Către Guvernul României – In atentia Doamnei Premier Viorica Dăncilă

Stimată Doamnă Premier,

Subscrisa, Sindicatul Salariaților din Radio România, formațiune legal constituită în baza legii 62/2011, la nivel de unitate – Societatea Română de Radiodifuziune – potrivit hotărârii judecătorești 6302/303/2018, afiliată la Federația Națională a Sindicatelor din Cultură și Mass-Media, totodată membră a Confederației Naționale Sindicale Cartel Alfa,

Vă aducem la cunoștință următoarea situație și vă solicităm respectuos să sprijiniți angajații și colaboratorii Societății Române de Radiodifuziune (SRR).

În incinta sediului de la București al SRR funcționează de peste 50 de ani un cabinet medical. Deosebit de util având în vedere fluxul continuu și specificitatea muncii de jurnalist sau personal de specialitate (definită în legea de funcționare 41/1994), care aduce, pe lângă satisfacții profesionale, dezvoltarea unor afecțiuni periculoase, dar și o incidență a deceselor mai mare decât în alte domenii. La acest cabinet medical exista un medic de familie la care sunt arondați aproximativ 1867 de pacienți, actuali sau foști angajați ai Radioului public. Dintre ei, peste 300 sunt tratați constant pentru afecțiuni cronice.

De câteva zile am fost anunțați că nu va mai fi prelungit contractul cu respectivul medic începând de la 1 iulie 2019, din cauză că este necesară emiterea unei Ordonanțe de Guvern (aveți comunicat atașat) care să permită licitația pentru spațiul cabinetului medical. Din lămuririle pe care le-am cerut consilierilor Președintelui Director General, înțelegem că este vorba despre o ordonanță care ar fi consecința legii 213/1998 actualizată și că demersurile respective s-ar fi făcut către Guvern din luna noiembrie 2018, însă au ramas pâna in prezent fără niciun răspuns. Studiind împreună cu avocați sindicali această lege, dar și prevederile OUG 124/1998, art.14:

(1) Cabinetele medicale se pot înființa în cadrul actualelor dispensare medicale, policlinici ori în alte spații puse la dispoziție de autoritățile publice centrale sau locale ori în spații private, autorizate.

(2) Bunurile imobile aflate în proprietatea privată a statului sau a unităților administrativ-teritoriale, utilizate în prezent pentru activități medicale, pot fi date în folosință gratuită, închiriate, concesionate ori vândute fără licitație publică cabinetelor medicale sau, după caz, unităților medico-sanitare cu personalitate juridică.

(3) Bunurile imobile aflate în proprietatea publică a statului sau a unităților administrativ-teritoriale, utilizate în prezent pentru activități medicale, vor fi trecute în domeniul privat al statului, respectiv al unităților administrativ-teritoriale, potrivit art. 10 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia.

(4) Bunurile menționate la alin. (3) vor putea fi concesionate, fără licitație publică, cabinetelor medicale sau, după caz, unităților medico-sanitare cu personalitate juridică, după finalizarea operațiunii de inventariere prevăzute la art. 19 din Legea nr. 213/1998.

nu ne-a reieșit necesitatea emiterii unei ordonanțe pentru un subspațiu al unui imobil deja încredințat legal. (precizăm că există în incinta SRR și alte spații în care se desfășoară alte activități – bufet de incintă, sala de concerte, automate de cafea) pentru care nu a fost necesară Ordonanță de Guvern.

Din dorința de a veni în sprijinul atâtor familii care depind de asistența medicală acordată de acel cabinet medical, dar și de a proteja viața și sănătatea angajaților Radio România, vă solicităm respectuos să analizați posibilitatea folosirii tuturor pârghiilor legale de care dispuneți pentru ca asistența medicală să rămână la dispoziția angajaților SRR.

Totodată, având în vedere incidența tot mai mare a îmbolnăvirilor, accidentelor și deceselor în rândul angajaților SRR, vă solicităm respectuos să ne sprijiniți, prin forurile subordonate, pentru efectuarea de măsurători și determinări ale condițiilor de muncă, expunere la câmp electrostatic, electromagnetic, agresiuni fonice, pentru reducerea riscurilor de îmbolnăviri și deces.

