SOS Radio România!

Crește numărul de infectări la Radio România, iar angajatorul simulează protecția salariaților și a măsurilor de prevenire a înfectării.

În Societatea Română de Radiodifuziune numărul de persoane care au fost confirmate pozitiv a depășit 20, numai în ultimele zile fiind raportate mai mult de 7 la sediul central. Alte persoane sunt in izolare și asteaptă rezultatul testării.

Încă de la început am solicitat conducerii SRR să adopte proceduri și să ia măsuri reale de prevenire și protecție, însă problema epidemiologică a fost tratată cu superficialitate și dezinteres.

Astfel, în zonele de emisie și producție ale Radio România Actualități, postul public național, există aproape zilnic confirmări de infectare SARSCov2! Cu toate acestea, sunt angajați care nu au primit măști din martie-aprilie, iar dezinfectarea se face o singură dată pe zi, în condițiile în care fluxul de persoane este timp de 24 de ore pe zi. Acest tip de activitate, respectiv emisia în direct, presupune întâlnirea și munca simultană, în spații comune, timp de 24 de ore, a realizatorilor, producătorilor, reporterilor, tehnicienilor, regizorilor, secretarilor. Pentru specificul acestei activități nu s-au făcut proceduri de eșalonare pe ture a tuturor, ci doar a câtorva realizatori, nu au fost marcate culoare speciale spre și dinspre emisie/producție, în redacții nu se respectă distanțarea socială și angajații se infectează pe rând.

SSRR a trimis în repetate rânduri solicitări și apeluri către conducerea societății, să protejeze angajații și să deblocheze sumele necesare testării acestora. Solicitările noastre au fost tratate cu același dezinteres și cu aceeași superficialitate, cu care mulți dintre cei care ocupă posturi de conducere fără a dovedi prin concurs abilitățile necesare, se joacă zi de zi cu siguranța și viața oamenilor, rezumându-se la comunicate de presă în care suntem sfătuiți să ne spălăm pe mâini sau răspunsuri în doi peri, golite de conținut, date solicitărilor sindicale.

Ieri, Sindicatul Salariaților din Radio România a transmis conducerii Parlamentului, Guvernului, Primului Ministru, Direcției de Sănătate Publică, un memoriu în care arată aceste aspecte și cere sprijin pentru angajații Socieității Române de Radiodifuziune.

Să nu uităm că Radio România și Televiziunea Română sunt, potrivit legii, instituții de interes strategic, care funcționează în beneficiul cetățeanulu i și care ar trebui să îl poată informa și educa și mai mult, în actualul context pandemic.

Când nu va mai avea cine să intre pe post, să meargă pe teren sau să asigure suportul tehnic, îi invităm pe cei care au tratat cu indiferență și dispreț această problemă să o facă!

Sperăm din tot sufletul să nu fie nevoie să îi invităm și să traiască în locul unor colegi care puteau fi protejați.


Sindicatul Salariaților din Radio România

Adresa catre CA al SRR – Negociere CCM

Către,

Societatea Română de Radiodifuziune (S.R.R.)

Domnului Georgică Severin – Președinte Director General

Membrilor Consiliului de Administrație

Subscrisa, Sindicatul Salariaților din Radio România, formațiune legal constituită la nivel de unitate (SRR), e-mail contact@ssrr.ro,

Având în vedere:

 • Hotărârea Consiliului de Administrație al S.R.R. cu nr.378/24.09.2020 și nota de fundamentare întocmită de Direcția Management Organizațional din cadrul S.R.R. cu privire la

 • mandatarea PDG al SRR în vederea demarării procesului de negociere colectivă la nivelul S.R.R. cu sindicatul/sindícatele reprezentativ/reprezentative,

 • constituirea unei comisii de negociere din partea S.R.R. pentru încheierea unui nou Contract colectiv de muncă (C.C.M.),

 • semnarea unui nou Contract colectiv de muncă,

 • depunerea tuturor diligențelor legale în scopul înregistrării Contractului colectiv de muncă la Inspectoratul Teritorial de Muncă București (anexa1)

 • Adresa S.R.R. nr.1.00/4030/05.10.2020 către organizațiile sindicale din Societatea Română de Radiodifuziune/Reprezentanții salariaților din Societatea Română de Radiodifuziune prin care a fost formulat ANUNȚUL privind intenția începerii negocierii unui nou contract colectiv de muncă la nivelul S.R.R. pentru data de 21.10.2020, ora 10.00 (anexa 2)

 • Adresa S.R.R. nr.1.00/4031/05.10.2020 în atenția salariaților S.R.R. prin care aceștia sunt informați despre intenția conducerii S.R.R. cu privire la începerea negocierii unui nou contract colectiv de muncă la nivelul S.R.R. (anexa 3)

