.2020 (anexa 5)

prin prezenta, formulăm următoarele observații:

HCA nr.378/24.09.2020 a fost postată, spre informare publică, pe site-ul S.R.R. în data de 06.10.2020, ora 12.15, cu încălcarea termenului prevăzut în Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului de Administrație în ceea ce privește postarea publică a hotărârilor și deciziilor C.A..( ref. anexa 5)

În preambulul HCA nr.378/24.09.2020, baza legală în hotărârea emisă este Legea nr.253/2003 – Codul muncii, înțelegem că este o eroare materială pe care vă rugăm să dispuneți Serviciului Juridic să o corecteze, ținând cont că dispozițiile acesteia sunt de o importanță majoră în demararea procesului de negociere a noului C.C.M.

În Nota de fundamentare a Direcției Management Organizațional care a stat la baza HCA nr.378/2020 sunt omise a fi menționate dispozițiile legale în ceea ce privește inițierea negocierilor colective pe perioada stării de alertă în contextul pandemiei COVID 19.

Astfel că, în conformitate cu prevederile art.20 din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 “(1) Valabilitatea contractelor colective de muncă și a acordurilor colective de muncă se prelungește pe durata stării de alertă, precum și pentru o perioadă de 90 de zile de la încetarea acesteia.

(2) În cazul contractelor și acordurilor colective de muncă prevăzute la alin. (1), părțile au obligația inițierii negocierii colective în termen de 45 de zile de la încetarea stării de alertă, în condițiile legii.”

Ținând cont că la această dată în România a fost prelungită starea de alertă pe teritoriul României cu încă 30 zile, prin adoptarea H.G. 782/2020 (până la data de 14.10.2020) și coroborat cu dispozițiile legale mai sus menționate, contractele colective de muncă și actele adiționale atât cele la nivel de unitate, cât și cele la nivel de grup de unități și sector de activitate, cărora le expiră valabilitatea pe perioada stării de alertă, rămân active pentru o perioadă de 90 zile de la încetarea acesteia. De asemenea, părțile au obligația inițierii negocierii colective în termen de 45 de zile de la încetarea stării de alertă.

Mai mult, este evident că în contextul actual de creștere a numărului de cazuri cu infectări cu SARS CoV 2, starea de alertă va fi prelungită.

Față de cele de mai sus, sindicatul nostru – Sindicatul Salariaților din Radio România își exprimă îngrijorarea și atrage atenția că intenția de începere a negocierii unui nou C.C.M. în condițiile actuale nu este benefică, în primul rând în ceea ce privește sănătatea și securitatea în muncă a salariaților S.R.R., dar și privind posibilitatea fiecărui salariat în a-și exprima opțiunea în ceea privește alegerea reprezentanților salariaților (o buna parte a acestora se află în regim de telemuncă).

Organizarea unor alegeri, acum, va putea fi un real pericol pentru salariați. Dat fiind faptul că la nivelul SRR niciun sindicat nu are reprezentativitate, desemnarea reprezentanților salariaților nu se poate realiza decât prin Adunarea Generală a Salariaților și cu votul a 50%+1 dintre aceștia. Asta înseamnă întâlnirea a cel puțin 1.000 de persoane într-un spațiu unde se va desfășura ședința Adunării Generale a Salariaților, ori dispozițiile autorităților competente au dispus ca la evenimentele în spații închise nu vor fi prezente mai mult de 20 de persoane, iar în spații deschise-aer liber 50 de persoane.

Pe de altă parte, înțelegem că s-a constituit un Comitet de Inițiativă” pentru organizarea alegerilor de desemnare a reprezentanților salariaților în Comisia de negociere a noului C.C.M. (anexa 6). Solicităm, ca angajatorul – S.R.R., să comunice tuturor salariaților temeiul legal în baza căruia a fost constituit și funcționează acest “Comitet de Inițiativă”, cât și temeiul legal în baza căruia S.R.R. recunoaște acest “Comitet de Inițiativă” ca partener în organizarea și desfășurarea alegerilor de desemnare a reprezentanților salariaților.

