In atentia membrilor CA – Memoriu SSRR

Către Consiliul de Administrație al Societății Române de Radiodifuziune,

Stimate domnule Președinte Director General,

Stimați membri ai Consiliului de Administrație,


Subscrisa, Sindicatul Salariaților din Radio România, organizație legal înființată la nivel de unitate SRR, afiliată la Federația Națională a Sindicatelor din Cultură și Presă (CulturMedia) și la Confederația Națională Sindicală Cartel Alfa, vă semnalăm următoarele și solicităm măsuri urgente:

 1. Referitor la situația financiară îngrijorătoare a instituției:

În condițiile în care cheltuielile au fost reduse la limita blocării activității instituției, la nivelul SRR sunt în continuare posturi de conducere nejustificat de multe și, o parte dintre ele, în continuare ocupate fără concurs. Numai în cele mai recente 60 de zile au fost numite cu delegație două persoane în funcții care anterior nu fuseseră ocupate. Numărul mare de funcții de conducere încarcă bugetul SRR, și așa insuficient. Vă rugăm să analizați cu celeritate numărul și necesitatea tuturor funcțiilor de conducere și să dispuneți măsuri legale.

Cu această ocazie vă semnalăm o încadrare a unui redactor șef adjunct făcută, în opinia noastră, cu încălcarea legislației și reglementărilor interne.

Este vorba despre funcția de redactor șef adjunct la Radio România Reșița, acesta fiind singurul post de Radio regional al SRR care are, în ciuda unui număr mic de funcții de execuție (sub 30), ocupate toate funcțiile de conducere: manager, redactor șef, redactor șef adjunct, contabil șef, inginer șef (12 funcții de execuție editoriale). Pe funcția de redactor șef adjunct a fost încadrată, de câteva zile, o persoană care a fost inițial încadrată (pe durată determinată, funcție de execuție) la Timișoara, detașată imediat la Reșița, și, în câteva luni, încadrată pe funcția de redactor șef adjunct la Radio România Reșita, cu delegație. De altfel, potrivit informațiilor noastre, la detașarea la Reșița (mai 2019), Sergiu Taban, persoana detașată, a fost însoțită la sediul Radio România Reșița de președinta PSD Caraș Severin, Luminița Jivan, o persoană publică ce pare că are rol de invitat permanent în programele Radio România Reșița.

Ori, Legea 41/1994 cu modificările ulterioare, prevede:

ART. 8

 1. Autonomia si independenta editoriala a serviciilor publice de radiodifuziune si de televiziune sunt garantate prin lege, iar programele acestora sunt ocrotite de orice ingerinte ale autoritatilor publice, precum si de influentele oricaror partide, formatiuni social-policite, sindicale, organisme comerciale si economice sau grupuri de presiune.

Potrivit semnalărilor care ne-au parvenit, memorandumul pentru încadrare nu a fost făcut, așa cum se prevede în Regulamentul de Organizare și Funcționare, al SRR și al fișelor de post, de managerul postului, ci de redactorul șef al postului, el însuși încadrat cu delegație pe această funcție și având o fișă de post atipică, total diferită de a celorlalți colegi care ocupă funcții similare în SRR.

Încadrarea pe o funcție pe durată determinată se face, potrivit legii, în mod excepțional, în baza unei necesități exprimate de manager într-o notă de fundamentare. Având în vedere necesitatea încadrării inițial la Timișoara, considerăm că nu se justifică detașarea la Reșița și, ulterior, în câteva luni, încadrarea pe funcție de conducere la Reșița.

Acest circuit paradoxal al numirilor, coroborat cu informațiile publice că persoana (Sergiu Taban) numită în această funcție, este apropiată de lideri politici locali și deține un site de știri care concurează produsele SRR, ne poate duce cu gândul la posibile fapte de corupție și trafic de influență, pe care le vom semnala, spre investigare, totodată, tuturor autorităților competente. Până atunci, vă solicităm să vă implicați pentru restabilirea legalității în acest caz și să verificați succesiunea documentelor pentru această numire.

Situația financiară dificilă reclamă, de asemenea, limitarea cheltuielilor în privința deplasărilor. Vă rugăm să analizați cheltuielile și oportunitatea deplasărilor externe și să dispuneți măsuri.

 1. Managementul Resurselor Umane

Vă rugăm să analizați oportunitatea și numărul de angajări în curs de desfășurare și să încercați, în limita mandatului legal, să dispuneți eficientizarea politicii de resurse umane.

Totodată, vă solicităm să analizați contractele (oportunitate și valoarea lor) cu prestatori de servicii externi, în afara celor aprobate de Consiliul de Administrație și să dispuneți eficientizarea și la acest capitol a cheltuielilor SRR.

 1. Transparență decizională și dialog social.

Stimați membri ai Consiliului de Administrație,

Vă solicităm, totodată, să dispuneți organizarea cât mai rapidă a unei alte întâlniri cu salariații SRR și cu sindicatele înregistrate legal la nivelul SRR, pentru a completa funcționarea instituției și cu dimensiunea transparenței decizionale și a unui dialog social absolut necesar. Numeroase solicitări care v-au fost adresate la întâlnirea din 6 iunie au rămas fără rezolvare și chiar fără răspuns.

În baza mandatului pe care l-ați dat, conform legii, reprezentanților din Comisia Paritară, vă rugăm să solicitați și să analizați toate modificările Contractului Colectiv de Muncă în 2019, cu impact financiar și de resurse umane asupra instituției, dar și îndeplinirea condițiilor legale ale partenerului de dialog social.

 1. Condiții de muncă

Având în vedere că medicul de familie la care erau arondate aproximativ o mie de persoane, angajate SRR, a fost nevoit să elibereze spațiul din incinta SRR de la București și că obținerea documentelor medicale/consultațiilor se face mult mai greu acum, vă rugăm să ne sprijiniți pentru rezolvarea acestei situații fără precedent în SRR. Menționăm că restaurantul de incintă ocupă în continuare spațiul pe care l-a avut anterior, deși considerăm că argumentele invocate pentru eliberarea cabinetului medical sunt valabile și pentru acesta.