Cu deosebită considerație,

Biroul Operativ prin Vicepreședinte,
Marius Dorian Tănase

Data
27.06.2019

Comunicat de presa 26.06.2019

         Sindicatul Salariatilor din Radio Romania a inceput demersurile pentru restabilirea normalitatii in privinta cabinetului medical destinat salariatilor de la sediul central. 

          Astfel, reprezentantii SSRR au luat contactat persoanele responsabile din cadrul institutiei si au solicitat clarificarea cadrului legislativ in baza caruia s-a luat decizia sistarii contractului pentru cabinetul medical din incinta unitatii si si-au aratat disponibilitatea de a sesiza Guvernul Romaniei (pentru emiterea ordonantei la care conducerea SRR a facut referire in comunicatul adresat salariatlor), Comisiile de Cultura ale Parlamentului si toate forurile care au competente in sanatatea si securitatea in munca. 

          Sindicatul Salariatilor din Radio Romania face apel la conducerea SRR sa se implice in protejarea angajatior, potrivit legii 319/2006, Codului Muncii, Legii dialogului social si Contractului Colectiv de Munca.

Mesaj de solidaritate

 

Sindicatul Salariaților din Radio Romania se solidarizează cu protestul Comisiei Naționale de Arheologoie și cu toți colegii din muzee care poarta banderole, in 14 iunie.

Sindicatul Salariaților din Radio Romania atrage atenția, totodată, autorităților, că Sectorul Cultură și mass-media este marginalizat și țiinta a numeroase atacuri, sub forma de subfinanțare, clientelism politic la conducerea instituțiilor și presiuni asupra angajaților.

Comisia Națională de Arheologie a anunțat, marți, că va intra în grevă pe termen nelimitat, începând cu 14 iunie, data următoarei sale ședințe de plen, în cazul în care Ministerul Culturii și Identității Naționale nu va găsi căile potrivite de dialog și de acțiune concretă pentru a evita o „vulnerabilizare asumată a patrimoniului cultural”, prin modificarea şi completarea Ordonanței Guvernului nr. 43/2000 privind protecţia patrimoniului arheologic şi declararea unor situri arheologice ca zone de interes naţional.

Biroul Operativ

14.06.2019

In atentia CA si PDG al SRR

În atenţia membrilor Consiliului de Administraţie al Societăţii Române de Radiodifuziune

În atenţia domnului Preşedinte Director General al Societăţii Române de Radiodifuziune

Sindicatul Salariaţilor din Radio România, organizaţie sindicală înfiinţată la nivelul Societăţii Române de Radiodifuziune, având în vedere convocarea tuturor salariaţilor în vederea consultării pe temele care vizează buna funcţionare a Societăţii Române de Radiodifuziune şi temele de interes pentru angajaţi, vă readucem în atenţie câteva aspecte sesizate si in trecut.

– Salarizarea personalului SRR ridică in continuare probleme în sensul diferenţelor şi discrepanţelor dintre categoriile de personal şi dintre salariaţii care prestează, în principal, aceleaşi activităţi şi sunt remuneraţi diferenţiat fără o temeinică justificare. În acest sens reamintim faptul că se impune o analiză pertinentă, concretă şi corectă a activităţilor desfăşurate şi o reaşezare a grilei de salarizare în sensul ierarhizării corecte a salariilor. Considerăm că grila de salarizare trebuie să aibă la bază cel puţin trei principii esenţiale, respectiv salarizarea decentă, remunerarea corectă din punct de vedere al sarcinilor de serviciu şi al importanţei în cadrul SRR şi principiul nediscriminării şi al egalităţii de şanse şi de tratament. Un deziderat perfect realizabil ar fi şi defalcarea pe gradaţii a salariilor pentru aceeaşi funcţie, între indicele minim şi cel maxim, precum şi stabilirea unui mod clar de avansare de la o gradaţie la cea următoare. Astfel, fiecare angajat ar avea aşteptări obiective odată cu creşterea vechimii sale în SRR. Consideram, totodată, că un alt principiu care ar trebui să guverneze salarizarea in SRR ar fi faptul că obiectul de activitate al SRR (producerea şi transmiterea de programe) se realizează cu personalul de specialitate (în sensul definit de legea 41/1994), iar această categorie profesională este printre cele mai defavorizate în SRR (Adresa către CA cu Nr. 656 din 12.02.2019).