Acest „Comitet de Inițiativă” s-a constituit prin invitarea unor sindicate, discriminând angajații care sunt nesindicalizați.

Vă atragem atenția, pe această cale, că solicitarea Comitetului de Inițiativă nr.01/09.10.2020 adresată conducerii S.R.R. încalcă grav dispozițiile Regulamentului nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date, iar în situația furnizării datelor solicitate, și anume date personale despre salariați fără a fi respectate prevederile legale în vigoare, vom sesiza autoritățile competente în materie.

Totodată, alte persoane din instituție au constituit un alt grup care își asumă organizarea acestor alegeri, iar în acest moment sunt anunțate doua scrutine separate, având același obiectiv.

Înțelegem că în aceste împrejurări se va organiza un simulacru de alegeri, într-un haos administrativ, cu girul angajatorului S.R.R., cu încălcarea prevederilor legale și cu consecințe grave nu numai în ceea ce privește sănătatea și securitatea în muncă a salariaților, dar și tratament inegal și discriminatoriu asupra salariaților în informarea acestora cu privire la organizarea alegerilor (informațiile sunt prezentate trunchiat, nu există un canal de comunicare unitar al tuturor pretendenților la poziția de organizator al alegerilor, salariații nu au posibilitatea să solicite informații despre posibilii candidați la poziția de reprezentant/reprezentanți ai salariaților care vor urma să le reprezinte interesele), cât și în exercitarea votului.

Luând în considerare aspectele mai sus menționate, vă solicităm să analizați în baza prerogativelor date de Legea nr.41/1994:

 • Prelungirea actualului C.C.M. pe perioada stării de alertă, precum și pentru o perioadă de 90 de zile de la data încetării acesteia.

 • Inițierea negocierii colective în termen de 45 de zile de la finalizarea stării de alertă.

 • Respectarea dispozițiilor legale dispuse de Comitetul Național pentru Situații de Urgență, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Sănătății, Ministerul Muncii și Protecției Sociale în ceea ce privește prevenire și infectarea cu SARS CoV2.

Vă rugăm să ne comunicați cu celeritate analiza și hotărârea dumneavoastră cu privire la solicitarea noastră.

Cu deosebită considerație,

Nicoleta BALACI

Președinte SSRR

12.10.2020

Sindicatul Salariaților din Radio România cere condiții de muncă și salarii decente

De Ziua internațională a muncii decente, Sindicatul Salariaților din Radio România cere din nou conducerii să asigure condiții corespunzătoare pentru angajații societății, repararea inechităților salariale abrupte și cheltuirea judicioasă a banilor publici.

În actualul context pandemic, jurnaliștii și tehnicienii SRR își desfășoară uneori activitatea în teren sau la microfon, cu materiale de protecție proprii sau ”oferite” de angajator la apelurile repetate ale sindicatului. Echipamentele folosite sunt uzate moral, iar personalul care muncește în sistem telemuncă sau muncă la domiciliu, o face cu aparatură proprie.
De asemenea, personalul de specialitate din SRR, o categorie definită prin lege, este victima discriminărilor salariale înregistrate în Radio România. Astfel, obiectul de activitatate al SRR, acela de producere și difuzare de emisiuni pentru public nu mai constituie principalul criteriu în recompensare materială pentru munca depusă, el fiind abandonat în favoarea nepotismelor, angajărilor fără concurs pe linie de partid, favoritismelor financiare pentru persoane care nu au calificare și profil profesional necesar Radio România.
În acest an expiră și Contractul Colectiv de Muncă, un document care mai susținea câteva drepturi ale angajaților SRR, și acestea serios diminuate în ultimii ani. Pe fundalul unei activități a conducerii profund netransparente și îndreptate împotriva drepturilor angajaților, Sindicatul Salariaților din Radio România îi invită pe toți colegii să fie solidari, receptivi la dialogul social real și să se implice pentru ca drepturile lor să fie apărate și respectate.
Conducerea SSRR

Cerere prelungire CCM

Stimați membri ai Consiliului de Administrație,

Stimate domnule Președinte Director General,

Subscrisa, Sindicatul Salariaților din Radio România, formațiune legal constituită la nivel de unitate (SRR), prin prezenta vă solicităm să acordați mandat de prelungire a Contractului Colectiv de Muncă domnului Președinte Director General și comisiei mandatate de Dumneavoastră.