Cu stimă,

Biroul Operativ al SSRR

16.10.2019

Așteptăm răspuns la solicitările înaintate la adresa de corespondență contact@ssrr.ro

Federatia CulturMedia si Cartel Alfa sesizeaza comisiile parlamentare

Către,

Comisia pentru Cultură și Media – Senatul României

Comisia pentru Cultură, arte, mijloace de informare în masă – Camera Deputaților

Comisia pentru cercetarea abuzurilor, combaterea corupției și petiții – Senatul României

Comisia pentru cercetarea abuzurilor, combaterea corupției și petiții – Camera Deputaților

            Federația Națională a Sindicatelor din Cultură și Presă CulturMedia și Confederația Națională Sindicală Cartel ALFA, vă aducem în atenție următoarele aspecte, deosebit de grave, care se perpetuează deja în Societatea Română de Radiodifuziune și vă solicităm să dispuneți măsurile legale. Ce semnalăm constituie, în opinia noastră, încălcări ale legii, comportament abuziv cu angajații instituției, politizarea acesteia, management defectuos, afectarea libertății de expresie, așa cum este definită ea în Constituție și Legea 41/1994 republicată, de funcționare a SRR și SRTv.

 1. Cheltuirea discreționară a banilor publici, ceea ce a condus la un impas financiar fără precedent în istoria Societății Române de Radiodifuziune.

      Societatea Română de Radiodifuziune este, potrivit Legii 41/1994 republicată, serviciu public, de interes național, subordonat Parlamentului. Acest lucru nu o exonerează de respectarea cadrului legislativ general referitor la toate instituțiile finanțate din fonduri publice. Dorim aici să vă semnalăm discrepanțele neîntâlnite în nicio altă societate finanțată din bani publici, între salariile top-managementului și media salariilor funcțiilor de execuție, în special ale personalului de specialitate, așa cum este definit de art. 11 alin  (1) din Legea 41 („orice persoana care realizează, produce, redactează, elaborează sau coordonează emisiuni ori programe sau care are o participare directa şi cu conţinut creator la realizarea acestora”). Președintele Director General are, tot în premieră în istoria instituției, un salariu de aproximativ 7000 de euro lunar, (conform declarației de avere), în timp ce jurnaliștii, tehnicienii, inginerii, personalul de specialitate, restul angajaților, câștigă, în medie, 500-600 de euro lunar. Acest raport nu se justifică nici din punct de vedere al performanțelor manageriale, având în vedere declinul accentuat al SRR, înregistrat în ultimii doi ani, în privința audiențelor, notorietății, echidistanței editoriale, dialogului social, prestigiului, dar nici din punct de vedere al raportării la cadrul legal în privința instituțiilor finanțate din fonduri publice.

      Risipa financiară și problemele cu banii sunt cauzate și de un număr nejustificat de funcții de conducere prevăzut în organigramă, multe ocupate fără concurs, prin delegație reînnoită de mulți ani. Aceste funcții sunt retribuite cu aproximativ 3000 de euro lunar, existând cazuri de șef serviciu coordonând mai puțin de 10 angajați, director cu 20 de subordonați, între care se regăsesc și șefi de serviciu. Există, la un efectiv total de aproximativ 2000 de angajați, 131 de persoane cu funcții de conducere, o treime ocupând posturile fără concurs, numite pe delegație (32 de persoane), existând, în medie, aproximativ o funcție de conducere la 16 subordonați. Vă rugăm să solicitați o situație la zi în privința cheltuielilor directe și indirecte pentru personalul din zona de management (șef serviciu, redactor șef adjunct, redactor șef, manager, inginer șef, contabil șef, director etc) și pentru personalul de execuție, cu raportarea mediei veniturilor din zona managerială, cu media veniturilor pentru personalul de execuție. Mai există, de asemenea, o categorie care presupune cheltuieli consistente din bani publici, respectiv a persoanelor care au cumul de funcții și un spor corespunzător. Aceasta nu este decât o modalitate mascată de a răsplăti sinecurile.

      Vă semnalăm, de asemenea, o situație foarte gravă, ignorată repetat, deși Federația noastră prin sindicatul constituit la nivel de SRR, a adus-o repetat, inclusiv în atenția Consiliului de Administrație: ocuparea funcțiilor de conducere fără concurs. Această situație afectează capacitatea de decizie managerială la nivel 2 și 3 permite conducerii SRR să facă presiuni asupra persoanelor care ocupă aceste funcții.

Vă prezentăm o situație a ocupării posturilor fără concurs:

 1. Aproape toate posturile de redactor șef și redactor șef adjunct (funcții de conducere, responsabile editorial. Radio România Actualități – 4 din 6 posturi de conducere editorială, Radio România Cultural, Radio România Muzical, Radio România București, Radio Cluj, Radio Timișoara, Radio Reșița, Radio Craiova, Radio Mureș, Radio Iași)
 2. Director economic – post ocupat fără concurs, pe delegație, de aproximativ 2 ani, în condițiile în care directorul economic este un factor vital în activitatea instituției. Contabil șef sediul central – post ocupat fără concurs.
 3. Director Resurse Umane, Director Adjunct Comunicare, Director Formații Muzicale
 4. Șefi serviciu – peste 20 de șefi serviciu (sau asimilat) cu funcția ocupată pe delegație, fără concurs.

De asemenea, vă rugăm să verificați cauzele și să luați măsuri în privința unei alte premiere triste în istoria SRR: neplata la timp a serviciilor de antenă, respectiv Societatea Română de Radiocomunicații – deși  aceasta este o obligație legală.