 • Adresa sindicatului nostru – Sindicatul Salariaților din Radio România înregistrată la cabinet Președinte Director General cu nr. 1.00/4066/06.10.2020 (anexa 4)

 • Adresa S.R.R. – Serviciul Comunicare și Relații Publice cu nr.20.00/111/08.10.2020 (anexa 5)

prin prezenta, formulăm următoarele observații:

HCA nr.378/24.09.2020 a fost postată, spre informare publică, pe site-ul S.R.R. în data de 06.10.2020, ora 12.15, cu încălcarea termenului prevăzut în Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului de Administrație în ceea ce privește postarea publică a hotărârilor și deciziilor C.A..( ref. anexa 5)

În preambulul HCA nr.378/24.09.2020, baza legală în hotărârea emisă este Legea nr.253/2003 – Codul muncii, înțelegem că este o eroare materială pe care vă rugăm să dispuneți Serviciului Juridic să o corecteze, ținând cont că dispozițiile acesteia sunt de o importanță majoră în demararea procesului de negociere a noului C.C.M.

În Nota de fundamentare a Direcției Management Organizațional care a stat la baza HCA nr.378/2020 sunt omise a fi menționate dispozițiile legale în ceea ce privește inițierea negocierilor colective pe perioada stării de alertă în contextul pandemiei COVID 19.

Astfel că, în conformitate cu prevederile art.20 din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 “(1) Valabilitatea contractelor colective de muncă și a acordurilor colective de muncă se prelungește pe durata stării de alertă, precum și pentru o perioadă de 90 de zile de la încetarea acesteia.

(2) În cazul contractelor și acordurilor colective de muncă prevăzute la alin. (1), părțile au obligația inițierii negocierii colective în termen de 45 de zile de la încetarea stării de alertă, în condițiile legii.”

Ținând cont că la această dată în România a fost prelungită starea de alertă pe teritoriul României cu încă 30 zile, prin adoptarea H.G. 782/2020 (până la data de 14.10.2020) și coroborat cu dispozițiile legale mai sus menționate, contractele colective de muncă și actele adiționale atât cele la nivel de unitate, cât și cele la nivel de grup de unități și sector de activitate, cărora le expiră valabilitatea pe perioada stării de alertă, rămân active pentru o perioadă de 90 zile de la încetarea acesteia. De asemenea, părțile au obligația inițierii negocierii colective în termen de 45 de zile de la încetarea stării de alertă.

Mai mult, este evident că în contextul actual de creștere a numărului de cazuri cu infectări cu SARS CoV 2, starea de alertă va fi prelungită.

Față de cele de mai sus, sindicatul nostru – Sindicatul Salariaților din Radio România își exprimă îngrijorarea și atrage atenția că intenția de începere a negocierii unui nou C.C.M. în condițiile actuale nu este benefică, în primul rând în ceea ce privește sănătatea și securitatea în muncă a salariaților S.R.R., dar și privind posibilitatea fiecărui salariat în a-și exprima opțiunea în ceea privește alegerea reprezentanților salariaților (o buna parte a acestora se află în regim de telemuncă).

Organizarea unor alegeri, acum, va putea fi un real pericol pentru salariați. Dat fiind faptul că la nivelul SRR niciun sindicat nu are reprezentativitate, desemnarea reprezentanților salariaților nu se poate realiza decât prin Adunarea Generală a Salariaților și cu votul a 50%+1 dintre aceștia. Asta înseamnă întâlnirea a cel puțin 1.000 de persoane într-un spațiu unde se va desfășura ședința Adunării Generale a Salariaților, ori dispozițiile autorităților competente au dispus ca la evenimentele în spații închise nu vor fi prezente mai mult de 20 de persoane, iar în spații deschise-aer liber 50 de persoane.

Pe de altă parte, înțelegem că s-a constituit un Comitet de Inițiativă” pentru organizarea alegerilor de desemnare a reprezentanților salariaților în Comisia de negociere a noului C.C.M. (anexa 6). Solicităm, ca angajatorul – S.R.R., să comunice tuturor salariaților temeiul legal în baza căruia a fost constituit și funcționează acest “Comitet de Inițiativă”, cât și temeiul legal în baza căruia S.R.R. recunoaște acest “Comitet de Inițiativă” ca partener în organizarea și desfășurarea alegerilor de desemnare a reprezentanților salariaților.

Acest „Comitet de Inițiativă” s-a constituit prin invitarea unor sindicate, discriminând angajații care sunt nesindicalizați.

Vă atragem atenția, pe această cale, că solicitarea Comitetului de Inițiativă nr.01/09.10.2020 adresată conducerii S.R.R. încalcă grav dispozițiile Regulamentului nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date, iar în situația furnizării datelor solicitate, și anume date personale despre salariați fără a fi respectate prevederile legale în vigoare, vom sesiza autoritățile competente în materie.