Motivăm solicitarea noastră prin prevederile legale, respectiv art.20 din legea 55/2020, respectiv:

Articolul 20

(1) Valabilitatea contractelor colective de muncă și a acordurilor colective de muncă se prelungește pe durata stării de alertă, precum și pentru o perioadă de 90 de zile de la încetarea acesteia.

(2) În cazul contractelor și acordurilor colective de muncă prevăzute la alin. (1), părțile au obligația inițierii negocierii colective în termen de 45 de zile de la încetarea stării de alertă, în condițiile legii.

De asemenea, ne exprimăm încă o dată disponibilitatea la dialog și la a găsi cele mai bune soluții, din perspectiva dialogului social, pentru instituția noastră.

Cu respect,

Nicoleta Balaci,

Președinte SSRR

05.10.2020

Adresa catre CA al SRR

În atenţia membrilor Consiliului de Administraţie al Societăţii Române de Radiodifuziune

În atenția domnului Președinte – Director General al Societăţii Române de Radiodifuziune

Sindicatul Salariaților din Radio Romania, organizație sindicală înființată la nivelul Societății Române de Radiodifiziune, în considerarea următoarelor aspecte:

– Nefuncționalitatea Comitetului de Securitate și Sănătate în Muncă conform dispozițiilor art. 57; 58; 59 din HG 1425/2006.

– Nerespectarea art. 63 din HG 1425/2006 privind nominalizarea membrilor CSSM.

– Nerespectarea alin (7) al art. 66 din HG 1425/2006 privind afișarea la loc vizibil a copiilor proceselor-verbale ale întrunirilor Comitetului de Securitate și Sănătate în Muncă.

– Nerespectarea art. 67 din HG 1425/2006 și al ordinelor MS referitoare prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, în contextul creșterii numărului salariaților care prezintă simptome și/sau au intrat în contact la locul de muncă cu colegi confirmați pozitiv SARS COV-2 .

– Ignorarea condițiilor dificile în care își desfășoară activitatea personalul de specialitate și a faptului că au fost semnalate mai multe cazuri de infectare cu SARS COV-2 .

– Dispozițiie art. 1 din Legea 41/1994

– Dispozițiile art. 10 ; 11 ; 12 și 13 din Legea 319/2006,

vă solicităm să identificați disponibilizarea unei sume (inclusiv din fondul pentru acțiuni sociale, constituit potrivit Codului Fiscal) pentru decontarea testelor efectuate de către salariații suspecți sau confirmați, precum și finanțarea integrală a măsurilor igenico-sanitare impunse de contextul pandemic actual.

Subliniem că potrivit art. 1 din Legea 41/1994, Societatea Română de Radiodifuziune este serviciu public autonom de interes național, iar salariații acesteia trebuie să fie protejați potrivit dispozițiilor legale.

Cu stimă,

Președinte SSRR

Nicoleta Viorica Balaci

30.09.3020

Solicitare SSRR – CCM 2020

În atenţia membrilor Consiliului de Administraţie al Societăţii Române
de Radiodifuziune

În atenția domnului Președinte – Director General al Societăţii Române
de Radiodifuziune

Subscrisa, Sindicatul Salariaților din Radio Romania, organizație sindicală înființată la nivelul Societății Române de Radiodifuziune, vă readucem în atenție câteva aspecte sesizate si in trecut, având în vedere inițierea procedurii de constituire a comisiei de negociere a Contractului Colectiv de Muncă la nivelul Socității Române de Radiodifuziune :

– lipsa unui sindicat reprezentativ la nivel de unitate.

– obligația angajatorului de a verifica legalitatea documentelor care atestă reprezentativitatea organizației sindicale în condițiile art. 51 alin (1) C. c), respectiv 130 alin (1) și (5) din Legea 62/2011.