            Un alt aspect grav în privința cheltuirii banilor publici este încheierea unor contracte de asistență juridică între SRR și case de avocatură, deși instituția are serviciu juridic cu angajați și șef de serviciu. Mai mult, utilizarea serviciilor externe de asistență juridică este deseori întâlnită în litigiile cu propriii angajați. Vă rugăm să verificați valoarea contractelor și necesitatea încheierii acestor contracte, în condițiile în care răspunsul standard al conducerii este că sunt contracte confidențiale. Subliniem că în privința cheltuirii banilor publici, există obligativitatea prevăzută de lege de transparentizare a acestor cheltuieli.

            Deplasări în străinătate, ale Președintelui Director General și ale unor membri ai Consiliului de Administrație, pentru cursuri inutile sau evenimente care pot fi acoperite și cu ajutorul corespondenților externi sau a agențiilor de presă. (Coreea, China, Los Angeles, Palma de Mallorca, New York).

            Dotarea aproape a tuturor celor care ocupă funcții de conducere cu mașină, șofer, în condițiile în care pentru emisiuni și personalul de specialitate s-au luat decizii de retransmisii, redifuzări, pentru a nu li se mai asigura transportul în timpul nopții pentru realizarea emisiunilor. Astfel, publicului care plătește activitatea SRR i se oferă reluări sau programe muzicale înregistrate în timpul nopții și în  prima parte a dimineții.

Slaba înzestrare a reporterilor/redactorilor/tehnicienilor/corespondenților cu aparatura necesară. Corespondenții externi primesc sistematic diurnele cu întârziere, pe principiul “take it or leave it”. Aceste aparent disfuncționalități minore se suprapun faptului că unii dintre ei au denunțat derapaje editoriale, presiuni și politizarea programelor.

            Intenția Președintelui Director General de a renunța la emisia pe unde scurte, sub pretextul rectificării bugetare negative, ceea ce ar implica renunțarea la emisia pe unde scurte a Radio România Internațional. O astfel de măsură, care prejudiciază dreptul la informare al cetățenilor din diaspora și dreptul la muncă al angajaților Radio România Internațional, nu este atributul Președintelui Director General. Acest tip de măsuri, potrivit reglementarilor legale, se iau după informarea Parlamentului, Consiliului Național al Audiovizualului, CSAT (SRR este serviciu public de interes național, cu rol strategic în comunicarea către populație, inclusiv în situații de criză/forță majoră etc).

 1. Lipsa dialogului social, încălcarea legislației aferente și măsuri în defavoarea angajaților, presiuni și intimidări.

            Președintele Director General refuză dialogul cu salariații și sindicatele. În data de 6 iunie a.c. a existat o întâlnire cu salariații la sediul din București al SRR, pe care Președintele Director General a descris-o ca organizată la cererea opoziției din Consiliul de Administrație. A fost prima întâlnire de anvergură cu angajații și cu sindicatele de la preluarea mandatului, in 2017. La acea întâlnire PDG a refuzat, abuziv, accesul reprezentanților Cartel Alfa, Federației CulturMedia și a încercat să intimideze liderii sindicatelor din SRR, angajați, nepermițându-le să se prezinte și cu apartenența sindicală, fiind astfel încălcate dispozițiile Legii Dialogului Social (Legea 62/2011).

            Încălcând legea, au fost făcute, la mai puțin de o lună de la negocierea Contractului Colectiv de Muncă, modificări substanțiale, practic renegocierea acestuia, fără aducerea lor la cunoștința angajaților. Au fost reduse importante drepturi ale personalului de specialitate, fără anunțarea angajaților.

            Față de numeroasele cereri în interesul salariaților formulate de Federația CulturMedia sau sindicatul afiliat, conducerea SRR  a manifestat lipsă de transparență și sfidare prin lipsa răspunsurilor solicitate, ori prin deformarea realității juridice. Există presiuni, amenințări asupra unor lideri sindicali și chiar un caz de hărțuire, cu hotărâre judecătorească executorie favorabilă angajatului, nepusă în aplicare.

            Fără precedent și fără motiv argumentat, conducerea SRR a desființat cabinetul medical al medicului de familie de la sediul central, unde erau arondați aproximativ 1000 de salariați cu familiile lor, pretextând necesitatea licitării spațiului. Pe aceeași logică, însă, au rămas în funcțiune restaurantul de incintă și automatele de cafea, ceea ce demonstrează aplicarea preferențială a reglementărilor legale, în funcție de interese personale sau de grup, in defavoarea angajaților.

            La nivel de SRR, deși sunt legi speciale, nu există activitate și nu sunt legal constituite Comitetele de Securitate și Sănătate în Muncă, analizele medicale periodice nu sunt cerute/făcute/centralizate. Nu s-a efectuat măsurătoarea factorilor de risc, așa cum sindicatul afiliat federației noastre a solicitat încă de anul trecut, în contextul unei incidențe mari a mortalității și a afecțiunilor incurabile. Foarte multe spații în care își desfășoară activitatea personalul SRR sunt improprii, prezintă riscuri medicale sau nu sunt amenajate ori igienizate corespunzător. În clădirile SRR se muncește în condiții improprii, fără materiale igienico-sanitare, în spații cu șobolani și gândaci, cu aparate de aer condiționat sau de ventilare neigienizate.

            De câteva luni s-a organizat un concurs pentru medic de medicina muncii, în condițiile în care în organigramă nu se regăsește acest post și prevederile legale stipulează încheierea unui contract și nu angajare. Acel concurs ne-a dus mai degrabă la concluzia unei sinecuri, având în vedere că, deși au existat între timp accidente de muncă la nivel SRR, peste activitatea de medicina muncii s-a așternut liniștea.

            Nu există documentația privind evaluarea riscurilor profesionale, deși Legea 319/2006 și normele de aplicare a acesteia prevăd inclusiv sancțiuni pentru nerealizarea evaluării riscurilor și ignorarea măsurilor de reducere a riscurilor de accidente de muncă și îmbolnăviri profesionale.