Obiectivele unei salarizări corecte pot fi atinse numai printr-un dialog corect şi permanent între salariaţi, împreună cu reprezentanţii acestora şi angajator prin organele sale de conducere.

– Condiţiile precare de muncă ale salariaţilor şi lipsa măsurilor de eliminare sau diminuare a factorilor de risc de accidente de muncă şi de îmbolnăviri profesionale. În această privinţă, vă reamintim că am solicitat în repetate rânduri conducerii SRR efectuarea determinărilor factorilor de risc, realizarea de către persoanele responsabile a evaluării de riscuri şi a planului de măsuri conform legii. Reiterăm faptul că acestea sunt obligaţii impuse prin acte normative, iar nerespectarea lor are consecinţe negative asupra securităţii şi sănătăţii în muncă (Adresa către CA cu Nr. 78 din 27.02.2019).

– Acordarea tichetelor de vacanţă, prevăzute de lege şi aprobate în cadrul bugetului SRR nu a fost încă pusă în aplicare, iar acest fapt generează şi va genera în continuare prejudicii salariaţilor care şi-au efectuat concediul de odihnă sau îl vor efectua anterior acordării acestora. În aceste condiţii considerăm că se impune indentificarea de urgenţă a soluţiilor de acordare imediată a drepturilor pentru angajaţii care nu şi-au efectuat concediul de odihnă, iar pentru cei care l-au efectuat dar nu au beneficiat de tichetele de vacanţă trebuiesc găsite şi negociate soluţii de remediere (Adresa către CA cu Nr. 656 din 12.02.2019).

– În ceea ce priveşte propunerea de modificare a Legii 41/1994, SSRR reaminteşte membrilor Consiliului de Administraţie al SRR că au obligaţia de a susţine interesele instituţiei şi de a participa activ în procesul legislativ, mai ales că structura organului de conducere reflectă în mod direct structura Parlamentului României în controlul căruia se află. Astfel, modificările actului normativ care reglementează modul de organizare şi funcţionare trebuie să aducă SRR la un nivel care să pună în valoare importanţa acestuia şi să servească interesul public într-un mod eficient şi cu profesionalism. Faptul că SRR se află, conform legii, sub control parlamentar trebuie să asigure independenţa editorială, iar acest lucru presupune, printre altele şi independenţa financiară. Considerăm că eliminarea taxei şi finanţarea instituţiei de la bugetul de stat este de natură să ridice suspiciuni cu privire la independenţa editorială. Membrii Consiliului de Administraţie au, printre altele, obligaţia de a identifica, alături de partenerii sociali, cea mai bună variantă de funcţionare fără suspiciuni în privinţa independenţei editoriale, de a o susţine şi de a o implementa.

– Având în vedere permanentele modernizări din zona audiovizualului, identificate de altfel şi în cadrul conferinţelor internaţionale la care reprezentanţii SRR participă în fiecare an, lipsa unui buget anual consistent destinat investiţiilor se reflectă direct atât în condiţiile de muncă din instituţie, care se degradează constant, cât şi în scăderea capacităţii de menţinere şi creştere a numărului de ascultători.

Cu stimă,

Biroul Operativ SSRR

Data: 04.06.2019

Solicitare transmisiune intalnire CA si angajati

In atentia domnului Georgica Severin, Presedinte-Director General
al Societatii Romane de Radiodifuziune

Subscrisa, Sindicatul Salariatilor din Radio Romania, va solicitam ca intalnirea Consilului de Administratie cu angajatii, din 6 iunie a.c. sa fie transmisa live in mediul online, exclusiv pentru angajatii si colaboratorii institutiei.

Solicitarea noastra are la baza numeroasele cereri ale colegilor care nu pot ajunge si care doresc sa fie pusi la curent cu subiectele discutate si principiul transparentei si bunei credinte care, de asemenea, e necesar sa guverneze activitatea SRR.