– respectarea dispozițiilor art. 135 alin (1) lit. a), în situația în care există un sindicat înființat la nivel de unitate (conform actului constitutiv) în condițiile art. 5, 6 și 7, coroborate cu dispozițiile art. 14, 15 și 17 din Legea 62/2011. Astfel, organizația sindicală trebuie să fi obținut personalitate juridică în baza unei hotărâri judecătorești de înființare ca sindicat la nivel de unitate.

– în situația în care nu există un sindicat cu personalitate juridică obținută la nivel de unitate (Societatea Română de Radiodifuziune), se impune aplicarea dispozițiilor art. 135 alin (1) lit. b), coroborate cu dispozițiile art. 221 și urm. din Codul Muncii.

Ținând cont de aspectele enumerate anterior, considerăm că se impune clarificarea acestora cât mai rapid, astfel încât procedura de negociere a Contractului Colectiv de Muncă să nu fie afectată.

În acest sens solicităm o întrevedere la care să participe atât angajatorul, cât și reprezentanții organizațiilor sindicale înființate în condițiile legii la nivel de unitate, pentru a stabili, de comun acord, condițiile în care se va desfășura negocierea viitorului Contract Colectiv de Muncă. Ținând cont de numărul organizațiilor sindicale, propunem ca numărul participanților să fie limitat la cel mult două persoane/organizație înființată în baza Legii 62/2011.

Cu stimă,

Președinte SSRR

Nicoleta Viorica Balaci

23.09.2020

Adresa/Solicitare SSRR – Radio Resita

Către Președintele Director General al Societății Române de Radiodifuziune, Georgică Severin

Către Consiliul de Administrație al Societății Române de Radiodifuziune,

Către Secretarul General al Studiourilor Teritoriale, Emilian Blînda,

Către Directorul Resurse Umane, Eduard Nicolau,

Stimate doamne, stimați domni,

Sindicatul Salariaților din Radio România, organizație legal constituită la nivel de unitate, SRR, având în vedere faptul că am fost sesizați cu privire la posibile nerespectări ale timpului de muncă și de odihnă, inclusiv nerespectarea evidențierii reale a orelor de muncă prestate de salariați în cadrul Studioului Teritorial Reșița, dar și lipsa oricărui răspuns/rezolvare privind cazurile de hărțuire semnalate de noi și membrii noștri de sindicat (Gerhard Cwoika, Anca Marilena Bica Bălălau, Alin Datcu), vă solicităm să ne precizați:

 1. Cum sunt evidențiate orele prestate de către salariați în afara programului de lucru înscris în contractele individuale de muncă.

 2. Cum sunt pontați salariații care au activități în teren după orele de program și dacă există obligația acestora de a reveni, chiar după terminarea programului de lucru, pentru a preda sau a realiza materialele finale și ce criterii stau la baza selectării salariaților care lucrează în zilele libere legale.

 3. Dacă sunt obligați salariații să lucreze suplimentar pentru a realiza materialele ce vor fi difuzate în perioada concediilor legale de odihnă și dacă aceste ore suplimentare sunt evidențiate corespunzător.

 4. Cum au fost stabilite și care sunt normele de muncă pentru toți salariații SRR, conform dispozițiilor C. Muncii art. 131 „Normarea muncii se aplică tuturor categoriilor de salariați”. De asemenea, vă solicităm să ne transmiteți procedura care a stat la baza elaborării normelor de muncă, în conformitate cu art. 132 din C. Muncii „Normele de muncă se elaborează de către angajator, conform normativelor în vigoare, sau, în cazul în care nu există normative, normele de muncă se elaborează de către angajator după consultarea sindicatului reprezentativ ori, după caz, a reprezentanților salariaților.

 5. Cum se aplică dispozițiile art. 121 și dacă pentru orele suplimentare există dovada solicitării angajatorului, respectiv dovada acceptării din partea salariatului.

 6. Care sunt măsurile dispuse la nivelul SRR pentru evitarea situațiilor de hărțuire morală la locul de muncă și cum sunt acestea implementate. De asemenea, pentru că sesizările primite din partea membrilor noștri au ca obiect astfel de situații de hărțuire, vă solicităm să ne prezentați stadiul cercetărilor dispuse și începute ca urmare a sesizărilor anterioare.