            Încadrarea și poziționarea discriminatorii în grila de salarizare. Există, pe de-o parte, pentru funcție și muncă similare, diferențe salariale și de 100%. Criteriile de majorare/negociere salarială nu au fost făcute publice. Există persoane în zona de execuție angajate recent sau obediente conducerii care încasează salarii la nivel de management, fără să susțină concurs și desfășurând activități similare altor colegi, salarizați și de două ori mai puțin. În prezent sunt zeci de solicitări de renegociere salarială la cabinetul Angajatorului, unele de peste un an, rămase fără răspuns. Astfel este încălcat principiul egalității de șanse, dar și dispozițiile imperative din Codul Muncii. Situația dificilă în care se regăsesc mulți dintre angajații SRR în privința salarizării a fost adusă la cunoștința angajatorului si la ședința din 6 iunie a.c. Solicitările au rămas fără răspuns.

            Pe de altă parte, sunt înregistrate discriminări și între categoriile de salariați. Un exemplu elocvent ar fi al personalului de specialitate, așa cum este definit de legea 41, care este salarizat la un nivel ridicol și umilitor față de alte categorii de personal. De altfel, Președintele Director General și-a exprimat și public disprețul față de redactori/reporteri/realizatori, opinând că nu au o specializare, ci se pot recalifica din orice meserie.

Incompatibilități. Sunt situații în care managerul hotărăște, el sau familia sa pun in aplicare. La Radio România Actualități – redactor șef pe delegație, producător al unor emisiuni politice, realizate de soție. Același redactor șef a fost audiat de Comisiile de Cultură față de acuzații ale unor angajați de politizare a emisiunilor.

Șef Serviciu Juridic, membru al Comitetului Director, reprezentant la litigii în instanță, membru al Corpului de Control, președinte de comisie de cercetare disciplinară; jurist al Consiliului de Administrație. (Ca membru al Comitetului director, avizează documentele Consiliului de Administrație și apoi, în Consiliu, întocmește și dă aviz juridic/ consiliază membrii Consiliului de Administrație.

Director tehnic/director economic – membri ai Comitetului Director (atribuții descrise de legea 41/1994) avizează bugete și achiziții, totodată gestionează bugetele și propun achizițiile.

Lipsa de transparență a actului managerial. Planul și obiectivele strategice ale instituției nu sunt aduse la cunoștința salariaților. Negocieri salariale cu prezentarea contractului de muncă salariatului căruia i se cere semnătura fără negocierea directă cu angajatorul.

            Concursuri ilegale de angajare organizate având suport legal doar ordin de președinte director general, fără observatori sindicali, (potrivit prevederilor Contractului Colectiv de Muncă) și fără respectarea Hotărârii de Guvern 286/2011 privind ocuparea posturilor vacante sau temporar vacante. Prezența, în comisiile de angajare sau de contestație, a unor persoane care ocupă fără concurs funcții de conducere sau care nu au promovat astfel de concursuri.

 1. Politizarea instituției, a programelor și presiuni asupra jurnaliștilor.

            Deși au fost semnalate în spațiul public derapaje ca – jurnalist de la Radio Oltenia Craiova prezentând de pe scenă o întâlnire electorală, eliminarea de pe post a unui jurnalist de la Radio Reșița și înlocuirea sa cu redactorul șef (numit cu delegație) pentru a realiza un interviu cu un lider politic, emisiune la care nu s-au mai acceptat telefoanele publicului, diverse omisiuni ale unor evenimente sociale din programul Radio România Actualități, la nivel de SRR nu s-a luat nicio măsură. Lipsa opiniei și materialelor despre categorii sociale: vârstnici, persoane cu dizabilități, categorii sociale defavorizate. Având în vedere structura managerială menținută în mare parte fără concurs, asupra jurnaliștilor se produc presiuni ori îngrădiri ale dreptului la liberă exprimare. În această categorie intră inclusiv așa zisele ședințe de redacție de la Radio România Actualități, unde redactorul șef fără concurs și redactorii șefi fără concurs decid și le dau jurnaliștilor agenda, subiectele și formatul lor. Astfel încât, din grila de programe RRA lipsesc anchetele, studiile de caz, observațiile critice, obiectivitatea necesară, impusă de legea de funcționare.

            În același timp vă semnlalăm și faptul că, deși Legea 41/1994 și Statutul Ziaristului prevăd faptul că la nivelul SRR trebuie să funcționeze un Consiliu de Onoare care să analizeze, în calitate de instanță internă de arbitraj, orice abuz sau încălcare a normelor deontologice, acest Consiliu nu funcționează în prezent. Mai mult, alegerile pentru membrii Consiliului de Onoare desfășurate la începutul anului 2019 au fost anulate, fiind constatate încălcări ale procedurii de organizare și desfășurare, în prezent fiind tergiversată reluarea acestora.

Față de cele semnalate, vă solicităm măsuri urgente, în vederea funcționării în legalitate a SRR și îmbunătățirii condițiilor de muncă ale salariaților de rând, care slujesc cu onestitate publicul.

Cu stimă,

Bogdan Iuliu Hossu

Președinte CNS Cartel ALFA

Solicitare SSRR – 23.08.2019

In atenția Președintelui Director General al Societății Române de Radiodifuziune, Georgică Severin

În atenția membrilor Consiliului de Administrație al Societății Române de Radiodifuziune,

Stimați membri ai Consiliului de Administrație,

Subscrisa, Sindicatul Salariaților din Radio Romania, formațiune legal constituită la nivel de unitate – SRR, vă solicităm, cu respect, să uzați de toate mijloacele legale pentru soluționarea următoarelor probleme existente la nivelul SRR:

 • Eliminarea subfinanțării instituției. Vă rugăm să vă adresați tuturor forurilor responsabile, pentru obținerea unei rectificări pozitive bugetare, având în vedere că acum SRR funcționează la nivel “de avarie” din cauza lipsei de fonduri (potrivit argumentelor domnului Președinte Director General, expuse deseori în ultima perioadă în ședințele cu managerii).