Totodată, alte persoane din instituție au constituit un alt grup care își asumă organizarea acestor alegeri, iar în acest moment sunt anunțate doua scrutine separate, având același obiectiv.

Înțelegem că în aceste împrejurări se va organiza un simulacru de alegeri, într-un haos administrativ, cu girul angajatorului S.R.R., cu încălcarea prevederilor legale și cu consecințe grave nu numai în ceea ce privește sănătatea și securitatea în muncă a salariaților, dar și tratament inegal și discriminatoriu asupra salariaților în informarea acestora cu privire la organizarea alegerilor (informațiile sunt prezentate trunchiat, nu există un canal de comunicare unitar al tuturor pretendenților la poziția de organizator al alegerilor, salariații nu au posibilitatea să solicite informații despre posibilii candidați la poziția de reprezentant/reprezentanți ai salariaților care vor urma să le reprezinte interesele), cât și în exercitarea votului.

Luând în considerare aspectele mai sus menționate, vă solicităm să analizați în baza prerogativelor date de Legea nr.41/1994:

 • Prelungirea actualului C.C.M. pe perioada stării de alertă, precum și pentru o perioadă de 90 de zile de la data încetării acesteia.

 • Inițierea negocierii colective în termen de 45 de zile de la finalizarea stării de alertă.

 • Respectarea dispozițiilor legale dispuse de Comitetul Național pentru Situații de Urgență, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Sănătății, Ministerul Muncii și Protecției Sociale în ceea ce privește prevenire și infectarea cu SARS CoV2.

Vă rugăm să ne comunicați cu celeritate analiza și hotărârea dumneavoastră cu privire la solicitarea noastră.

Cu deosebită considerație,

Nicoleta BALACI

Președinte SSRR

12.10.2020

Sindicatul Salariaților din Radio România cere condiții de muncă și salarii decente

De Ziua internațională a muncii decente, Sindicatul Salariaților din Radio România cere din nou conducerii să asigure condiții corespunzătoare pentru angajații societății, repararea inechităților salariale abrupte și cheltuirea judicioasă a banilor publici.

În actualul context pandemic, jurnaliștii și tehnicienii SRR își desfășoară uneori activitatea în teren sau la microfon, cu materiale de protecție proprii sau ”oferite” de angajator la apelurile repetate ale sindicatului. Echipamentele folosite sunt uzate moral, iar personalul care muncește în sistem telemuncă sau muncă la domiciliu, o face cu aparatură proprie.
De asemenea, personalul de specialitate din SRR, o categorie definită prin lege, este victima discriminărilor salariale înregistrate în Radio România. Astfel, obiectul de activitatate al SRR, acela de producere și difuzare de emisiuni pentru public nu mai constituie principalul criteriu în recompensare materială pentru munca depusă, el fiind abandonat în favoarea nepotismelor, angajărilor fără concurs pe linie de partid, favoritismelor financiare pentru persoane care nu au calificare și profil profesional necesar Radio România.
În acest an expiră și Contractul Colectiv de Muncă, un document care mai susținea câteva drepturi ale angajaților SRR, și acestea serios diminuate în ultimii ani. Pe fundalul unei activități a conducerii profund netransparente și îndreptate împotriva drepturilor angajaților, Sindicatul Salariaților din Radio România îi invită pe toți colegii să fie solidari, receptivi la dialogul social real și să se implice pentru ca drepturile lor să fie apărate și respectate.
Conducerea SSRR

Cerere prelungire CCM

Stimați membri ai Consiliului de Administrație,

Stimate domnule Președinte Director General,

Subscrisa, Sindicatul Salariaților din Radio România, formațiune legal constituită la nivel de unitate (SRR), prin prezenta vă solicităm să acordați mandat de prelungire a Contractului Colectiv de Muncă domnului Președinte Director General și comisiei mandatate de Dumneavoastră.

Motivăm solicitarea noastră prin prevederile legale, respectiv art.20 din legea 55/2020, respectiv:

Articolul 20

(1) Valabilitatea contractelor colective de muncă și a acordurilor colective de muncă se prelungește pe durata stării de alertă, precum și pentru o perioadă de 90 de zile de la încetarea acesteia.

(2) În cazul contractelor și acordurilor colective de muncă prevăzute la alin. (1), părțile au obligația inițierii negocierii colective în termen de 45 de zile de la încetarea stării de alertă, în condițiile legii.

De asemenea, ne exprimăm încă o dată disponibilitatea la dialog și la a găsi cele mai bune soluții, din perspectiva dialogului social, pentru instituția noastră.

Cu respect,

Nicoleta Balaci,

Președinte SSRR

05.10.2020