 7. În ce măsură SRR a soluționat sesizările anterioare cu privire la hărțuirea salariaților din cadrul Studioului Teritorial Reșița.

 8. Cărui serviciu/departament/compartiment se pot adresa salariații în situația în care se consideră că sunt hărțuiți și/sau discriminați și care este procedura stabilită în astfel de situații, în conformitate cu dispozițiile legale obligatorii pentru angajatori.

 9. Cum sunt stabilite salariile pentru aceeași funcție, conform grilei (anexa CCM), având în vedere că există diferențe de până la 300% între minimul și maximul grilei.

De asemenea vă atașăm adresa colegului Gabriel Pintilie și vă solicităm să luați măsurile legale pentru ca hărțuirea asupra membrilor de sindicat să înceteze, iar activitatea să se desfășoare în conformitate cu dispozițiile legale.

În acest vă informăm că în cadrul ședinței din data de 24.08.2020 la care a participat și Președintele Director General al SRR, s-a decis constituirea unei comisii privind o eventuală breșă de securitate, deși documentul la care se face referire (și pe care vi l-am înaintat și Dvs)a fost asumat de către autor – Mario Balint, acesta fiind trimis pe adresele oficiale al SRR, de la o terță adresă de email, fiind astfel public.

Totodată, având în vedere că, deși tot la Studioul Teritorial Reșița a fost semnalată o altă breșă de securitate, fiind dezvăluite date cu caracter personal ale unor salariați, (Anca Marilena Bica Bălălau), așa cum a semnalat și sindicatul nostru, angajatorul nu a dispus nicio măsură, raportul comisiei înființate nefiind încă finalizat, considerăm că sesizările salariaților sunt tratate cu dublă măsură, fiind astfel aplicat un tratament diferențiat.

Vă reamintim că angajatorul are obligația legală de a se asigura că:

 • Este respectată egalitatea de șanse și tratament pentru toți angajații

 • Nu există situații de hărțuire morală, fizică sau de altă natură

 • Există o repartizare justă și echitabilă a turelor de lucru și a sarcinilor de serviciu

 • Se respectă drepturile cu privire la libertatea de exprimare și de asociere

 • Sănătatea și securitatea salariaților nu sunt puse în pericol

 • Salariații îndeplinesc numai sarcinile prevăzute de COR și Standardul Ocupațional pentru funcțiile pe care sunt încadrați, iar fișele de post corespund întocmai

 • Se respectă timpul legal de muncă și de repaus

 • Se asigură iun mediu optim pentru buna desfășurare a activității

 • Dispozițiile legale incidente sunt respectate întocmai și aplicate fără discriminare.


Așteptăm răspuns la contact@ssrr.ro

Cu respect, 24.08.2020

Nicoleta Balaci,

Președinte SSRR

Solicitare conform Legii nr. 544/2001

Către,

Consiliul de Administrație

Societatea Română de Radiodifuziune (S.R.R.)

Subscrisa, Sindicatul Salariaților din Radio România, formațiune legal constituită la nivel de unitate (SRR), prin prezenta formulăm o cerere conform Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare, dar și în calitate de structură sindicală, la care vă solicităm să ne răspundeți în termenul legal de 10 zile,

Având în vedere:

 • atribuțiile Consiliului de Administrație al Societății Române de Radiodifuzine conferite de Legea nr.41/1994 privind organizarea și funcționarea Societății Române de Radiodifuziune și Societății Române de Televiziune,

 • scopul Sindicatul Salariaților din Radio România de a apăra interesele profesionale, economice și sociale ale membrilor ei

 • e-mailul transmis în cadrul Studioului Teritorial Reșița, structură din cadrul S.R.R., pe adresele interne ale studioului, dar și extern, de la o adresă car ne este necunoscută (anexăm e-mail)

prin prezenta vă rugăm să ne comunicați:

 1. Dacă există un proiect/discuție la nivelul Consiliului de Administrație referitor la modificarea structurii organizatorice în ceea ce privește studiourile teritoriale „necesare realizării obiectului specific de activitate” al S.R.R. și cărora li s-a acordat, în conformitate cu legea, competențe în domeniul tehnic, economic, comercial, administrativ, financiar, precum si delegare în probleme juridice. În caz afirmativ, vă rugăm să argumentați.