 • Lămurirea situației de la Radio România Internațional, având în vedere anunțului (de asemenea, repetat) al domnului Președinte Director General, de a renunța la emisia pe unde scurte, demers pe care il considerăm inacceptabil și contrar reglementărilor legale și intereselor naționale. (Vom detalia argumentele).

 • Comunicarea, către salariați, a situației financiare reale a instituției și a intențiilor Dvs, în ce privește politica de personal și discuții cu sindicatele. Precizăm că strategia și obiectivele Consiliului de Administrație nu se cunosc și nu au fost prezentate angajaților SRR. Vă solicităm, totodată, o noua întâlnire cu salariații și sindicatele.

 • Vă rugăm să reanalizați, totodată, necesitatea, oportunitatea existenței tuturor funcțiilor de conducere din organigrama SRR și să dispuneți ocuparea posturilor de conducere prin concurs.

Vă prezentăm, la final, argumentele pentru menținerea pe frecvențe a postului Radio România Internațional:

Potrivit legii de funcționare a SRR și SRTV, respectiv legea 41/1994, completată, (1) Societatea Română de Radiodifuziune şi Societatea Română de Televiziune elaborează şi transmit spre difuzare programe în limba română şi în alte limbi, adresate ascultatorilor şi telespectatorilor din întreaga lume, pentru a promova imaginea României şi politica sa internă şi externă.

(2) In acest scop, în cadrul Societăţii Romane de Radiodifuziune şi al Societăţii Romane de Televiziune funcţionează departamente de emisiuni pentru străinătate.

Decizia de renunțare la emisia RRI pe frecvențe, considerăm că este una strategică și se ia în urma consultării mai multor foruri – Parlament, CSAT, CNA, Ministerul Afacerilor Externe etc și vă solicităm să nu dați curs unor argumente care ar echivala produsele multimedia cu emisiunile pe frecvențe.

Având în vedere că, potrivit Ministerului pentru Românii de Pretutindeni, în afara țării trăiesc peste 9 milioane de români, dispariția emisiunilor Radio România Internațional de pe frecvențe, ar însemna prejudicierea acestor cetățeni de informațiile din țară și discriminarea lor, deși sunt contribuabili la statul român, implicit finanțatori ai SRR.

De asemenea, renunțarea la emisia pe frecvențe implică, indubitabil, restructurări de personal, demers față de care Sindicatul Salariaților din Radio România se opune vehement, în absența unor politici coerente de ocupare a posturilor vacante, utilizarării optime a resursei umane sau numirile pe delegație a unor manageri. Vă solicităm respectuos, dar ferm, să nu girați măsuri care nu au un fundament serios, clar, optim, in privința politicilor de personal.

Ne exprimăm disponibilitatea să sprijinim eforturile Dvs de obținere a unei rectificări bugetare pozitive, prin toate pârghiile sindicale, ale federației și confederației la care suntem afiliați.

Vă rugăm să ne comunicați în termenul legal răspunsul la această petiție.

Cu stimă,

Biroul Operativ al SSRR,

23.08.2019

Solicitare – În atenţia membrilor Consiliului de Administraţie al Societăţii Române de Radiodifuziune

În atenţia membrilor Consiliului de Administraţie al Societăţii Române de Radiodifuziune

În atenția domnului Președinte – Director General al Societăţii Române de Radiodifuziune

Sindicatul Salariaților din Radio Romania, organizație sindicală înființată la nivelul Societății Române de Radiodifiziune, in urma sesizărilor si solicitărilor sosite din partea membrilor noștri de sindicat vă rugăm să ne transmiteți următoarele informații:

1. Care este baza legală a reținerii tichetelor de masă pentru personalul aflat in delegație pe perioada deplasării, cu indicarea temeiului legal.

2. Care este termenul de acordare a indemnizației de delegare pentru personalul aflat in delegație in afara României si care sunt motivele pentru care plata acestor drepturi intarzie regulat (pana la 2 saptamani). Va rugam sa indicati temeiul legal. Potrivit ordinelor de deplasare ale corespondentilor in strainatate, semnat de angajator, diurna trebuie platita la inceputul perioadei de deplasare.

3. Dacă Societatea Română de Radiodifuziune intră sau nu sub incidența HG 718/2018

4. Dacă timpul de deplasare, în cadrul delegațiilor, este inclus în perioda de timp în care angajații sunt la dispoziția angajatorului și în interesul acestuia, cu indicarea temeiului legal.

5. Dacă Societatea Română de Radiodifuziune este considerată a fi instituție publică sau nu, cu indicarea temeiului legal.

6. Dacă timpul de deplasare, în cadrul delegațiilor, este sau nu este inclus în perioda de timp în care angajații sunt la dispoziția angajatorului și în interesul acestuia, cu indicarea temeiului legal.

7. Care este decizia Consiliului de Administrație prin care a fost modificată organigrama și ștatul de funcții al SRR prin introducerea postului de medic medicina muncii și care a fost procedura de ocupare a postului vacant. În același timp vă rugăm să ne precizați dacă au fost sau nu respectate dispozițiile Legii 76/2002 privind comunicarea posturilor vacante.

8. Dacă negocierea nivelului indemnizației de delegare, în cadrul Societății Române de Radiodifuziune, prin Contractul Colectiv de Muncă este condiționată de Legea 227/2015 art. 76, alin (2), lit. f) sau de HG 714/2018.

Precizăm că informațiile solicitate se încadrează în categoria informațiilor de interes public.