 1. Dacă a fost solicitat, de către Consiliul de Administrație., un material/o documentare domnului Balint Mario Hadrian, redactor șef în cadrul Studioului Teritorial Reșița, cu privire la o eventuală modificare a statutului postului, din studio teritorial în studio local. În caz afirmativ, vă rugăm să argumentați.

 1. Dacă a fost solicitat, de către Consiliului de Administrație, domnului Balint Mario Hadrian, redactor șef cu delegație în cadrul Studioului Teritorial Reșița (STR), o analiză economico-financiară în cazul în care Radio Reșița pierde statutul de studio teritorial. În caz afirmativ, vă rugăm să argumentați.

 1. Dacă sunteți la curent că la Radio Reșița continuă acțiunile de hărțuire și intimidare a unor angajați, mulți dintre ei adresându-se dumneavoastră, prin intermediul nostru și al managerului Laura Sgaverdea, sesizări la care NU S-A PRIMIT NICIUN RĂSPUNS. De altfel, acest document întocmit și asumat de redactorul șef cu delegație al Studioului Teritorial Reșița, domnul Balint Mario Hadrian, reprezintă tot o formă de hărțuire a membrilor noștri de sindicat, în proiectul respectiv Mario Balint eliminând din organigramă funcțiile deținute de ei (de execuție sau conducere). Am fost informați că managerul Studioului Teritorial Reșița a transmis membrilor CA sesizari cu privire la situația studioului, pentru care, de asemenea, nu a primit niciun răspuns până la data prezentei.

 1. Dacă a fost efectuată o analiză a perfomanței studiourilor teritoriale în ultimii 5 ani. În caz afirmativ, vă rugăm să ne înaintați o copie a acesteia.

 1. Având în vedere îngrijorările transmise de membrii noștri de sindicat, dar și de alți salariați, vă rugăm să precizați care este situația financiară a Societății Române de Radiodifuziune la data prezentei? De asemenea, vă rugăm să comunicați public, în organizație, aceste informații.

 1. Ce ne puteți spune despre stadiul rapoartelor de activitate ale S.R.R. pentru anii 2017-2019 depuse la comisiile de specialitate din ParlamentulRomâniei?

Vă semnalăm, de asemenea, că există deja un obicei la nivelul structurilor responsabile din SRR cărora le adresăm solicitări sau întrebări, de a răspunde evaziv, altor subiecte decât celor solicitate, de a ne informa doar că solicitarea a fost redirecționată, în spețele respective nefăcându-se, de fapt, niciun demers. În afară de faptul că sunt încălcate reglementările referitoare la petiții, această atitudine încurajează abuzurile și pe cei care le comit. Ne referim la răspunsuri aiuritoare, nedemne de funcțiile publice ocupate, venite din partea domnului Eduard Nicolau, director cu delegație Direcția Resurse Umane, domnului Emilian Blînda – secretar general al Studiourilor Teritoriale, Mariana Milan – șef Serviciu Juridic, Geanina Negreanu – șef serviciu Comunicare, Mario Balint Hadrian – redactor șef cu delegație Radio Reșița, Florin Humiță – inginer șef și o perioadă manager cu delegație la Radio Reșița.

Vă rugăm, ca pe lângă răspunsurile solicitate, să dispuneți măsuri.

Cu stimă,

Nicoleta Balaci,

Președinte SSRR

22.08.2020

Solicitare informatii publice

Către

Președinte Director General, Georgică Severin,

In atentia

Consiliul de Administrație al SRR,

Comitetul Director al SRR,

Director Direcția Economică,

Unitate Management Proiect,

Subscrisa, Sindicatul Salariaților din Radio România, formațiune legal constituită la nivel de unitate (SRR), prin prezenta formulăm o cerere conform Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare la care vă solicităm să ne răspundeți în termenul legal de 10 zile. Dorim să primim răspunsuri concrete la următoarele întrebări și copii după documente, acolo unde solicităm.