Cu stima,

Președinte SSRR

Nicoleta Viorica Balaci

12.07.2019

Către Guvernul României – In atentia Doamnei Premier Viorica Dăncilă

Stimată Doamnă Premier,

Subscrisa, Sindicatul Salariaților din Radio România, formațiune legal constituită în baza legii 62/2011, la nivel de unitate – Societatea Română de Radiodifuziune – potrivit hotărârii judecătorești 6302/303/2018, afiliată la Federația Națională a Sindicatelor din Cultură și Mass-Media, totodată membră a Confederației Naționale Sindicale Cartel Alfa,

Vă aducem la cunoștință următoarea situație și vă solicităm respectuos să sprijiniți angajații și colaboratorii Societății Române de Radiodifuziune (SRR).

În incinta sediului de la București al SRR funcționează de peste 50 de ani un cabinet medical. Deosebit de util având în vedere fluxul continuu și specificitatea muncii de jurnalist sau personal de specialitate (definită în legea de funcționare 41/1994), care aduce, pe lângă satisfacții profesionale, dezvoltarea unor afecțiuni periculoase, dar și o incidență a deceselor mai mare decât în alte domenii. La acest cabinet medical exista un medic de familie la care sunt arondați aproximativ 1867 de pacienți, actuali sau foști angajați ai Radioului public. Dintre ei, peste 300 sunt tratați constant pentru afecțiuni cronice.

De câteva zile am fost anunțați că nu va mai fi prelungit contractul cu respectivul medic începând de la 1 iulie 2019, din cauză că este necesară emiterea unei Ordonanțe de Guvern (aveți comunicat atașat) care să permită licitația pentru spațiul cabinetului medical. Din lămuririle pe care le-am cerut consilierilor Președintelui Director General, înțelegem că este vorba despre o ordonanță care ar fi consecința legii 213/1998 actualizată și că demersurile respective s-ar fi făcut către Guvern din luna noiembrie 2018, însă au ramas pâna in prezent fără niciun răspuns. Studiind împreună cu avocați sindicali această lege, dar și prevederile OUG 124/1998, art.14:

(1) Cabinetele medicale se pot înființa în cadrul actualelor dispensare medicale, policlinici ori în alte spații puse la dispoziție de autoritățile publice centrale sau locale ori în spații private, autorizate.

(2) Bunurile imobile aflate în proprietatea privată a statului sau a unităților administrativ-teritoriale, utilizate în prezent pentru activități medicale, pot fi date în folosință gratuită, închiriate, concesionate ori vândute fără licitație publică cabinetelor medicale sau, după caz, unităților medico-sanitare cu personalitate juridică.

(3) Bunurile imobile aflate în proprietatea publică a statului sau a unităților administrativ-teritoriale, utilizate în prezent pentru activități medicale, vor fi trecute în domeniul privat al statului, respectiv al unităților administrativ-teritoriale, potrivit art. 10 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia.

(4) Bunurile menționate la alin. (3) vor putea fi concesionate, fără licitație publică, cabinetelor medicale sau, după caz, unităților medico-sanitare cu personalitate juridică, după finalizarea operațiunii de inventariere prevăzute la art. 19 din Legea nr. 213/1998.

nu ne-a reieșit necesitatea emiterii unei ordonanțe pentru un subspațiu al unui imobil deja încredințat legal. (precizăm că există în incinta SRR și alte spații în care se desfășoară alte activități – bufet de incintă, sala de concerte, automate de cafea) pentru care nu a fost necesară Ordonanță de Guvern.

Din dorința de a veni în sprijinul atâtor familii care depind de asistența medicală acordată de acel cabinet medical, dar și de a proteja viața și sănătatea angajaților Radio România, vă solicităm respectuos să analizați posibilitatea folosirii tuturor pârghiilor legale de care dispuneți pentru ca asistența medicală să rămână la dispoziția angajaților SRR.

Totodată, având în vedere incidența tot mai mare a îmbolnăvirilor, accidentelor și deceselor în rândul angajaților SRR, vă solicităm respectuos să ne sprijiniți, prin forurile subordonate, pentru efectuarea de măsurători și determinări ale condițiilor de muncă, expunere la câmp electrostatic, electromagnetic, agresiuni fonice, pentru reducerea riscurilor de îmbolnăviri și deces.

Cu deosebită considerație,

Biroul Operativ prin Vicepreședinte,
Marius Dorian Tănase

Data
27.06.2019

Comunicat de presa 26.06.2019

         Sindicatul Salariatilor din Radio Romania a inceput demersurile pentru restabilirea normalitatii in privinta cabinetului medical destinat salariatilor de la sediul central. 

          Astfel, reprezentantii SSRR au luat contactat persoanele responsabile din cadrul institutiei si au solicitat clarificarea cadrului legislativ in baza caruia s-a luat decizia sistarii contractului pentru cabinetul medical din incinta unitatii si si-au aratat disponibilitatea de a sesiza Guvernul Romaniei (pentru emiterea ordonantei la care conducerea SRR a facut referire in comunicatul adresat salariatlor), Comisiile de Cultura ale Parlamentului si toate forurile care au competente in sanatatea si securitatea in munca. 

          Sindicatul Salariatilor din Radio Romania face apel la conducerea SRR sa se implice in protejarea angajatior, potrivit legii 319/2006, Codului Muncii, Legii dialogului social si Contractului Colectiv de Munca.

Mesaj de solidaritate

 

Sindicatul Salariaților din Radio Romania se solidarizează cu protestul Comisiei Naționale de Arheologoie și cu toți colegii din muzee care poarta banderole, in 14 iunie.

Sindicatul Salariaților din Radio Romania atrage atenția, totodată, autorităților, că Sectorul Cultură și mass-media este marginalizat și țiinta a numeroase atacuri, sub forma de subfinanțare, clientelism politic la conducerea instituțiilor și presiuni asupra angajaților.

Comisia Națională de Arheologie a anunțat, marți, că va intra în grevă pe termen nelimitat, începând cu 14 iunie, data următoarei sale ședințe de plen, în cazul în care Ministerul Culturii și Identității Naționale nu va găsi căile potrivite de dialog și de acțiune concretă pentru a evita o „vulnerabilizare asumată a patrimoniului cultural”, prin modificarea şi completarea Ordonanței Guvernului nr. 43/2000 privind protecţia patrimoniului arheologic şi declararea unor situri arheologice ca zone de interes naţional.