 1. Dacă începând din 2017 și până în prezent, Societatea Română de Radiodifuziune derulează împreună cu Ministerul Culturii proiecte.

 2. Dacă există aceste proiecte, vă rugăm să le nominalizați și să specificați când au început și pe ce durată se derulează.

 3. Pentru fiecare proiect, vă rugăm să precizați ce foruri din conducerea SRR au hotărât și/sau avizat aceste proiecte.

 4. Pentru fiecare proiect, vă rugăm să precizați dacă au fost/sunt implicați angajați SRR.

 5. Dacă răspunsul la întrebarea 4 este afirmativ, vă rugăm să precizați, pentru fiecare proiect, câți angajați SRR au fost sau sunt implicați.

 6. Dacă răspunsul la întrebarea 4 este afirmativ, vă rugăm să precizați câți angajați sunt din structurile de conducere SRR și câți ocupă funcții de execuție.

 7. Dacă răspunsul la întrebarea 6 este afirmativ în privința unor angajați în structurile de conducere, care sunt acele structuri.

 8. Dacă răspunsul la întrebarea 4 este afirmativ, vă rugăm să precizați care este modalitatea contractuală prin care angajații SRR lucrează pentru acest proiect.

 9. Dacă răspunsul la întrebarea 1 este afirmativ, vă rugăm sa precizați valoarea fiecărui contract în parte.

 10. Dacă răspunsul la întrebarea 1 este afirmativ, vă rugăm să precizați obligațiile SRR în aceste proiecte.

 11. Dacă răspunsul la întrebarea 1 este afirmativ, vă rugăm să precizați dacă și colaboratori ai SRR sunt implicați în acest proiect.

 12. Dacă răspunsul la întrebarea 11 este afirmativ, vă rugăm să precizați care este modalitatea contractuală prin care colaboratorii participă la proiect.

 13. Dacă răspunsul la întrebarea 1 este afirmativ, vă rugăm să precizați în care capitole din Bugetul de Venituri și Cheltuieli al SRR sunt prevăzute bugetarea și cheltuielile SRR.

 14. Dacă răspunsul la întrebarea 1 este afirmativ, vă rugăm să ne puneți la dispoziție copie după următoarele documente:
  – Hotărâri de Consiliu de Administrație al SRR și nota de fundamentare în baza cărora s-au aprobat proiectele.
  – Documente de avizare și/sau aprobare de către Comitetul Director al SRR împreună cu notele de fundamentare pentru aceste proiecte.
  – Avizele juridice și economice, precum și ale altor compartimente implicate
  – Toate rapoartele din baza de date a Arhivei Digitale

 15. Dacă mai sunt și alte proiecte pentru care SRR prin Unitatea Management Proiect a aplicat, în ce condiții, pe ce axe, care este scopul acestora. Vă rugăm să ne comunicațitotodată denumirea proiectelor.

 16. Dacă răspunsul la întrebarea 15 este afirmativ vă rugăm să ne puneți la dispoziție copie după următoarele documente:
  – Hotărâri de Consiliu de Administrație al SRR și nota de fundamentare în baza cărora s-au aprobat proiectele.
  – Documente de avizare și/sau aprobare de către Comitetul Director al SRR împreună cu notele de fundamentare pentru aceste proiecte.
  – Avizele juridice și economice, precum și ale altor compartimente implicate

 17. Dacă în perioada 2017 și până în prezent în cadrul UMP a fost numită o persoană pentru ocuparea postul de Director sau a fost organizat concurs în acest sens.

 18. Dacă în perioada 2017 și până în prezent în cadrul UMP au fost angajate persoane și încheiate contracte individuale de muncă .

 19. Dacă răspunsul la întrebarea 17 este afirmativ, vă rugăm să ne comunicați cate persoane au fost angajate, modul în care au fost recrutate, care este data de începere a contractelor și perioada.

Adresa noastră de corespondență la care așteptăm documentele solicitate este contact@ssrr.ro.

Cu mulțumiri,

Președinte SSRR,

Nicoleta Balaci,

06.08.2020