Biroul Operativ

14.06.2019

In atentia CA si PDG al SRR

În atenţia membrilor Consiliului de Administraţie al Societăţii Române de Radiodifuziune

În atenţia domnului Preşedinte Director General al Societăţii Române de Radiodifuziune

Sindicatul Salariaţilor din Radio România, organizaţie sindicală înfiinţată la nivelul Societăţii Române de Radiodifuziune, având în vedere convocarea tuturor salariaţilor în vederea consultării pe temele care vizează buna funcţionare a Societăţii Române de Radiodifuziune şi temele de interes pentru angajaţi, vă readucem în atenţie câteva aspecte sesizate si in trecut.

– Salarizarea personalului SRR ridică in continuare probleme în sensul diferenţelor şi discrepanţelor dintre categoriile de personal şi dintre salariaţii care prestează, în principal, aceleaşi activităţi şi sunt remuneraţi diferenţiat fără o temeinică justificare. În acest sens reamintim faptul că se impune o analiză pertinentă, concretă şi corectă a activităţilor desfăşurate şi o reaşezare a grilei de salarizare în sensul ierarhizării corecte a salariilor. Considerăm că grila de salarizare trebuie să aibă la bază cel puţin trei principii esenţiale, respectiv salarizarea decentă, remunerarea corectă din punct de vedere al sarcinilor de serviciu şi al importanţei în cadrul SRR şi principiul nediscriminării şi al egalităţii de şanse şi de tratament. Un deziderat perfect realizabil ar fi şi defalcarea pe gradaţii a salariilor pentru aceeaşi funcţie, între indicele minim şi cel maxim, precum şi stabilirea unui mod clar de avansare de la o gradaţie la cea următoare. Astfel, fiecare angajat ar avea aşteptări obiective odată cu creşterea vechimii sale în SRR. Consideram, totodată, că un alt principiu care ar trebui să guverneze salarizarea in SRR ar fi faptul că obiectul de activitate al SRR (producerea şi transmiterea de programe) se realizează cu personalul de specialitate (în sensul definit de legea 41/1994), iar această categorie profesională este printre cele mai defavorizate în SRR (Adresa către CA cu Nr. 656 din 12.02.2019).

Obiectivele unei salarizări corecte pot fi atinse numai printr-un dialog corect şi permanent între salariaţi, împreună cu reprezentanţii acestora şi angajator prin organele sale de conducere.

– Condiţiile precare de muncă ale salariaţilor şi lipsa măsurilor de eliminare sau diminuare a factorilor de risc de accidente de muncă şi de îmbolnăviri profesionale. În această privinţă, vă reamintim că am solicitat în repetate rânduri conducerii SRR efectuarea determinărilor factorilor de risc, realizarea de către persoanele responsabile a evaluării de riscuri şi a planului de măsuri conform legii. Reiterăm faptul că acestea sunt obligaţii impuse prin acte normative, iar nerespectarea lor are consecinţe negative asupra securităţii şi sănătăţii în muncă (Adresa către CA cu Nr. 78 din 27.02.2019).

– Acordarea tichetelor de vacanţă, prevăzute de lege şi aprobate în cadrul bugetului SRR nu a fost încă pusă în aplicare, iar acest fapt generează şi va genera în continuare prejudicii salariaţilor care şi-au efectuat concediul de odihnă sau îl vor efectua anterior acordării acestora. În aceste condiţii considerăm că se impune indentificarea de urgenţă a soluţiilor de acordare imediată a drepturilor pentru angajaţii care nu şi-au efectuat concediul de odihnă, iar pentru cei care l-au efectuat dar nu au beneficiat de tichetele de vacanţă trebuiesc găsite şi negociate soluţii de remediere (Adresa către CA cu Nr. 656 din 12.02.2019).

– În ceea ce priveşte propunerea de modificare a Legii 41/1994, SSRR reaminteşte membrilor Consiliului de Administraţie al SRR că au obligaţia de a susţine interesele instituţiei şi de a participa activ în procesul legislativ, mai ales că structura organului de conducere reflectă în mod direct structura Parlamentului României în controlul căruia se află. Astfel, modificările actului normativ care reglementează modul de organizare şi funcţionare trebuie să aducă SRR la un nivel care să pună în valoare importanţa acestuia şi să servească interesul public într-un mod eficient şi cu profesionalism. Faptul că SRR se află, conform legii, sub control parlamentar trebuie să asigure independenţa editorială, iar acest lucru presupune, printre altele şi independenţa financiară. Considerăm că eliminarea taxei şi finanţarea instituţiei de la bugetul de stat este de natură să ridice suspiciuni cu privire la independenţa editorială. Membrii Consiliului de Administraţie au, printre altele, obligaţia de a identifica, alături de partenerii sociali, cea mai bună variantă de funcţionare fără suspiciuni în privinţa independenţei editoriale, de a o susţine şi de a o implementa.

– Având în vedere permanentele modernizări din zona audiovizualului, identificate de altfel şi în cadrul conferinţelor internaţionale la care reprezentanţii SRR participă în fiecare an, lipsa unui buget anual consistent destinat investiţiilor se reflectă direct atât în condiţiile de muncă din instituţie, care se degradează constant, cât şi în scăderea capacităţii de menţinere şi creştere a numărului de ascultători.

Cu stimă,

Biroul Operativ SSRR

Data: 04.06.2019

Solicitare transmisiune intalnire CA si angajati

In atentia domnului Georgica Severin, Presedinte-Director General
al Societatii Romane de Radiodifuziune

Subscrisa, Sindicatul Salariatilor din Radio Romania, va solicitam ca intalnirea Consilului de Administratie cu angajatii, din 6 iunie a.c. sa fie transmisa live in mediul online, exclusiv pentru angajatii si colaboratorii institutiei.

Solicitarea noastra are la baza numeroasele cereri ale colegilor care nu pot ajunge si care doresc sa fie pusi la curent cu subiectele discutate si principiul transparentei si bunei credinte care, de asemenea, e necesar sa guverneze activitatea SRR.

Catre CA si PDG al SRR

Stimati membri CA,

Stimate domnule Presedinte Director General.

Subscrisa, Sindicatul Salariatilor din Radio Romania, formatiune legal constituita la nivel de unitate – Societatea Romana de Radiodifuziune, va aducem in atentie urmatoarele si va rugam sa dispuneti masuri. Totodata, va rugam sa dispuneti ca raspunsurile din toate memoriile adresate Consiliului de Administratie sa ne fie puse la dispozitie intrucat pana astazi nu am primit niciun raspuns la documentele / solicitarile pe care vi le-am inaintat.

Prin acest nou memoriu vrem sa semnalam o presiune fara precedent, insotita de hartuiri si amenintari la adresa membrilor nostri de sindicat, dar si asupra breslei jurnalistilor, in general.

Va vom prezenta cea mai recenta situatie, dar si alte cazuri pe care noi le consideram extrem de grave.

In urma cu cateva zile (6 mai a.c.), vicepresedintele Sindicatului nostru, Marius Dorian Tanase, a fost anuntat ca pe grupul de whatsapp al managerilor a aparut un text postat de domnul Director Burloiu Constantin, totodata membru al Comitetului Director.

Textul suna in felul urmator:

„Putem demonstra ca textul e facut de Tanase, dar ca sa aflam cine a intrat in calculatorul lui Dolea, trebuie sa mai sapam”.

 Acest text ne invoca vremuri de trista amintire, care, se pare, au revenit in Radio Romania, la 30 de ani de la Revolutie. Dincolo de asta, ne confirma ceea ce mai multi sindicalisti ne-au semnalat: angajatii SRR sunt urmariti, iar celor incomozi li se pun pe urme persoane special desemnate, desi nu exista in organigrama SRR functii cu asemenea atributii.

Tanase Marius Dorian ne-a mai semnalat si in 2017 ca i s-a ridicat calculatorul de serviciu, sub pretextul unor reparatii si a fost returnat peste aproximativ 6 luni (o perioada destul de lunga pentru reparatia unui calculator). De altfel, el a fost tinta si unor hartuiri verbale sau in scris (Dl. Dan Preda, 2018, in fata radioului, in prezenta unor martori, Dl. Dan Preda – 2017), dar si defaimarea sa prin furtul de identitate in mediul online (exista o plangere depusa la organele abilitate).

Ingrijoratoare sunt presiunile si abuzurile comise asupra angajatilor: la Radio Resita, unde in cursul lunii martie, un realizator de emisiuni a fost alungat de pe post in timpul serviciului, de redactorul sef numit cu delegatie, Mario H. Balint, pentru ca acesta din urma sa realizeze un interviu cu presedinta organizatiei locale PSD.

Tot Mario H. Balint a semnat un articol denigrator si amenintator la adresa unei alte colege scoase de pe post, respectiv Dana Dumascu Costea, folosind argumentele conducerii Radio Romania Actualitati, argumente nereale si neprobate. Precizam ca Dana Costea Dumascu a fost asistata medical la sediul institutiei, dupa ce I s-a facut rau in urma unei convorbiri telefonice cu redactorul sef RRA, Nicu Popescu. Incidentul medical, PETRECUT IN TIMPUL SERVICIULUI, a fost urmat de 10 zile de concediu medical.

Este trist ca, in loc sa anunte si sa activeze Comisia de Securitate si Sanatate in Munca, responsabilii postului au gasit de cuviinta sa faca noi presiuni, iar redactorul sef Mario Balint sa aiba o atitudine publica pe care noi o consideram nedemna de conducerea Radio Romania.

Tot la redactia Informatii, au fost semnalate public, cu dovezi, manipulari ale stirilor, atat din punct de vedere al continutului ( cazul stirii din care a disparut numele liderului PSD, Liviu Dragnea), dar si al paginarii (cazul mediatizat de presa – 8 stiri cu 8 ministri).

Avem informatii transmise de mai multi colegi de la Redactia Informatii ca acest caz, al Dana Dumascu Costea, nu este singurul in ultima perioada, existand buletine de stiri unde prezentatorul a fost luat de pe hol sa citeasca in locul altcuiva caruia I se facuse rau. Producatorilor li se da telefon inainte de buletinele de stiri mai mari si radiojurnale si li se verifica paginarea si continutul acestora.

Aceasta este doar o parte din atmosfera marcata de intimidari si presiune la care sunt supusi multi angajati ai SRR, institutie pe care Dumneavoastra in acest mandat o conduceti si asupra careia aveti toate parghiile ca astfel de lucruri sa nu se intample.

 • Va rugam sa dispuneti o ancheta interna privind monitorizarea calculatoarelor si telefoanelor angajatilor (puse la dispozitie de SRR) si sa anuntati in paralel si organele abilitate sa faca verificari.
 • Va rugam sa dispuneti masuri pentru ca revenirea la serviciu a colegei Dana Dumascu Costea sa se faca intr-un climat normal, colegial si acesteia sa i se dea tot suportul legal, iar incidentul de munca sa fie raportat la Inspectoratul Teritorial de Munca Bucuresti.
 • Va rugam sa ne precizati in ce baza legala/institutionala domnul director Burloiu poate verifica activitatea angajatilor SRR (in afara celei a subordonatilor sai).
 • Va rugam sa dispuneti masuri astfel incat niciun membru al conducerii SRR sa nu mai ameninte sau intimideze angajatii institutiei.

Cu stimă,

Biroul Operativ al SSRR,

8.05.2019